Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Mgr. Bekkershuis

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voorgevel van het Bejaardencentrum het Mgr. Bekkershuis gezien vanuit de Deken Baekersstraat.

Mgr. Bekkershuis [1][bewerken | brontekst bewerken]

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

De inzichten op het gebied van de ouderenzorg hebben zich na 1945 in snel tempo gewijzigd. Uitgangspunt daarbij was dat de zorg voor ouderen niet langer als liefdadigheid werd gezien, maar als een overheidstaak.
Op 1 januari 1957 trad de Algemene Ouderdomswet (AOW) in werking. Daardoor kregen de mensen die de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt recht op een basis ouderdomspensioen. Dat was voor de ouderen een belangrijke stap in de goede richting.
Via het verstrekken van financiële bijdragen aan stichtingen voor de bouw en exploitatie van bejaardentehuizen, kon de huisvesting voor ouderen aanzienlijk verbeterd worden.
Ook het gemeentebestuur van Schijndel had oog voor deze ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg. Bij het gemeentebestuur leefde, vanaf het begin van de jaren zestig, de wens tot het bouwen van een bejaardencentrum. Op 14 mei 1964 gaven burgemeester en wethouders aan architect Pouderoijen opdracht tot het maken van een schetsontwerp voor een bejaardencentrum. Nadat het college van burgemeester en wethouders dit ontwerp goedgekeurd had en de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de bouw had gegeven, raakten de plannen in een stroomversnelling.
De nieuwe voorziening zou gebouwd moeten worden op een terrein begrensd door de Pastoor van Geldropstraat, de Sint Servatiusstraat en de Deken Baekersstraat. Op deze plaats ging begin 1966 de eerste spade de grond in.
Op 9 mei 1966 kwam de Stichting Schijndelse Verzorgingscentra tot stand omdat een van de voorwaarden van het ministerie van volkshuisvesting bij de toekenning van een rijksbijdrage was dat er een particuliere stichting moest komen die de exploitatatie en het beheer van het bejaardencentrum op zich zou nemen.
De bouw startte op 5 februari 1966 aan de Deken Baekersstraat door het Schijndelse aannemersbedrijf Gebr. Schellekens voor een bedrag van ruim twee miljoen gulden. Op 16 januari 1967 werd het hoogste punt bereikt en kon de vlag in top! Negen maanden later werd het gebouw opgeleverd en tien dagen later was men klaar om de eerste bewoners te ontvangen.
Een van de eerste bewoners die in het bejaardencentrum zijn intrek nam was emeritus-pastoor G. van Dijk. Hij zou de officiële opening en inzegening niet meebeleven. Drie weken na zijn komst overleed hij op 83-jarige leeftijd.

Naamgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Op 9 mei 1966 overleed Mgr. W.M. Bekkers, bisschop van Den Bosch. Op diezelfde gedenkwaardige dag vond, zoals in de inleiding vermeld staat, de officiële oprichting van de Stichting Schijndelse Verzorgingscentra plaats.
Vier dagen later, aan de vooravond van de begrafenis in Sint-Oedenrode, vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda stond onder andere een voorstel dat de nieuw gevormde stichting financieel mogelijk moest maken om het bejaardencentrum te bouwen.
Tijdens de behandeling van dit voorstel, opperde het raadslid Piet van de Veerdonk de gedachte om dit bejaardencentrum te vernoemen naar de overleden bisschop Bekkers. De suggestie van Van de Veerdonk vond weerklank in de gemeenteraad en met algemene stemmen werd het voorstel aanvaard.

Overige afbeeldingen.[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. 25 jaar zorg voor ouderen, 1967 Mgr. Bekkershuis Schijndel 1992, oktober 1992