Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Pastoor van Vroonhovenstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pastoor van Vroonhovenstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 13 augustus 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Pastoor van Vroonhovenstraat.
Voor meer details klik hier.
Pastoor van Vroonhovenstraat.
Voor meer details klik hier.

Naar aanleiding van het verzoek van een negental bewoners van deze straat: Het is alom gebruikelijk dat men bij het geven van straatnamen bepaalde normen in acht neemt.
Tot die normen behoort in de allereerste plaats de historie. Eerst als de historie is uitgeput gaat men gewoonlijk pas over tot bloemenbuurten en dergelijken.
In de reeds in gebruik zijnde benamingen mogen geen veranderingen worden aangebracht tenzij daarvoor redenen van administratieve aard aanwezig zijn.
Ook mag het niet gebeuren dat men de bevolking of een gedeelte der inwoners zou kunnen kwetsen met een bepaalde naam.
Dat de naam Kwadestraat reeds lang door de ingezetenen dezer gemeente wordt gebruikt moge wel blijken uit het feit dat deze benaming reeds meer dan tweehonderd jaren geleden (namelijk in het jaar 1730) in de schepenprotocollen voorkomt. Op 4 januari 1730 wordt namelijk ten overstaan van de schepenen van Schijndel de nalatenschap gescheiden van Jacob Dircxzn van Berckel en diens vrouw Jenneken Hugodochter van Berckel. Tot de nalatenschap van dit echtpaar behoorde een hofstede gelegen onder het gehucht Wijbosch “in de Quade straet”. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat in de protocollen van de schepenen van Schijndel slechts zelden namen van wegen worden genoemd. Was dit wel het geval dan zou men de naam Kwadestraat ongetwijfeld meermalen vermeld zien. Redenen van administratieve aard bestaan te dezen opzichte niet.
Naar de mening van de heer A.J.L. van Bokhoven ligt in de benaming Kwade straat niets kwetsends ten opzichte van de bevolking noch van een deel daarvan, noch van de bewoners van die straat. Men kan dit toch moeilijk veronderstellen. Wat zegt men bijvoorbeeld van benamingen als Kalverstraat, Geuzenstraat, Buiksloterdijk, Kribbenstraat, Veeteeltstraat allen te Amsterdam. De Pensmarkt, Achter het Wild Varken, Achter den Dove, In de Boerenmouw, Visstraat, Lepelstraat, allen te ’s-Hertogenbosch. Al deze straten hebben kennelijk hun ontstaan te danken aan de historie. Hetzelfde kan gezegd worden van de Kwadestraat in deze gemeente.
Het is echter een goede gedachte van adressanten om een straat te Wijbosch te noemen naar de stichter van de parochie Wijbosch, namelijk Pastoor J.C. van Vroonhoven. De straat welke loopt vanaf de Wijbossche kerk naar de Dinthersedijk zou het meest in aanmerking komen om naar Pastoor van Vroonhoven genoemd te worden.
Noemt men deze straat in plaats van Kerkstraat (Wijbosch), Pastoor van Vroonhovenstraat, dan sticht men geen verwarring.
Het zou immers in de toekomst kunnen gebeuren, dat men van iemand die in de Kerkstraat heeft gewoond, veronderstelt dat hij in het dorp heeft gewoond, terwijl hij in werkelijkheid te Wijbosch heeft gewoond. Het omgekeerde is evengoed mogelijk.

Joannes Casparus van Vroonhoven werd geboren te Son op 17 april 1839.
Hij was de zogenaamde bouwpastoor van de eerste kerk te Wijbosch.
Hij werd als zodanig benoemd in het jaar 1884.
Hij heeft zich in zeer bijzondere mate beijverd voor het verkrijgen van de benodigde gelden voor de bouw van die mooie en voor Wijbosch royale kerk.
Hij overleed als pastoor te Wijbosch op 17 juli 1903.

Bewoners van de Pastoor van Vroonhovenstraat in 1967[2]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Pastoor van Vroonhovenstraat behoorde bij de Servatiusparochie Wijbosch.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Hendr. L. Heesakkers
2 Hendr. J. Nooijen Doorgehaald
2 Adr. van den Akker
3 Gijsb. A. van de Laar
4 Ant. A. Voets
5 Adr. F. van de Laar Doorgehaald
5 Adr. J. van de Laar Inwonend
6 Adr. J. van Giersbergen
7 Johan J. Merks
8 Joh. Kuenen
10 Ant. G.C. Vogels
10 J.P. Verhagen Wed. van de Laar/doorgehaald
13 Adr. van Heeswijk
15 Herbert ter Meer Doorgehaald
15 Will. L.M. van Luijn
16 Ant. Kuijpers
18 Joan. F. van Heertum
18 Adr. Kemps
20 Gijsb. H. van Heertum
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)