Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Willem III straat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Willem III straat[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 12 december 1958.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Willem III straat.
Voor meer details klik hier.
Willem III straat.
Voor meer details klik hier.

Uit het voorstel aan de raad van 5 december 1958: Het voornemen bestaat om binnenkort over te gaan tot het aanleggen van enkele wegen in het uitbreidingsplan Hoevenbraak.
De behoefte wordt thans reeds gevoeld om aan die straten een naam te geven.
Omdat die wegen gelegen zijn in een complex van reeds bestaande straten, welke genoemd zijn naar leden van ons Koninklijk huis, achten wij het, vooral in verband met overwegingen van practische aard, zeer gewenst, om aan die nieuwe straten ook namen van leden van ons vorstenhuis te verbinden.
Lettende op de omvang en betekenis, welke deze straten zullen verkrijgen, stellen wij voor daaraan de namen te geven van Willem III straat, Sophiastraat, Mauritsstraat en Alexanderstraat.
De eerste naam spreekt voor zichzelf. Daarmede wordt bedoeld, wijlen Z.M. Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Koning der Nederlanden, geboren te Brussel, 19 februari 1817, welke als zodanig heeft geregeerd van 1849 tot 1890.
Met de naam Sophiastraat willen wij de herinnering doen voortleven, wijlen H.M. Koningin Sophia Frederika Mathilda, geboren als Prinses van Wurtenberg op 17 juni 1818 te Stuttgart. Zij huwde aldaar op 18 juni 1839, met de Prins van Oranje, de latere Koning Willem III. Zij werd daardoor de eerste gemalin van die Koning.
De andere twee straten ontlenen hun naam aan de Prinsen Maurits en Alexander, zoon van wijlen Hunne Majesteiten Koning Willem de Derde en Koningin Sophia. Deze prinsen zijn nog vóór hun vader overleden.
Prins Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel, werd geboren te ’s-Gravenhage op 15 september 1843 en overleed aldaar op 5 juni 1850.
Prins Willem Alexander Karel Hendrik Frederik was geboren te ’s-Gravenhage op 25 augustus 1851, hij was Generaal Majoor bij de Grote Staf en is als Prins van Oranje overleden te ’s-Gravenhage op 21 juni 1884.

Tevens is het noodzakelijk gebleken om wijziging te brengen in het raadsbesluit van 13 januari 1950, waarbij namen aan toen nog in het verschiet liggende straten werden gegeven.
Omdat enkele van die straten anders zijn gelegd dan indertijd in het voornemen lag wordt wijziging noodzakelijk geacht.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011