Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Heilige Kindsheid

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Genootschap van de Heilige Kindsheid[1][bewerken | brontekst bewerken]

Het Genootschap is in 1843 in Frankrijk opgericht door de Franse Bisschop van Nancy, Mgr. Forbin-Janson. De eerste superior-generaal der fraters te Tilburg, de Eerwaarde P.M.F. de Beer, had tijdens zijn noviciaat te Parijs de Franse Bisschop ontmoet en was onder de indruk van het werk van dit genootschap. De toenmalige Mgr. J. Zwijsen van Den Bosch die inmiddels, via de Eerwaarde de Beer, kennis had genomen van het genootschap, richtte in 1849 in de Parochiekerk ’t Heike te Tilburg een Nederlandse afdeling op.

Doel van de Heilige Kindsheid[bewerken | brontekst bewerken]

Uit vele briefwisselingen met missionarissen was gebleken dat kinderen, met name door de armoede in het toenmalige China, vaak te vondeling werden gelegd of door de ouders werden omgebracht. Als de katholieke kerk die kinderen vóór hun dood wist te dopen zouden ze rechtstreeks in de hemel belanden, zo was de redenering. En als ze bleven leven konden Europese missionarissen ze in een weeshuis opnemen en de gedoopte kinderen een katholieke opvoeding geven en zodoende het katholieke geloof verspreiden.

Hoe dit doel te bereiken?[bewerken | brontekst bewerken]

“Door gebeden en aalmoezen, vooral der kinderen, de arme verlaten kindertjes in de heidensche landen trachten te redden voor hun tijdelijk (aards) en eeuwig leven”. De middelen om dit te bereiken waren tweevoudig:

 • Een dagelijksch klein gebedje, bestaande uit een wees gegroet met de aanroeping H. Maagd Maria bid voor ons en voor de arme ongelovige kindertjes.
 • Een bijdrage van 2,5 cent per maand

Die kleine bijdragen brachten jaarlijks een aanzienlijke som op. In het jaar 1920 bracht de H. Kindsheid alleen in Nederland een bedrag op van (omgerekend naar de euro) 150.000,--. Wereldwijd was dit 1.700.000,--

Oprichting Heilige Kindsheid te Schijndel[bewerken | brontekst bewerken]

Op 29 mei 1886, 2e Pinksterdag, werd dit genootschap in Schijndel opgericht. In 1936 vierde Schijndel het 50-jarig jubileum van het genootschap. Volgens het programmaboekje, ter gelegenheid van dit jubileum, zag de processie er als volgt uit:

De route:
Meisjesschool-Markt-Grootestraat (Hoofdstraat)-Molens-Sint Servatiusstraat-De Kluis-Boterweg-Grootestraat-Markt-Meisjesschool.
Volgorde van de processie:

 • Heraut te paard
 • Vaandel de H. Kindsheid

Groep 1

 • Drie koningen met als gevolg pages en hofmeesters, herders en herderinnetjes
 • Groep jongens
 • Thesauriersters : Anna Kriellaars en Marie van Heertum

Groep 2

 • Vlucht naar Egypte
 • Herders en herderinnertjes
 • Engelbewaarder met kind
 • Groep meisjes
 • Zelatricen: Anna Schellekens en Jans van Heeswijk

Groep 3

 • Twee pages
 • Jezus en St. Anneke omgeven door bloemenmeisjes en bruidjes
 • Zelatricen: Martina van der Spank en Marie Timmermans

Groep 4

 • Praalwagen: Hulde aan het kindje Jezus
 • Voorafgegaan door maagdekes met palmen en 4 pages
 • Gevolgd door bruidjes met boogjes
 • Groep meisjes
 • Zelatricen: Drica Schevers en Josina Geerts

Groep 5

 • Kindje Jezus van Praag
 • Voorafgegaan door roze bruidjes, gevolgd door witte
 • Zelatricen: Cato Verhagen, Marie Lammers en Jo de Hommel

Groep 6

 • Strijdende-Lijdende-Zegepralende kerk
 • Geloof-Hoop-Liefde
 • Groep jongens
 • Zelatricen: Maria Doreleijers en Maria Geerkens

Groep 7

 • Paus met hofhouding
 • Kardinaal-Bisschop-Edelwacht-Kamerheer
 • Zwitschersche Garde
 • Zelatricen: Gonda de Groot en Jans van de Boogaard

Groep 8

 • Praalwagen: De Roomsch Katholieke Kerk

Groep 9

Groep 10

 • “Komt en volgt mij”
 • H.Agnes, H. Anna en Maria, H. Catharina
 • H. Aloysius, H. Vincentius, H. Antonius
 • Groep bruidjes
 • Zelatricen: Hendrica van den Berg en Adriana Verhagen

Groep 11

 • Jeanne d’Arc met pages te paard
 • 3 generaals
 • Groep jongens
 • Zelatricen: Betsy van Esch en Josina van Heesch

Groep 12

 • Koningin Elisabeth met hofdames
 • 4 weesjes
 • Groep bruidjes
 • Zelatricen: Marie Goyaerts en Sisca van der Eerden

Groep 13

 • Praalwagen: O.L.Vrouw van Lourdes

Groep 14

 • “Hulde aan St. Theresia, patrones der Missie”
 • Voorafgegaan door lila bruidjes, daarna witte bruidjes
 • Groep meisjes
 • Thesauriersters: Jana van Liempd en Betsy Schellekens

Groep 15

 • Koningin der Engelen
 • Voorafgaan door den Aartsengel Gabriel met beschermeling
 • En 2 engelen omgeven door engeltjes
 • Zelatricen: Marie Bos en Martina Verhagen

Groep 16

 • Missievaandel
 • Missionaris op den wagen
 • Met twee broeders missionarissen, 4 vrijgekochte slaven
 • Groep bruidjes
 • Zelatricen: Betsy van der Heijden en Cato de Laat

Groep 17

 • Koningin der Heidenen met hofdames
 • Heidensche prinses
 • 2 Japaneesjes
 • 3 Chineesjes
 • Mandarijn te paard met knecht
 • Chineesche jongens
 • Zelatricen: Dina Laurensen en Bertha van der Ven

Groep 18
Praalwagen: Missieactie

Met pen was op dit programmaboekje geschreven: fl. 30.000,-- in 50 jaar. Zusters, zelatricen en thesauriersters bedankt! De H. Kindsheid was niet alleen lucratief (vele miljoenen guldens werden bijeengebracht), maar zeker een van de invloedrijkste organisaties die de Nederlandse missie voortstuwde. Dankzij de genootschappen werden er in 1921 naar schatting 400.000 kinderen gedoopt (meest in stervensgevaar) en 450.000 kinderen in weeshuizen opgevoed. "Voorwaar, uitkomsten, wel in staat den ijver aan te wakkeren. Aan duizenden en duizenden kinderen was de eeuwige zaligheid bezorgd. En wie een ziel redt, redt ook de zijne", aldus het boekwerkje van de Missieactie in 1922.

Op de heemkamer in Cultureel Centrum 't Spectrum hangt een vaandel dat vervaardigd is naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Heilige Kindsheid te Schijndel. De heemkundekring Schijndel is op een wonderlijke manier via een heer uit Oyen (vond het in een container) in het bezit gekomen van dit vaandel.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Heemblad Rond die Cluse 18e jaargang nummer 2 bladzijden 17 tot en met 21