Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Mgr. Van de Venstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mgr. Van de Venstraat[bewerken | brontekst bewerken]

Uit raadsvoorstel van 6 juni 1949.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Mgr. Van de Venstraat.
Voor meer details klik hier.
Mgr. Van de Venstraat.
Voor meer details klik hier.

Bij de verkaveling en het bouwrijpmaken van de percelen grond in de buurtschap Hoevenbraak en de Deken Baekersstraat werd rekening gehouden met de aanleg van een weg verbindende de Hoevenbraaksestraat met de Deken Baekersstraat. Bij uw besluit van 19 september 1947 werden namen gegeven aan de straten in het plan Hoevenbraak en werd aan een nieuw aangelegde weg de benaming Deken Baekersstraat gegeven. De geprojecteerde verbindingsweg tussen de Hoevenbraaksestraat en laatstbedoelde straat is thans in zoverre gereed en bouwrijp dat het noodzakelijk is om aan deze straat een naam te geven. Wij stellen uw raad voor om deze verbindingsweg, zoals die nader op de hierbij gevoegde kaart staat aangegeven, te noemen naar de in het jaar 1834 te Wijbosch geboren bisschop Mgr. W. van de Ven.

Korte levensschets: Mgr. Wilhelmus van de Ven werd te Schijndel in het gehucht Wijbosch geboren op 12 mei 1834, als zoon van de landbouwer Hendrikus van de Ven en Johanna Maria van der Aa.
Op 2 juni 1860 werd hij priester gewijd en in 1874 werd hij plebaan en kanunnik-penitencier van St.Jan te ’s-Hertogenbosch.
In 1892 werd hij tot de hoge bisschoppelijke waardigheid uitverkoren en bekleedde dit ambt tot zijn overlijden in het jaar 1919.
Hij was de zesde bisschop sinds de instelling van het bisdom ’s-Hertogenbosch in het jaar 1559 en de derde bisschop sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.
Tevens zij hier nog vermeld dat zijn oudere broer Johannes van de Ven lange jaren wethouder van deze gemeente is geweest en een tweetal malen, als plaatsvervanger, enige tijd het burgemeestersambt heeft uitgeoefend, n.l. in 1889 bij de ontslagname van burgemeester P.A. (Peter) Verhagen en in 1890 bij de ontslagname van burgemeester B.J. Hulshof.

In de raadsvergadering op 10 juni 1949 werd het voorstel om aan de nieuwe weg, verbindende de Hoevenbraaksestraat met de Deken Baekersstraat, de benaming Mgr. Van de Venstraat te geven, aangehouden. Dit omdat de naam van deze bisschop, als zijnde in het Wijbosch geboren, aan een straat in dat kerkdorp behoorde te worden gegeven.

Raadsbesluit 4 februari 1953.[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds korte tijd wordt reeds gebruik gemaakt van de nieuw aangelegde verbindingsweg van Wijbosch naar Eerde, ook zijn er reeds nieuwe huizen aan die weg in aanbouw of bewoond.
Het is thans noodzakelijk een naam aan die weg te geven.
Wij menen daarvoor geen betere naam te kunnen voorstellen dan Eerdsebaan. Het betreft hier namelijk een doorgangsweg, voor welke wegen het steeds gebruikelijk is geweest, deze te noemen naar het dorp of de gemeente waarmede die wegen verbinding geven. (vanaf het beginpunt tot aan de grens met de gemeente St.Oedenrode)

Dit voorstel is door de gemeenteraad niet aangenomen. De gemeenteraad nam in diezelfde vergadering een ander besluit, luidende als volgt:

  1. in afwijking van het voorstel van burgemeester en wethouders, aan de nieuw aangelegde verbindingsweg van Wijbosch naar Eerde en het verlengde van die weg tot aan de grens met de gemeente St.Oedenrode, de naam te geven: “Eerdsebaan”
  2. in afwijking in zoverre van zijn besluit van 26 augustus 1937, aan de weg, lopende vanaf de Hoofdstraat naar Wijbosch, tot het aanknopingspunt met de Eerdsebaan, de naam te geven “Wijbosscheweg
  3. aan de weg lopende vanaf het aanknopingspunt met de Wijbosscheweg, voortgaande langs de R.K. Servatiuskerk Wijbosch tot aan de Eerdsebaan voorschreven, de naam te geven “Mgr. Van de Venstraat”

Raadsbesluit 12 november 1971.[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 18 februari 1972.[bewerken | brontekst bewerken]

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

De "Hoofdstraat" van Wijbosch, zo zou je de Mgr. Van den Venstraat wel kunnen noemen. Van Kerkstraat tot Veghelsedijk, en eigenlijk tot aan de Locht, is zij de belangrijkste verkeersader van dit kerkdorp. Terecht heeft de straat dan ook de naam gekregen van een belangrijk man: Wilhelmus van de Ven, van 1892 tot 1919 bisschop van 's-Hertogenbosch. Deze man, een boerenzoon, geboren in Schijndel in 1834, werd op 2 juni 1860 tot priester gewijd. Al in 1862 werd hij kapelaan aan de St. Jan in Den Bosch. Vervolgens in 1874 plebaan van de kathedrale kerk en in 1887 deken van de bisschopsstad. Van de Ven was daar ook de stichting van de Bisschoppelijke Kweekschool voor R.K. Onderwijzers. Paus Leo XIII benoemde Wilhelmus van de Ven in 1892, de plebaan was toen 58, tot bisschop van 's-Hertogenbosch. In een tijd dat de wereld snel veranderde, de industrialisatie een hoge vlucht nam, toonde Van de Ven zich een sociaal bewogen leider die begrip had voor de noden en wensen van de arbeiders in bijvoorbeeld de Tilburgse textielfabrieken. Hij stimuleerde de katholieke vakbeweging, haalde politieke voormannen als Herman Schaepman en Alfons Ariëns naar Den Bosch voor spreekbeurten en zette zich in voor de opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Halverwege de Mgr. van de Venstraat is het beeld van de Schaapscheerder van Frank Letterie te vinden. Het beeld werd geplaatst in het plantsoen op de hoek bij de Rietstraat in 1981 en aan de onthulling daarvan bewaart menig oudere Wijbosschenaar nog uitstekende herinneringen. Die onthulling groeide immers uit tot een spontaan volksfeest met alles wat daarbij hoorde. De Schaapscheerder behoort met onder andere de Kousenbreister, de Hopplukker, de Reepmaker en de Kaarsenmaker tot de eerste beelden uit de nog steeds groeiende beeldenroute. Die eerste sculpturen waren veelal figuratief en hadden direct te maken met traditionele Schijndelse ambachten.

Bewoners van de Mgr. Van de Venstraat in 1952 [3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Nr Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 J.J. v. Schijndel
1 L. v.d. Pas
7 G. Hermsen
22 A.J.E. Vissers pastoor
26 J.S. Duffhues
28 J. Duffhues
30 G. v. Giersbergen
59 M. Steenbakkers

Vernummering van de Mgr. Van de Venstraat in 1954[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 augustus 1954 zijn de woningen van de Mgr. Van de Venstraat vernummerd. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
55 Wijbosch G 119 M. van de Wijst

Bewoners van de Mgr. Van de Venstraat in 1967 [5]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Mgr. Van de Venstraat behoorde bij de Servatiusparochie Wijbosch.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
2 Willebr. Steenbakkers
3 R.K. Jongensschool Doorgehaald
3 R.K. Kleuterschool
4 Mart. F. van Geffen
5 Transformatorhuisje PNEM
6 Petr. M. Rijkers
7 Antoon Kersten Doorgehaald
7 Joanna M. van de Loop Wed. Korsten
8 Ant. C. Verbruggen
10 Hendr. T.M. Verbruggen
12 Mart. B. van de Vorstenbosch
13 Wilh. van Heeswijk Doorgehaald
13 Leon. van de Weijer Inwonend
14 Antoon van den Oetelaar
16 Petr. Heesakkers
17 Petr. van Engeland
18 Elis. M. van Heertum Wed. van de Wijdeven
18 Joh. S.M. van Asseldonk Inwonend/doorgehaald
18 P.D.M. Claassen
19 Joh. J. Verhoeven
20 Mart. M. van Heertum
21 Mart. van Ballekom
23 Ant. M. van Dommelen
24 Franc. J. van Heertum
25 Mar. van der Steen
26 Hendr. W. Verhagen
26 Gijsb. F.M. Verhagen Inwonend
27 Hendr. G. Oomen
28 Wilhelmus Hanegraaf
29 Ant. van der Steen
30 R.K. Kerk
31 Antoon van Balkum
32 Alb. van Alebeek Wed. Santegoeds
33 Wilh. M. van Houtum
34 Anna M. Goijaarts Wed. Duffhues/doorgehaald
34 Alph. E.M. de Leijer
35 Will. Verhoeven
36 Lamb. van de Vorstenbosch
37 Adr. G. Smits
38 Joh. I. Verhagen
41 Joh. A. van Venrooij
42 Joh. J.B. van Zeeland
43 Mar. van Wanrooij
43 Henr. M. Mauriks Inwonend/doorgehaald
44 Henr. Vulders
45 Johan M. Verhagen
46 Hendr. Smits
48 John. Kersch Doorgehaald
48 Joh. Kramer Wed. Kersch
48 John. E. Kersch Inwonend
50 Christ. Korsten
51 Jod. C.J. van Dijk Doorgehaald
52 Joh. G. Bolwerk Doorgehaald
52 Hendr. J. Nooijen
54 Wilh. C. van der Heijden
54 Henr. L.J.M. van der Plas Inwonend/doorgehaald
55 Transformatorhuisje PNEM
56 Joh. Vulders
58 Christ. M. Korsten
58 Jac. M. Korsten Inwonend/doorgehaald
60 Hendr. Korsten
62 Ger. M.W. Hommeles
64 Mar. Verhoeven
65 Hendr. Korsten
66 Gijsb. M. Steenbakkers
68 Mar. J. Gordijn
69 Mar. Steenbakkers
70 Leon. J. Vogels
72 Wietze J. Jonkers
75 Petr. M. van de Weijenberg
76 Christ. G.A.H. Hurkmans
77 Adr. M. van Kessel
78 Wilh. van Weert
79 Adr. H. Korsten
82 Mart. Steenbakkers
84 Adr. Steenbakkers
90 Petr. J.A. Kusters
92 Hendr. Steenbakkers
94 Henr. J. Leenders
96 Henri Verhoeven
100 Bern. J. van Heertum
102 Corn. G. Wouters
106 Franc. C. Hermes
108 H.A. Hermes
110 Franc. C. Hermes Doorgehaald
110 L. van den Brand
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 19 mei 2011
  3. archief HUIF-actie Harmonie Sint Cecilia 1952
  4. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  5. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)