Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Julianastraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Julianastraat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 12 december 1958.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Julianastraat.
Voor meer details klik hier.
Julianastraat.
Voor meer details klik hier.

Uit het voorstel aan de raad van 5 december 1958: Het voornemen bestaat om binnenkort over te gaan tot het aanleggen van enkele wegen in het uitbreidingsplan Hoevenbraak. De behoefte wordt thans reeds gevoeld om aan die straten een naam te geven. Omdat die wegen gelegen zijn in een complex van reeds bestaande straten, welke genoemd zijn naar leden van ons Koninklijk huis, achten wij het, vooral in verband met overwegingen van practische aard, zeer gewenst, om aan die nieuwe straten ook namen van leden van ons vorstenhuis te verbinden. Lettende op de omvang en betekenis, welke deze straten zullen verkrijgen, stellen wij voor daaraan de namen te geven van Willem III straat, Sophiastraat, Mauritsstraat en Alexanderstraat. De eerste naam spreekt voor zichzelf. Daarmede wordt bedoeld, wijlen Z.M. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Koning der Nederlanden, geboren te Brussel, 19 februari 1817, welke als zodanig heeft geregeerd van 1849 tot 1890. Met de naam Sophiastraat willen wij de herinnering doen voortleven, wijlen H.M. Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren als Prinses van Wurtenberg op 17 juni 1818 te Stuttgart. Zij huwde aldaar op 18 juni 1839, met de Prins van Oranje, de latere Koning Willem III. Zij werd daardoor de eerste gemalin van die Koning. De andere twee straten ontlenen hun naam aan de Prinsen Maurits en Alexander, zoon van wijlen Hunne Majesteiten Koning Willem de Derde en Koningin Sophia. Deze prinsen zijn nog vóór hun vader overleden. Prins Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel, werd geboren te ’s-Gravenhage op 15 september 1843 en overleed aldaar op 5 juni 1850. Prins Willem Alexander Karel Hendrik Frederik was geboren te ’s-Gravenhage op 25 augustus 1851, hij was Generaal Majoor bij de Grote Staf en is als Prins van Oranje overleden te ’s-Gravenhage op 21 juni 1884.

Tevens is het noodzakelijk gebleken om wijziging te brengen in het raadsbesluit van 13 januari 1950, waarbij namen aan toen nog in het verschiet liggende straten werden gegeven. Omdat enkele van die straten anders zijn gelegd dan indertijd in het voornemen lag wordt wijziging noodzakelijk geacht.

Aanvullende informatie:[2][bewerken | brontekst bewerken]

Tussen de Wilhelminalaan en de Hertog Jan II laan ligt in de "koninklijke" buurt van de Hoevenbraak de Julianastraat. Ooit vormde de Julianastraat zo'n beetje de hoofdader van deze wijk. Zij werd bekroond door een bloeiend winkelcentrum en een majestueuze Pauluskerk, de trots van wijlen pastoor Chris Vinken. Maar de kerk die in 1963 werd ingezegend, ging dertig jaar later al tegen de vlakte en het plaatsvervangende kleine bedehuis gaat dit jaar (2013) haar deuren sluiten. Alleen de klokkentoren staat nog overeind, zij het dat hij meer betekenis heeft voor de social media dan dat hij de gelovigen ter kerke roept. Ooit stond aan deze straat de wieg van kinderopvang De Vlieger, was er een dependance van een bank. Voorbij is die tijd. Het lijkt tekenend voor dit deel van Schijndel waar nog enkele zaken manmoedige pogingen doen om er nog iets moois van te maken. De pastorie, waaromheen Vinken indertijd letterlijk zijn schaapjes hoedde, heeft plaatsgemaakt voor een appartementencomplex, de Hoogakkers. Nog een opmerkelijk gebouw is te vinden op de hoek van de Julianastraat en de Beatrixstraat. Nu zit er een kantoormachinehandel maar ooit was hier het VJV (Vormingswerk Jong Volwassenen) in het Hoefke te vinden, een legendarische naam, ook in de historie van de Schijndelse vrouwenbeweging. Hier werd de eerste(?) feministische golf in Schijndel in gang gezet.

Bewoners van de Julianastraat in 1967[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Julianastraat behoorde bij de Paulusparochie.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
1 Joh. J. van Schijndel
3 Pieter A. van Schijndel
5 Wilh. M. van Moorsel
6 R.K. kerk Sint Paulus
7 Verenigingsgebouw “Het Braakske”
7 Ger. J. van Geffen
8 Christ. J.P. Vinken
9 Eg. G. van Liempd
10 Ger. H. Steenbakkers
10 Johan Voets Doorgehaald
11 Joh. M. van der Zanden
12 Joh. van den Broek
13 Verenigingsgebouw “‘t Hoefke”
13 Joan. A. van de Riet
14 Theod. de Haas
15 Jan J. Schellekens
16 Mart. Th. Vogels
16 Leon. J. Vogels Inwonend/doorgehaald
17 M.M.M. van der Meer
18 Adr. G. van de Leest
19 Adr. S. van Beckhoven
21 Wilh. M.C. de Laat
23 Leon. A.M. Verhagen
29 Joh. Deelen
31 Anna M. Goddijn Wed. Molkenboer/doorgehaald
31 Mathijs. A. van Engelen
33 Petr. H.J. van Oss
35 Adr. J. Verkuijlen
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 28 februari 2013
  3. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)