Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Schijndelwiki:Algemeen voorbehoud

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

Deze internet-encyclopedie wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers leert, is de tendens dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen.
Het is dan ook verstandig om naast deze encyclopedie ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen. Weest u verder alert op informatie die mogelijk door goedbedoelende fans geschreven is (bijvoorbeeld over artiesten, sportlieden, boeken, films en strips).

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die - als u zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of -als u niet zover wilt gaan- een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen. U kunt ook de helpdesk in de Heemkamer bezoeken, elke dinsdag van 10:00 - 12:00 uur zijn vertegenwoordigers van de werkgroep SchijndelWiki daar aanwezig om u te helpen / te woord te staan.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze encyclopedie schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.
Er zijn gebruikers (Schijndelwiki moderators) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van Schijndelwiki. Het is een uitvoerende functie. De werkgroep "Schijndelwiki" van heemkundekring Schijndel gaat in praktijk uit van de gemeenschap van Schijndelwiki.
Op juridisch vlak is de de heemkundekring Schijndel de eindverantwoordelijke.
Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel contact op met de Schijndelwiki om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.

Auteursrecht teksten

Al het tekstuele materiaal op Schijndelwiki valt onder de GNU/FDL-licentie. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf. Vermeld a.u.b. wel in de bewerkingssamenvatting de reden van de verandering c.q. verwijdering.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media op Schijndelwiki geldt dat deze niet allemaal vallen onder de GNU/FDL-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van Schijndelwiki is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.


Indien u verder vragen heeft neem dan contact op met de contactpersoon voor de werkgroep "Schijndelwiki", Jo van der Aa, op dit mailadres of de secretaris van de Heemkundekring Schijndel, Bernadette Keetels op dit mailadres