Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Gestelseweg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gestelseweg[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Gestelseweg Schijndel.
Voor meer details klik hier.
Gestelseweg Schijndel.
Voor meer details klik hier.
Gestelseweg Schijndel.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 12 november 1971.[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de reconstructie van een gedeelte van de provinciale weg van Schijndel naar Sint-Michielsgestel is onder meer vanaf het kruispunt nabij de Zijweg Dungen in de richting van ’s-Hertogenbosch een nieuwe weg aangelegd.
De nieuwe weg is een verlengstuk van de gereconstrueerde vroegere weg. Ten gevolge van deze reconstructie is een nieuwe situatie ontstaan. Het gereconstrueerde deel is niet meer zoals voorheen de directe verbindingsweg met Sint-Michielsgestel. De weg voert thans regelrecht naar ’s-Hertogenbosch. Het gedeelte van die weg dat begint bij de hoek van de Boschweg met de Lieseindsestraat en ligt in het verlengde van de Boschweg droeg tot nu toe de naam Gestelseweg. Besloten is het gereconstrueerde gedeelte van de Gestelseweg en de bovenbedoelde nieuw aangelegde weg tot aan de grens met de gemeente Sint-Michielsgestel eveneens Boschweg te noemen. Het gedeelte van de thans bestaande Gestelseweg, lopende in zuidwestelijke richting vanaf voormeld kruispunt naar Sint-Michielsgestel kan de naam Gestelseweg behouden, terwijl de nieuwe aansluiting van dat stuk weg op het bedoelde kruispunt die naam kan krijgen. Bij de reconstructie is ook een nieuwe weg aangelegd, die loopt vanaf eerdergenoemd kruispunt in oostelijke richting naar de Zijweg Dungen. Het lag voor de hand aan deze weg eveneens de naam Zijweg Dungen te geven.

Aanvullende informatie:[2][bewerken | brontekst bewerken]

De Gestelsweg, de naam spreekt voor zich, is de weg waar Huize De Denneboom staat, een schitterend buitenhuis met bijbehorend landgoed, sinds kort (2012) verrijkt met De Dennenboomsche Hoeve, een uitspanning waar het op mooie zomerdagen goed toeven is onder het lover van de kastanjebomen. Het "witte kasteeltje" dat enige tijd geleden nog een grondige restauratie kreeg, stamt uit 1854. De oorspronkelijke hoeve is in 1891 afgebroken en vervangen door een Brabantse langgevelboerderij. Van de Gestelseweg, die zoals het hoort Schijndelseweg wordt op het moment dat hij de gemeentegrens passeert, kan gezegd worden dat hij een verraderlijke slinger maakt, zeker vanuit Sint-Michielsgestel gezien. Overigens is ook het zijstraatje, dat voert naar de Dennensteeg, getooid met de naam Gestelseweg.

De eerste huisnummers van de Gestelseweg in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van de Gestelseweg werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletter Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
5 Meijldoorn D 41 A. van den Oetelaar
6 Meijldoorn C 39 G. Broeren
8 Meijldoorn C 39 H.J. van den Hurk
9 Zijweg Dungen D 60 Wed. L. der Kinderen
11 Meijldoorn D 61 J. Blummel
13 Meijldoorn D 67 M. Verhagen
14 Meijldoorn C 38 C.J. Peeters
15 Meijldoorn D 68 M. Cooijmans
15 Meijldoorn D 68 P. Koolen
16 Meijldoorn C 37 E.J.A.Th.M. van Rijckevorsel
17 Meijldoorn D 69 J. Cooijmans
19 Meijldoorn D 70 schuur

Bewoners van de Gestelseweg in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Gestelseweg behoorde bij de Parochie Sint Michielsgestel. Daar waar dit afwijkt staat dit vermeld in de kolom “opmerking”.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
6 Joh. H. van Heesch Parochie Boschweg
14 Gerrit van de Wetering
15 Joh. H. Cooijmans Doorgehaald
15 Wilh. Vermeulen Wed. Cooijmans/doorgehaald
16 Ed. J.A.A.T.M. van Rijckevorsel
17 Joh. Cooijmans
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 13 september 2012
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)