Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Meijldoorn

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meijldoorn[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Meijldoorn.
Voor meer details klik hier.
Meijldoorn.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Den Meildoorn, deze spelling is ontleend uit hoofde die streek vroeger woest was en thans nog doornachtig is.

Meijldoorn of Mijldoorn bestaat uit twee delen.

De eerste is meijl, mijl, mil of mille.

Dit zou een afgeleide zijn van medelo (het grasrijke bos). Ook is er de mogelijke verwantschap met "melle" of "meluw", wat kan verwijzen naar molm. De laatste verklaring houdt dan verband met vermolmd hout dat bij de eerste ontginningen werd aangetroffen.

De tweede is doorn, een afgeleide van "dorn". Deze heemnaam wordt gebruikt voor plaatsen waar doornstruiken groeien. Meestal gaat het dan om hagen van meidoorn of sleedoorn, die gebruikt werden om vee te weren.

Bewoners van de Meijldoorn [bewerken | brontekst bewerken]

Wijk C (huisnummerregister 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
C42 Antonius van Uden
C41 Wed. Joh. van Grinsven
C40 Marinus van Aarle
C39 Henricus J. van den Hurk
C38 Johannes Eijkemans
C37 Wed. Johannes G. van Nunen
C36 Petrus van Hedel Doorgehaald
C36 Jan J. van Hedel
C35 Dorotheus Olijslagers Doorgehaald
C35 Ger. Hendr. Olijslagers
C34 Adriaan van Nielen Doorgehaald
C34 Antonius van Nielen

Wijk C (huisnummerregister januari 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
C34 Ant. van Nielen Vermeulen, J.W. inwonend
C35 G.H. Olijslagers
C36 E.J.A.A.Th.M. van Rijckevorsel Doorgehaald. Toegevoegd: Van Hedel, Jan J.
C37 E.J.A.A.Th.M. van Rijckevorsel
C38 J. Eijkemans
C39 H.J. v.d. Hurk
C40 M. van Aarle
C41 Weduwe J. van Grinsven
C42 A. van Uden

Wijk D (huisnummerregister 1941)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
D41 Antonius Eijkemans
D70 Wed. Florian Blummel Doorgehaald
D70 Martinus M. van Alebeek
D69 Petrus A. van Dooren
D68 Marinus Cooijmans
D67 Marinus Verhagen
D66 Antonius Blummel
D64 Wed. Joh. van der Heijden
D64a Adrianus van der Heijden
D65 Hendrikus Langenhuizen
D63 Gerardus van Alebeek
D62 Adrianus van den Oetelaar
D61 Jacobus Blummel
D60 Wed. Lambertus der Kinderen

Wijk D (huisnummerregister januari 1945)[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Bijschrift
D41 A. Eijkemans en Eijkemans, A.H. inwonend

Doorgehaald: Zijweg Dungen

D60 Weduwe L. der Kinderen
D61 Jac. Blummel
D62 C. van Vught
D63 G. van Alebeek
D64 Weduwe J. v.d. Heijden Doorgehaald
D64a Adr. v.d. Heijden
D65 F. Blummel
D66 A. Blummel
D67 M. Verhagen
D68 M. Cooijmans
D69 P.A. van Doorn
D70 M.M. van Alebeek
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011