Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bernardus Reinerus Franciscus van Vlijmen (1843 - 1919)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bernardus Reinerus Franciscus van Vlijmen
Bernardus Reinerus Franciscus van Vlijmen 01.jpg
Generaal Majoor Bernardus R. F. van Vlijmen. Lange tijd als gepensioneerde woonachtig in Schijndel, Hoofdstraat 31.
Persoonsinformatie
Volledige naam Bernardus Reinerus Franciscus van Vlijmen
Geboorteplaats Amsterdam
Geboortedatum 2 mei 1843
Overl.plaats Schijndel
Overl.datum 17 december 1919
Partner(s) Louisa Johanna Paulina de Booij
Beroep(en) Generaal, kamerlid

Bernardus Reinerus Franciscus van Vlijmen.[bewerken]

Bernardus werd op 2 mei 1843 geboren te Amsterdam als zoon van Martinus van Vlijmen en Catharina Elisabeth van Wulven.

Wie was Generaal van Vlijmen?[bewerken]

Slechts 16 jaar oud meldt Bernardus van Vlijmen zich vrijwillig als soldaat. Hij wordt ingedeeld op 16 februari 1859 bij het instructiebataljon. In datzelfde jaar nog wordt hij bevorderd tot Korporaal, welke functie hij dan op 11 mei 1860 uitoefent. In september 1861 behaalt hij de titel sergeant, hij is dan 18 jaar oud. Vanaf 1 januari 1863 oefent Bernardus van Vlijmen deze functie uit en nog op het eind van hetzelfde jaar wordt hij benoemd tot Tweede Luitenant bij het 3e Regiment Infanterie (29 december 1863). Ruim twee jaar later wordt hij ingedeeld bij het toenmalige Nederlands Indische leger voor de tijd van vijf jaar. Hij vertrekt dan met de "Kosmopoliet" vanuit Brouwershaven op 7 juli 1866 en komt in oktober van dat jaar in Batavia aan.

Indië-periode[bewerken]

Bernard van Vlijmen wordt ingedeeld bij het 1e Bataljon Infanterie. Op 20 mei 1867 volgt zijn benoeming tot Eerste Luitenant en als zodanig neemt hij deel aan de "Krijgsverrichtingen" op Bali in 1868. Later in het jaar wordt hij overgeplaatst naar het garnizoensbataljon Z.O. in Borneo. Het oorspronkelijk aangegane vijf-jarencontract is dan verstreken, maar hij krijgt vergunning bij besluit no. 30 van de Gouverneur Generaal om tot uiterlijk februari 1872 bij het Oost-Indische leger te blijven. Daarna zal hij naar Nederland moeten terugkeren. En zo vertrekt dan Luitenant van Vlijmen op 24 april 1872 met het schip “‘s Gravenhage" weer naar zijn thuisland. Na zo’n vier en een halve maand varen komt hij op 2 september 1872 in Nederland aan.

De Luitenant wordt hier dan ingedeeld bij het 17e Regiment Infanterie. Op 6 december 1879 wordt aan Bernard van Vlijmen het onderscheidingsteken toegekend, ingesteld voor "langdurigen vaderlandschen dienst als officier". Van Vlijmen is dan twintig jaar in militaire dienst, waarvan zes jaar in de tropen. Op 28 april 1880 wordt hij benoemd tot Kapitein der 2e Klasse bij het 4e Regiment Infanterie, waarna op 21 mei overplaatsing volgt naar het 5e Regiment L. Insp.

Staten Generaal[bewerken]

Dan blijkt dat Bernard van Vlijmen nog andere ambities heeft. Op 4 mei 1888 treedt hij toe tot de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vier jaar later volgt dan zijn benoeming tot Majoor bij het 5e Regiment Infanterie. Op 13 december 1892 aanvaardt hij wederom het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Op 22 maart 1894 wordt hij weer in actieve dienst hersteld, met de bepaling dat hij ter beschikking zal zijn voor de minister van Oorlog. Vanaf 16 mei daaropvolgend is Bernard van Vlijmen wederom lid van de Tweede Kamer. Op 24 augustus 1895 wordt Majoor van Vlijmen bevorderd tot Luitenant Kolonel bij het 2e Regiment Infanterie.

Ridder Nederlandse Leeuw[bewerken]

In het jaar 1898 ontvangt Bernard van Vlijmen de Ridderorde van de Nederlandse Leeuw. Dan volgt de benoeming tot Kolonel bij de Staf der Infanterie (ter beschikking blijvend van de Minister van Oorlog) op 23 mei 1899. Vermoedelijk wordt zijn militaire loopbaan dan weer onderbroken door deelname als lid van de Tweede Kamer, want vanaf 20 juni 1899 staat Kolonel van Vlijmen weer op non-actief. Vier jaar later, op 16 april 1903, volgt dan de benoeming tot Generaal Majoor.

"Eere Kamerheer"[bewerken]

In datzelfde jaar wordt aan Generaal Majoor van Vlijmen vergunning verleend tot het aannemen en dragen- der onderscheidingstekens van "Buitengewoon Eere Kamerheer met degen en mantel", waartoe Van Vlijmen is benoemd door Z.H. Paus Leo XIII. Dit gebeurt op 21 januari 1903.

"Met ingang van 16 juni 1905 wordt op zijne aanvragen onder toekenning van pensioen en onder dankbetuiging aan den lande bewezen, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend" Generaal van Vlijmen woonde in Schijndel in Hoofdstraat 33, in het patriciërshuis waar later notaris J.F. Baggen woonde. De Generaal was in 1880 gehuwd met Louisa de Booij en had zes dochters en twee zoons. De jongste zoon, die evenals zijn vader de naam Bernard droeg, werd kunstenaar en ging in Tilburg wonen. De oudste zoon Jan verongelukte toen hij in een vliegtuig op weg was naar Londen. Van de dochters bleef Janet in Schijndel. Zij was gehuwd met notaris Sassen van Ijselt. Marie vertrok naar Tilburg, Jo huwde met een zoon van de Boldootfabrikant te Amsterdam. Wieske huwde Hafkemeijer in Rotterdam en Bernadet ging na haar huwelijk in Vught wonen. Dochter Annie werd non (Venlo?) en van dochter Huberdien zijn ons geen nadere gegevens bekend. Hij overleed 17 december 1919 te Schijndel maar is echter niet op het kerkhof van de Parochie Sint Servatiuskerk begraven.