Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Hardekamp

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hardekamp[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Hardekamp.
Voor meer details klik hier.
Hardekamp.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Aanvullende informatie:[2][bewerken | brontekst bewerken]

De Hardekamp is te vinden in de Smaldonk, richting het Wijboschbroek, het mooie natuurgebied aan de noordzijde van Schijndel, gelegen tussen grofweg de Steeg en de Veghelsedijk. De weg vormt de verbinding tussen de Pastoor van Vroonhovenstraat en de Martemanshurk en vormt ook een entree tot het fietspad dat vanuit Wijbosch richting Steeg voert.
Het woord "kamp" is direct afgeleid van het Latijnse "campus" dat "veld" betekent. Voor het achterhalen van de naam Hardekamp is Het Schijndelse Landschap van Henk Beijers natuurlijk de voor de hand liggende bron. Beijers gaat niet specifiek in op de Hardekamp maar schrijft: "In een recent verschenen cultuurhistorisch en landschappelijk waarderingsonderzoek worden "kampen" gezien als ontginningseenheden. Men betitelt ze als blokvormige ontginningen, vaak met bewoning op de kavel, omgeven door een sloot, wal of heg. De omvang van die kampen varieerde. Het is in het Schijndelse landschap een naamselement dat uitzonderlijk hoog scoort en zelfs de akkernamen in kwantiteit overtreft." Ongeveer tien procent van de Schijndelse toponiemen heeft betrekking op "kamp"namen. Ofschoon Beijers de kampnamen heeft ondergebracht bij de akkernamen, stelt hij terecht dat hij ze net zo goed had kunnen plaatsen bij de ontginningsnamen. Wie over die ontginningen en het ontstaan van het Schijndelse cultuurlandschap meer wil weten kan daarvoor onder andere terecht in de detailstudie "Het Schijndelse Cultuurlandschap" van de hand van K. Leenders, verschenen in 1994.

De eerste huisnummers van de Hardekamp in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van de Hardekamp werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
4 Wijbosch F 10 J. van de Sangen
6 Wijbosch F 11 L.A. van de Doelen
8 Wijbosch F 12 J. van de Mee

Bewoners van de Hardekamp in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Hardekamp behoorde bij de Servatiusparochie Wijbosch.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
4 Jan van der Sangen
6 Lamb. A. van der Doelen Doorgehaald
8 Johan van der Mee Doorgehaald
8 Hub. J.R. Hendrickx
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weeblad, 21 juli 2011
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)