Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Boskoop - Schijndel

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

BOSKOOP - SCHIJNDEL[bewerken]

Op maandag 8 juli 1946 bracht een gezelschap Schijndelaren een bezoek aan Boskoop. Na de aankomst te Boskoop werd eerst het raadhuis bezichtigd. Om 8 uur begon een bijeenkomst in het R.K. Verenigingsgebouw aan de Rozenlaan. De avond werd geopend door de burgemeester van Boskoop mr. dr. E.P. Verkerk, die er op wees dat het initiatief tot het houden van deze avond uit gegaan was van de mannenzangvereniging “Die Gouwe Sanghers”, waarna Schijndel gepresenteerd had ook iets te doen. De avond was bedoeld als inleiding tot de inzameling welke de volgende dag te Boskoop gehouden zou worden ten bate van de geadopteerde gemeente Schijndel.
Het programma werd gevuld door afwisselend optreden van Die Gouwe Sanghers, onder leiding van de heer Jansen en de Schijndelse koren onder leiding van Frits Bolsius sr. Dit optreden werd afgewisseld met toespraken, respectievelijk van de heer M. Verbruggen, chef van de afdeling sociale zaken van de gemeentesecretarie van Schijndel, de heer W.J.N. Wijs, burgemeester van Schijndel en de heer Van Dijk, directeur van de H.A.R.K. (Hulp Actie Rode Kruis) te Schijndel. Het slotwoord werd gesproken door pastoor C.A. Ouwendijk van Boskoop.

In het gemeentelijk archief 1930 – 1960 is een brief aanwezig van het comité Volksherstel afdeling Boskoop van 14 december 1946 aan het comité Volksherstel afdeling Schijndel met de volgende inhoud:
Mijn heren, hiermede delen wij u mede dat de glasactie welke op zaterdagmiddag 7 december jl. gehouden werd aan geld f. 845,69 en aan glas naar schatting 150 m2 heeft opgebracht. Het bedrag hebben wij volgens afspraak op uw postrekening overgemaakt. Wij zouden gaarne zo spoedig mogelijk van u vernemen of u het glas nog nodig hebt, want het staat voor u beschikbaar.
De burgemeester van Schijndel antwoordde bij brief van 16 december 1946 dat hij met grote erkentelijkheid en dank kennis heeft genomen van het schrijven van 14 december 1946: “De 150 m2 glas zal met gejuich ontvangen worden, helaas hebben wij het nog broodnodig, dit wordt nog geaccentueerd door de barre vorst.”

De gemeente Boskoop heeft aan de gemeente Schijndel ook een woonbarak voor oorlogsslachtoffers ter beschikking gesteld. Oorspronkelijk was deze noodwoning een geschenk van de Bond van Zwitserse boomkwekers aan Boskoop. Deze houten noodwoning is later in gebruik genomen door het schoolhoofd G. Hermsen te Wijbosch.
In het gemeentehuis van Boskoop hangt een schilderij van J.H. Heesters. Het schilderij is door de gemeente Schijndel aan de gemeente Boskoop geschonken als dank voor geboden hulp na de Tweede Wereldoorlog.

Toen Schijndel in oktober 1944 zwaar gehavend uit de oorlogstijd vandaan kwam, werden, ondanks de uithongering, in het noorden van het land acties op touw gezet om het zuiden te helpen. Het was de gemeente Boskoop welke zich uitermate verdienstelijk heeft gemaakt om Schijndel met allerlei meubilair, huishoudelijke artikelen, kleding, dekking en schoeisel enz. te helpen.

Deze hoeveelheid was zelfs zo groot dat twee scheepsladingen het geschonkene niet konden bevatten. Een derde vaartuig moest daarom de restant goederen naar hier overbrengen. Ook vensterglas waaraan hier een enorme behoefte bestond werd, op initiatief van de toen bekende radioredenaar de zeereerwaarde heer Henry de Greeve, door de zorg van de Boskoopse bevolking ingezameld, aan deze gemeente geschonken en door Boskoopse werklieden tegen vergoeding van arbeidsloon ter plaatse ingezet.
Op haar beurt zorgde de gemeente Schijndel dat Boskoop voor een billijke prijs in het bezit kwam van een aanzienlijke hoeveelheid klompen.

Er ontwikkelende zich indertijd een vriendschappelijke verhouding met het gemeentebestuur en het betrokken comité van Boskoop. Deze relatie bestaat thans (1950), hoewel in geringe mate, nog.

Ter blijvende herinnering aan de spontane hulp welke door Boskoop aan deze gemeente werd verleend stelde het college van burgemeester en wethouders op 17 november 1950 aan de gemeenteraad voor aan de klinkerweg op het aangekochte weiland met boerderij van Van de Tillaart naast de R.K. Kerk aan de Boschweg de naam Boskoopstraat te geven.

Op 8 december 1950 schreven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Boskoop een brief waarin zij het besluit van de gemeenteraad van Schijndel van 24 november 1950 mededeelden. “Dit ter blijvende herinnering aan de belangrijke steun welke uw gemeente kort na de bevrijding van ons land aan onze gemeente heeft gegeven.”

Overigens is uit diverse bronnen duidelijk worden dat ook de inwoners van de gemeenten Zaandam, Huizen en Blaricum en de veiling in Roelofarendsveen, de bevolking van Schijndel na de oorlog op een geweldige wijze hebben geholpen.