Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Sjabloon:Inhoud

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Schijndelwiki

de historische encyclopedie voor Schijndel

LEESMIJ EERST
Hulp en contact

Schijndelwiki telt op dit moment 2.644 artikelen, 8.464 afbeeldingen en 173 geregistreerde gebruikers.
 
 
Icoon

Nieuwste SchijndelWiki Pagina's en willekeurig plaatje

 
 
Icoon

Uitgelicht

Zelf informatie aan Schijndelwiki toevoegen of corrigeren?

Wist u dat iedereen (ook u) artikelen kan aanpassen of aanmaken in Schijndelwiki? Doet u dat vooral ook zodat Schijndelwiki nog rijker wordt aan informatie. Klik op "bewerken" bovenaan de pagina om een pagina aan te vullen of te corrigeren.
Vind u de codes of opmaak nog lastig? Zie dan de Minicursus SchijndelWiki voor beginners
Lees Hulp en contact om meer te weten over het beleid en hoe pagina's aan te passen. Kijk ook eens op de helppagina!

Een nog veel beter idee is om in te loggen als Schijndelwiki lid.

Het voordeel is, dat u meer mogelijkheden heeft om naar eigen inzicht dingen toe te voegen/veranderen of mee te discussieëren. Eigenlijk een must voor iedereen die Schijndelwiki een warm hart toedraagt.
Stuur hiervoor een mailtje naar beheerder Schijndelwiki met je gewenste inlognaam. U wordt zo snel mogelijk opgenomen in de groep gebruikers van Schijndelwiki.

Zoeken in het fotoarchief van Heemkundekring Schijndel

U kunt het fotoarchief door middel van een zoekterm (alleen hele woorden) doorzoeken. Door in het scherm Zoeken in ons foto archief de zoekterm in te vullen en op Zoeken te klikken.

De schoenendoos van oma

De schoenendoos van oma is vaak een onuitputtelijk bron van informatie. Grootmoeder stopte daar van alles in: ansichtkaarten, krantenknipsels, jubileumboekjes en de oude (vergeelde) foto’s van toen. Laat ze niet verloren gaan, breng ze NIET naar de stort maar naar de heemkamer svp!
 
 
Icoon

Wie wat waar?

Gemeentehuis 03.jpg
Alle foto's zien in deze rubriek op SchijndelWiki? Ga dan naar de pagina Wie wat waar

Het fotoarchief van De heemkundekring Schijndel bevat een groot aantal collecties afkomstig van (ex) inwoners van de gemeente Schijndel. Het aangeboden historisch fotomateriaal uit de gemeente Schijndel wordt door de Audiovisuele werkgroep van heemkundekring Schijndel verzameld, opgeslagen, bestudeerd, geïnterpreteerd en gedocumenteerd. Na digitalisering wordt een kopie, in het digitale fotoarchief opgeslagen en wordt een gereduceerde versie via SchijndelWiki breed- en gebruikersvriendelijk toegankelijk gemaakt.


In het fotoarchief bevinden zich echter nog veel foto’s waarvan niet bekend is wie, wat, waar, wanneer en waarom gefotografeerd is. De heemkundekring Schijndel probeert de ontbrekende informatie alsnog te achterhalen.

Indien u meer kunt vertellen over de foto(’s) in de rubriek Wie wat waar dan vragen wij u vriendelijk, de ontbrekende gegevens zelf aan te brengen of anders, onder vermelding van het relevante fotonummer, contact op te nemen via beheerder Schijndelwiki.
 
 
Icoon

Oude filmverslagen over Schijndel

Heeft u nog oude filmbeelden over Schijndel of Wijbosch? De heemkundekring Schijndel wil graag een (digitale) kopie ervan in haar filmarchief opnemen en eventueel gebruiken voor Schijndelwiki en andere publicaties.

Korte videoverslagen kunt u laten uploaden naar het YouTube kanaal van de Audiovisuele werkgroep van heemkundekring Schijndel. Contact opnemen met de secretaris van de heemkundekring Schijndel secretariaat@heemkundekringschijndel.nl.
 
 
Icoon

Een historisch feitje

Een onuitstaanbaar heerschap.

Met dit historisch nieuwtje belanden we in de Vogelenzang een stukje Schijndel grenzend aan Gemonde. Zulke gebieden hebben meestal hun naam te danken aan het karakteristieke landschapsbeeld in een stuk buitengebied, vol natuurschoon waar de vogels vrolijk fluiten. Veel Brabantse dorpen hebben in hun historisch namenbestand wel ‘een Vogelenzang’ zitten. In Schijndel dateert de naam sowieso al uit 1655 als we in de oude archieven lezen: land ter plaetse den Vogelsanck en in 1772 noemt men het ‘onder den gehugte Broeckstraet genaemt de Voogelesank’. Op de kadasterkaar van 1832 wordt het hele gebied kadastraal aangeduid met sectie C nummers 1-116. In de 18e eeuw kent de plaatselijke bevolking de Achterste en Voorste Vogelenzang. Uit het historisch straatnamenregister van de gemeente Schijndel blijkt dat de huidige Vogelenzang pas officieel geïntroduceerd is op 29 juni 1954 met als historische achtergrond ‘Den Vogelenzang is eene bosch- en vogelrijke streek en grenst aan het gehucht den Nachtegaal van Sint Michielsgestel’.

Het is Tweede Pinksterdag 1750 en over wat toen is voorgevallen getuigen hier Andries Teunis Verhagen, Peter Jan de Visser, Erken de vrouw van Matteus of Mattijs Heijkants, Maria dochter van Mattijs Heijkants, Jan Mattijs Kelders, Adriaantje Jan Mattijs Kelders en als laatste Lamberdina Corstiaans van den Dungen de vrouw van Johannis van Hal. Schijndelaren van competente ouderdom, die in geuren en kleuren hun relaas komen vertellen.
Rond 8 à 9 uur ’s avonds zijn Andries en Peter ergens onderweg Johannis van Hal alias den Buijl tegengekomen. Waar diens scheldnaam ‘den Buijl’ vandaan gekomen is meldt de akte niet. Hoe dan ook, Johannis heeft een mes in de hand en maakt de omstanders duidelijk dat hij op weg is naar de hospis van herberg de Roggebloem (Rogblom) die hem eerdaags een blauw oog heeft geslagen en dat zal hij hem betaald zetten, hoe dan ook!

Hij zegt tegen Andries: “Daar sal ick er nog eens deur veegen” m.a.w. hij zal er wel een of manier zijn gedoodverfde ‘vijand’ te lijf gaan. Om zijn woorden kracht bij te zetten tovert hij acuut twee pistolen voor de dag en zegt enigszins spottend: “Daer sal ick er nogh wel eenen teijnden keeren” m.a.w. aan zijn eind brengen. De herbergier van de Roggebloem is kennelijk het mikpunt, want uit de getuigenverklaring valt af te leiden dat hij geroepen zou hebben….”Den waart in de Rogbloem is maar een schelm!”.

Erken Heijkants, vermoedelijk ook een herbergierster, heeft een totaal andere ervaring opgedaan met ‘d’n Buijl’. Enige maanden geleden is hij bij haar binnengestapt en zei toen: “Langt me jenever” m.a.w. reik me een glas jenever aan. Erken heeft met haar scherp oog voor binnenkomende gasten al snel gezien dat Johannis al meer jenever achterover heeft geslagen dan hij verdragen kan en zegt hem recht in zijn gezicht: “Mij dunkt dat ge het genog hebt” en weigert de jeneverfles voor de dag te halen. Dat zint Johannis allesbehalve en hij gromt op een wat dreigende toon terug:”Ge sult mij jenever langen off ik sal u onder u kont schuppen”.

Jan Matijs Kelders heeft ook het een en ander met ‘d’n Buijl’ meegemaakt. Op een maandagmorgen heeft Johannis van Hal zich bij Jan Mattijs Kelders gemeld nadat twee dagen eerder iets gepasseerd moet zijn waarover de akte ons geen duidelijkheid verschaft, behalve dan dat Mattijs iets heeft uitgekraamd dat bij Johannis in het verkeerde keelgat is geschoten, want het eerste wat hij tegen Mattijs zegt is: “Wat seijt ge eergisteren tegen mij?” Ja antwoordt Mattijs vervolgens: “Dat je stroijen beenen hebt en daaraan heb ik niets misseijt”. Van Hal op zijn beurt roept: “Gij wilt met mij vechten komt er maar uijt”. Mattijs antwoordt resoluut: “Neen”, maar op dat moment is het zijn dochter die hem tegenhoudt om naar buiten te gaan. Johannis trekt er zich weinig van aan en schiet de dorsvloer op, schopt het koren opzij en loopt op de voordeur af en roept daar luidkeels: “Komt er uijt of ik sal al vermoor(d)en wat er in huijs is”, terwijl hij maar liefst drie messen te voorschijn haalt.

Dat ook Van Hals huwelijk de schoonheidsprijs niet verdient mag blijken uit de verklaring van zijn eigen vrouw Lamberdina die haar nood klaagt en nergens doekjes omwindt door te getuigen, dat ze nu circa 10 jaren geleden met Johannis is getrouwd en in die periode ‘veele bitterheeden en slagen van hem heeft uijtgestaan’, dat hij haar menigmaal ‘buijten de deur gestooten’ heeft en ze is zelfs genoodzaakt geweest met haar kinderen te gaan bedelen, waarna ze het gebedelde aan hem heeft moeten afdragen. Momenteel houdt hij zich op bij een bijzit, die luistert naar de naam Anneke Geertruij de Lang. Wat deze dame allemaal heeft klaargespeeld in haar leven is in duisternis gehuld, maar op de dag waarop deze getuigenverklaring wordt vastgelegd zit Anneke in ieder geval op de gevangenpoort van ‘s Hertogenbosch in detentie. Ze heeft het eens met Lamberdina aan de stok gehad en deelde die toen een snibbige boodschap mee door letterlijk te zeggen: “Indien ik u allenigh kreeg ik soude u den hals breeken off omdraijen”.

Ook een zekere Peter van Valkenburgh en Maria Catharina de Runné zijn al eens bedreigd door ‘d’n Buijl’. Op de 18e mei is Johannis daar op bezoek geweest. Het loopt uit op ruzie waarop d’n Buijl roept: “Ik sal u doodt steeken” en tegen Maria slijmt hij : “Gij fijne”. Maria Catharina, ook niet voor de poes reageert met: “ ‘tIs Johannis off gij hier altijdt rusie komt maken”. Hij pakt Maria bij haar arm en geeft haar een schop, reden genoeg om hem snel buiten de deur te werken en die hermetisch af te sluiten. Later is Van Hal echter teruggekomen, samen met zijn bijzit en stiet met de nodige felheid op de deur roepende: “Komt er alle vijff uijt want ik sal u allemaal kapot maken”, waarna hij toch uiteindelijk is vertrokken. Blijkbaar is bij Peter en Maria ook een zekere Van de Weijer binnen geweest, een Boxtelse leidekker, die ook al eens geschopt is door Van Hal en meerdere malen bedreigd. Nu zou d’n Buijl tegen hem gezegd hebben: “Komt er maar uijt ik sal u voor u tanden stooten”.
 
 
Icoon

Colofon

Schijndelwiki

 • Schijndelwiki is een digitale historische encyclopedie over Schijndel.
 • Schijndelwiki is een publicatie van de heemkundekring Schijndel.
 • Technisch gerealiseerd op 5 november 2019 door Cees Bogmans.
 • Is gebaseerd op database webapplicatie MediaWiki 1.39.5.
 • Is gelanceerd op internet op 6 april 2020.
 • Beheer en coördinatie:
  • Leden van de werkgroep Schijndelwiki van de heemkundekring Schijndel schrijven, redigeren, plaatsen foto’s en updaten de teksten in de database en instrueren personen die aan deze activiteit deel willen nemen.
  • Technische beheer, opleidingen, training en advies: Jo van de Aa
  • Duurzame digitale opslag, VPS: YourHosting

Contact

Algemeen

SchijndelWiki huldigt het principe dat iedereen, waar ook ter wereld, alles en altijd kan wijzigen. Mogen bijdragen aan SchijndelWiki is geen recht, maar een voorrecht. Wie dit voorrecht misbruikt kan geblokkeerd worden.

Disclaimer

Ofschoon alle teksten en afbeeldingen zorgvuldig gecontroleerd worden neemt het bestuur van heemkundekring Schijndel geen verantwoording voor eventuele fouten, onvolledigheden of schending van auteursrechten in SchijndelWiki. Zodra blijkt dat auteursrechten aantoonbaar geschonden zijn zal het betreffende stuk door de beheerders verwijderd of aangepast worden.

We doen ook ons uiterste best van alle betrokkenen toestemming te verkrijgen voor publicatie van gegevens over nog levende personen. Staan uw gegevens op deze website en hebt u daar bezwaar tegen, dan horen wij dat graag en zullen wij deze zonder navraag naar redenen verwijderen.
P Photography.png

Fotoarchief

Kcoloreditnl.png

Cultuur

Mens en Maatschappij
Mens en Maatschappij
Geschiedenis, Landen & Volken, Taal

Geschiedenis

Persoon

Persoon

P geography.png

Geografie