Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Molendijk

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Molendijk[bewerken]

Raadsbesluit 9 april 1941.[bewerken]

Deze weg werd voorheen in de volksmond steeds Molendijk en in mindere mate Middelrodese dijk genoemd. Middelrodese dijk zal de oudste benaming zijn.
Hij loopt immers van Schijndel naar het aloude Middelrode.
Toen later (zeer waarschijnlijk in het jaar 1346) aan die dijk en onder Schijndel een houten korenwindmolen werd gebouwd, kwam wellicht de naam Molendijk meer en meer in gebruik. Deze molen werd in het jaar 1812 verplaatst naar het dorp, langs de Hoofdstraat. Bij de storm van 29 november 1836 waaide deze molen om en werd vernield. Op precies dezelfde plaats kwam omstreeks het jaar 1838 de stenen bergmolen tot stand. Deze molen staat er thans nog. Er wordt echter thans niet meer met windkracht gemalen.

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Bewoners van de Molendijk[bewerken]

Molendijk (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
1 W.J. van Heeswijk Doorgehaald. Toegevoegd: Brus, Adrianus
3 Fr. van Alebeek Toegevoegd: Weduwe
6 Mart. Broks
7 Joh. van Rozendaal
8 H. van Engeland
9 Klompenfabriek van Rozendaal
10 Fr. v.d. Meerendonk Doorgehaald. Toegevoegd: Van Engeland, H.M.
11 Mart. Verhagen en Verhagen, G. inwonend
12 H. Verhoeven v.d. Broek
13 Joh. F. Cromsigt
15 Ger. Goossens
17 G. van Roij
19 Weduwe Th. Steenbakkers Toegevoegd: V.d. Sangen inwonend gezin
20 P. Kastelijn
21 G. Vervoort
23 Mart. Hellings
24 W. Mutsaars en Mutsaars, Ant.J. inwonend
25 W. Vervoort
26 Joh. L. Koolen
28 Mar. van Uden
29 Joh. van Erp Toegevoegd: Vervoort, Henricus
30 H.A. Bozelie
34 Ger. Broeren en Geerts, Gez. Beiden doorgehaald

Toegevoegd: Van Helvoirt v.d. Akker

41 Joh. B. Kastelijn
43 W. van Houtum

Wijk D (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
D1 M. Eijkemans
D6 Weduwe H. van Uden
D7 M. Lucius
D8 E. van Liempd
D9 H.J. Persons
D10 J. Kluijtmans
D11 C. v.d. Meijden
D12 M. Kastelijn
D13 G. v.d. Akker
D14 G. v.d. Meijden

Wijk E (huisnummerboek januari 1945)[bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E137 A. v.d. Broek
E138 Adr. v.d. Broek
E139 M.A. Gordijn
E140 J.J. Habraken
E141 H. Mauriks
E142 J. Goossens
E143 W. v.d. Schoot
E145 A. van Helvoort
E146 J.J. Heesakkers en Heesakkers, Adr. inwonend
E147 A. van Houtum
E148 J.J. van Engeland
E149 J.L. v.d. Heijden
E150 J.G. Gordijn
E152 J Schellekens
E153 Weduwe H. Rovers
E156 Joh. M. Fransen
E157 G. v.d. Broek
E157a Ant. Rijkers
E158 P. Gordijn
E159 J. v.d. Broek en Schellekens, G.
E160 J. Verhagen
E160a Maria Geerts en Joh.M.
E161 W. van Heeswijk
E162 Weduwe P. van Erp
E163 Weduwe A. van Rixtel
E164 Th. van Osch
E165 H. van Uden
E166 A. Gordijn
E167 Arn. J. Merks
E168 M. v.d. Broek