Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Molendijk

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Molendijk[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 9 april 1941.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Deze weg werd voorheen in de volksmond steeds Molendijk en in mindere mate Middelrodese dijk genoemd. Middelrodese dijk zal de oudste benaming zijn.
Hij loopt immers van Schijndel naar het aloude Middelrode.
Toen later (zeer waarschijnlijk in het jaar 1346) aan die dijk en onder Schijndel een houten korenwindmolen werd gebouwd, kwam wellicht de naam Molendijk meer en meer in gebruik. Deze molen werd in het jaar 1812 verplaatst naar het dorp, langs de Hoofdstraat. Bij de storm van 29 november 1836 waaide deze molen om en werd vernield. Op precies dezelfde plaats kwam omstreeks het jaar 1838 de stenen bergmolen tot stand. Deze molen staat er thans nog. Er wordt echter thans niet meer met windkracht gemalen.

Raadsbesluit 29 juni 1954.[bewerken | brontekst bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Bewoners van de Molendijk[bewerken | brontekst bewerken]

Molendijk in 1941 [2]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
1 Wilhelmus van Heeswijk
3 Francis van Alebeek
7 Johannes Rozendaal
9 Klompenfabriek J. Rozendaal
11 Martinus Verhagen
13 Joannes Evers Doorgehaald
13 Johanna M.P. van der Plas Doorgehaald
13 Joh. Cromsigt
15 Gerardus Goossens
17 Gijsbertus van Roij
19 Wed. Theodorus Steenbakkers
19 Wed. J. van Boxtel Inwonend
21 Gijsbertus Vervoort
21 Marinus van Alebeek Doorgehaald/Inwonend
23 Martinus Hellings
25 Wilhelmus Vervoort
25 Wilhelmus A. Vervoort Doorgehaald
29 Wilhelmus A. Vervoort Doorgehaald
29 Joh. A. van Erp
29 Henricus Th. Vervoort
Ongenummerd Bouwterrein
6 Johannes F. Schuurmans Doorgehaald
6 Martinus Broks
6 Adrianus Hanegraaf Inwonend
6 Andreas Schagen Inwonend
6 Evert Schepers Inwonend
8 Hendrikus van Engeland
10 Franciscus van de Meerendonk
12 Johannes T. van Alebeek Doorgehaald
12 Hendrikus van den Broek
12 Martinio van den Boom Inwonend
20 Petrus Kastelijn
24 Martinus Kuijpers
26 Johannes L. Koolen
28 Marinus van Uden
30 Johannes van Nuland Doorgehaald
30 Johannes B.N. Kastelijn Doorgehaald
30 Hendrikus A. Bozelie
34 Gerardus Broeren
Ongenummerd Maria Geerts e.a.
41 Hendrikus Voets Doorgehaald
41 Johannes B. Kastelijn
43 Wilhelmus van Houtum
43 Hendrikus Voets Inwonend

Molendijk in 1945 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
1 W.J. van Heeswijk Doorgehaald. Toegevoegd: Brus, Adrianus
3 Fr. van Alebeek Toegevoegd: Weduwe
6 Mart. Broks
7 Joh. van Rozendaal
8 H. van Engeland
9 Klompenfabriek van Rozendaal
10 Fr. v.d. Meerendonk Doorgehaald. Toegevoegd: Van Engeland, H.M.
11 Mart. Verhagen en Verhagen, G. inwonend
12 H. Verhoeven v.d. Broek
13 Joh. F. Cromsigt
15 Ger. Goossens
17 G. van Roij
19 Weduwe Th. Steenbakkers Toegevoegd: V.d. Sangen inwonend gezin
20 P. Kastelijn
21 G. Vervoort
23 Mart. Hellings
24 W. Mutsaars en Mutsaars, Ant.J. inwonend
25 W. Vervoort
26 Joh. L. Koolen
28 Mar. van Uden
29 Joh. van Erp Toegevoegd: Vervoort, Henricus
30 H.A. Bozelie
34 Ger. Broeren en Geerts, Gez. Beiden doorgehaald

Toegevoegd: Van Helvoirt v.d. Akker

41 Joh. B. Kastelijn
43 W. van Houtum

Wijk D in 1941 [4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
D1 Marinus Eijkemans
D6 Wed. Hendr. van Uden
D7 Marinus Lucius Nieuw nummer
D8 Egidius van Liempd
D9 Marinus van Uden
D10 Johannes Kluijtmans
D11 Cornelis van der Meijden
D12 Marinus Kastelijn
D13 Gerardus van den Akker
D14 Gerardus van der Meijden

Wijk D in 1945 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
D1 M. Eijkemans
D6 Weduwe H. van Uden
D7 M. Lucius
D8 E. van Liempd
D9 H.J. Persons
D10 J. Kluijtmans
D11 C. v.d. Meijden
D12 M. Kastelijn
D13 G. v.d. Akker
D14 G. v.d. Meijden

Wijk E in 1941 [6]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E142 Johannes Goossens
E141 Gerardus Mauriks Doorgehaald
E141 Hendr. Mauriks Inwonend
E140 Johannes J. Habraken
E140 Wed. Mart. Habraken Inwonend
E152 Johannes Schellekens
E152 Johannes van Engeland Inwonend
E153 Hendrikus Rovers
E139 Marinus Gordijn
E138 Adrianus van den Broek
E137 Antonius van den Broek
E143 Jan J. van der Sangen Doorgehaald
E143 Martinus A. van der Heijden Doorgehaald
E143 Wilhelmus van der Schoot
E144 Antonius Mauriks Doorgehaald
E144 Johannes Evers
E145 Antonius van Helvoort
E146 Johannes Heesakkers
E147 Antonius van Houtum
E149 Johannes C. van der Heijden
E150 Johannes Kluijtmans Doorgehaald
E150 Johannes G. Gordijn Inwonend
E148 Jan J. van Engeland
E157 Gerardus van den Broek
E156 Leonardus van der Heijden Doorgehaald
E156 Antonius Rijkers
E158 Marinus A. Gordijn Doorgehaald
E158 Pieter Gordijn
E159 Johannes van den Broek
E159 Ger. Schellekens Inwonend
E160 Johannes Verhagen
E161 Wilhelmus van Heeswijk
E162 Wed. Petrus van Erp
E163 Wed. Adr. van Rixtel
E164 Hendrikus A. van der Donk Doorgehaald
E164 Theodorus van Osch
E164 Christiaan van Osch Inwonend
E165 Waltherus van Erp Doorgehaald
E165 Hendrikus van Uden
E166 Antonius Gordijn
E167 Martinus van den Broek Doorgehaald
E167 Arnoldus Jos. Merks
E168 Hendrikus van den Broek Doorgehaald
E168 H.A. van den Boom Doorgehaald/Inwonend
E168 Martinus van den Broek

Wijk E in 1945 [7]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
E137 A. v.d. Broek
E138 Adr. v.d. Broek
E139 M.A. Gordijn
E140 J.J. Habraken
E141 H. Mauriks
E142 J. Goossens
E143 W. v.d. Schoot
E145 A. van Helvoort
E146 J.J. Heesakkers en Heesakkers, Adr. inwonend
E147 A. van Houtum
E148 J.J. van Engeland
E149 J.L. v.d. Heijden
E150 J.G. Gordijn
E152 J Schellekens
E153 Weduwe H. Rovers
E156 Joh. M. Fransen
E157 G. v.d. Broek
E157a Ant. Rijkers
E158 P. Gordijn
E159 J. v.d. Broek en Schellekens, G.
E160 J. Verhagen
E160a Maria Geerts en Joh.M.
E161 W. van Heeswijk
E162 Weduwe P. van Erp
E163 Weduwe A. van Rixtel
E164 Th. van Osch
E165 H. van Uden
E166 A. Gordijn
E167 Arn. J. Merks
E168 M. v.d. Broek

Bewoners van de Molendijk in 1952 [8]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 A.J. Brus
3 Wed. Fr. v. Alebeek
7 M. v. Rozendaal
8 H. v. Engeland .
15 G. Goossens
17 G. v. Roij

Vernummering van de Molendijk wijk D en wijk E in 1954[9]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Molendijk wijk D en wijk E vernummerd. Zie voor een compleet verzocht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Boschweg 85 Johannes Evers
3 Boschweg 87 A. van Engeland Wed. Blommers
4 Zwembadweg 4 M.J. Gevers
5 Boschweg 89 Wilh. Toelen
7 Boschweg 91 G.J.J.M. Princee
9 Molendijk 1 A.J. Brus
10 Molendijk 8a J.A. van Engeland
11 Molendijk 3 Wed. Fr. van Alebeek
12 Molendijk 10 P. van Engeland
14 Molendijk 12 Ger. Heesakkers
15 Molendijk 7 Mar. van Rozendaal
17 Molendijk 9 Klompenfabriek van Rozendaal
19 Molendijk 11 Gijsb. Verhagen
21 Molendijk 13 Joh. F. Cromsigt
22 Molendijk 20 Petr. Kastelijn
24 Molendijk 22 Adr. Kastelijn
25 Molendijk 15 Ger. Goossens
27 Molendijk 17 Gijsb. van Rooij
28 Molendijk 23 W. Mutsaars
28 Molendijk 24 A.H. Mutsaars
29 Molendijk 17 Wed. Steenbakkers
29 Molendijk 19 P. van de Sangen
30 Molendijk 26 A.E.M. Lammers
31 Molendijk 21 Gijsb. Vervoort
32 Molendijk 28 Mar. van Uden
33 Molendijk 23 Mart. Hellings
34 Molendijk 30 H.A. Bozelie
35 Molendijk 24 Wilh. Vervoort
38 Molendijk 34 Joh. F. van Helvoirt
39 Molendijk 29 Ant. H. Kapteijns
41 Molendijk 31 Joh. F. van Erp
42 Molendijk D 1 M. Eijkemans
42 Molendijk D 1 H. Eijkemans
46 Molendijk D 6 Wed. H. van Uden
48 Molendijk D 7 M. Lucius
50 Molendijk D 8 A. van Liempd
52 Molendijk D 8a C. Leijtens
52 Molendijk D 8a Wed. van Liempd
54 Molendijk D 9 H. van Geffen
56 Molendijk D 10 J. van den Oetelaar
58 Molendijk D 11 C. van de Meijden
60 Molendijk D 12 M. Kastelijn
61 Molendijk 41
62 Molendijk D 13 Lamb. van den Akker
63 Molendijk 43 Hendr. van Gaal
64 Molendijk D 14 G. van de Meijden
65 Molendijk E 168 M. van den Broek
67 Molendijk E 167 P.G.C. van de Heijden
69 Molendijk E 166 A. Gordijn
71 Molendijk E 165 F.H. van de Meerendonk
73 Molendijk E 164 F.H. Blummel
75 Molendijk E 163 W. van Erp
77 Molendijk E 162 P. van Erp
79 Molendijk E 161 W. Verspeek
81 Molendijk E 160 J. Verhagen
83 Molendijk E 159 G. Schellekens
85 Molendijk E 158 M. Verhagen
87 Molendijk E 156 M. van de Helm
89 Molendijk E 157 G. van den Broek
93 Molendijk E 148 G. de Kraaij Wed. van J. v. Engeland
95 Molendijk E 147 A. van Houtum
97 Molendijk E 146 A. Heesakkers
99 Molendijk E 145 J. Blummel
101 Molendijk E 144 A. van Helvoort
103 Molendijk E 143 W. van de Schoot
105 Molendijk E 142 J. Goossens
105 Molendijk E 142 G. Goossens

Bewoners van de Molendijk in 1967 [10]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Molendijk behoorde bij de Parochie Boschweg.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
3 Wilh. G. Kappen
4 Mart. J. Gevers
6 Ant. van Helvoirt
8 Corn. van Engeland
9 Paul. G.B. Muijshondt
10 Ger. A.M. Damen
11 Joh. H. van Kessel
11 Mar. van Kessel Inwonend
12 Antoon Habraken
14 Ger. Heesakkers
14 Wilh. L. Spijkers Inwonend/doorgehaald
22 Petr. J.J. Aldenhoven
26 Wilh. Spierings
28 Adr. van der Sangen
29 Petr. M.J. Verkuijlen
30 Adr. E.M. Lammers Doorgehaald
30 Hendr. H. de Bie
32 Ant. Blommers
34 Hendr. A. Bozelie Doorgehaald
34 Maria Brands Wed. Bozelie
38 Joh. van Helvoirt
42 Mar. Eijkemans
42 Joh. M. Eijkemans Inwonend
44 Christ. Pennings
46 Joh. van den Broek Wed. van Uden/doorgehaald
46 Jos. van Uden Inwonend
48 Mar. Lucius
50 Henr. P. Gordijn
54 Theod. K.A. van Berkel Doorgehaald
54 Ant. Gordijn
56 Joh. van den Oetelaar
58 Gijsb. Kapteijns
60 Th. H. van Kreij Wed. Kastelijn
61 Joh. H.M. van Gaal Doorgehaald
61 Hendr. van Gaal
62 Lamb. van den Akker
63 Hendr. van Gaal Doorgehaald
63 Henr. N.M. van Gaal
64 Wilh. J. van der Meijden
65 Petr. H. Lamers Doorgehaald
67 Joh. M. Fransen
67 Joh. P. Fransen Inwonend
69 Ant. Gordijn Doorgehaald
71 Franc. van den Meerendonk
73 Florian Blummel
75 Petr. van Erp
77 Joh. van Rixtel Wed. van Erp
79 Willem Verspeek
81 Mar. W.J. Voets
83 Ger. Schellekens
85 Mar. Verhagen
89 Petr. van den Broek Doorgehaald
89 Hendr. J. Bozelie
91 Theod. H.M. Maassen (M.J. Visser)
93 Adr. J. van den Akker
93a Transformatorhuisje PNEM
95 Ger. van der Meijden
97 Adr. Heesakkers
97 Hendr. van Kessel Inwonend
99 Joh. A. van der Donk
101 Joh. Blummel
103 Wilh. van der Schoot
105 Ger. Goossens
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  3. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  4. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  5. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  6. Register van huisnummers 1937 - 1941 (BHIC 5135/1524)
  7. huisnummerboek januari 1945 (BHIC 5135/1525)
  8. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  9. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  10. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)