Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Johannes Bernardus Michels (1851 - 1924)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Johannes Bernardus Michels
JB Michels.png
Persoonsinformatie
Volledige naam Johannes Bernardus Michels
Geboorteplaats Uithoorn
Geboortedatum 8 mei 1851
Overl.plaats Schijndel
Overl.datum 2 juni 1924
Partner(s) Elisabeth Johanna Tersmette
Beroep(en) Hoofdonderwijzer, leraar
Bidprentje Joannes Bernardus Michels (1851-1924).jpg

Elizabeth Joanna Tersmette (1851-1922).jpg

Johannes Bernardus Michels[bewerken | brontekst bewerken]

Hoofd van de Openbare Lagere School Hoofdstraat van 1880 - 1916 en leraar aan de Kweekschool.

Na zijn studie aan een Normaalschool te Amsterdam, was hij achtereenvolgens onderwijzer te Poeldijk en te Amsterdam. Hij behaalde de Hoofdakte, akte Frans en Wiskunde. Op 27 april 1880 volgde zijn benoeming tot hoofd van een school te Schijndel. Door zijn ijver en toewijding, gepaard aan zijn fijne tact om kinderen op te voeden, won hij al spoedig de achting en liefde zowel van ouders als van leerlingen.
Toen hem bleek dat een betrekkelijk groot aantal bewoners van Schijndel noch lezen noch schrijven kon, opende hij een avondschool, waar volwassenen gratis onderwijs ontvingen.
Onder zijn collega’s was hij een zeer geziene persoonlijkheid en ook zijn superieuren waardeerden hem als een hoogstaand onderwijzer en opvoeder. Geregeld werd hij aangezocht om zitting te nemen in de examencommissie voor hulp- en hoofdakte.
De Zusters der Congregatie van Schijndel en Veghel wisten hem reeds spoedig voor Normaalschool en Hoofdakte-cursus te winnen. Ook daar gaf hij zijn beste krachten voor de opleiding van religieuse onderwijzeressen in een tijd, toen, door de zeer lage subsidies, de Congregaties financieel niet in staat waren de lessen behoorlijk te honoreren. Daarnaast gaf hij voor de jonge onderwijzers uit de omtrek kosteloos een cursus voor de Hoofdakte, waarvan steeds gaarne en druk gebruik werd gemaakt. Korte tijd besteedde hij zelfs zijn vrije zondagen aan lessen voor de Zusters te ’s-Hertogenbosch en Uden, tot hij op advies van zijn dokter een gedeelte van zijn al te zware taak moest opgeven.
Meer dan veertig jaar, tot op de dag van zijn plotseling heengaan, heeft hij echter zijn werk voor de Congregaties van Schijndel en Veghel voortgezet. Zijn veelzijdige ontwikkeling stelde hem in staat aan anderen ook veel van zijn rijke kennis mee te geven. Dit ook door zijn leiding van de Onderwijzersbond in het arrondissement Veghel en door de talrijke lezingen in die functie gehouden. Vooral zijn lessen in opvoedkunde, lessen die hij door zijn voorbeeld kracht bijzette, werden door allen die ze mochten volgen hoog gewaardeerd. Steeds bleef hij op de hoogte van zijn tijd. Op zeventigjarige leeftijd nam hij nog deel aan de Paedagogische Week te Tilburg. Ook naar het sociale leven ging zijn belangstelling uit.
Hij was onder andere voorzitter van de St. Vincentiusvereniging en van de Kinderbescherming. Wie in moeilijkheden verkeerde, klopte nooit vergeefs bij “Meester Michels” aan. Zijn hulp werd in alle omstandigheden ingeroepen en steeds belangeloos verleend. Hij was de vraagbaak en raadsman voor menigeen.
Zowel Z.H. de Paus als H.M. de Koningin erkenden zijn verdiensten voor Kerk en Staat door het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice en de Ridderorde van Oranje Nassau.
Bij zijn zorg voor armen en noodlijdenden had hij een ijverige hulp in zijn echtgenote, die als penningmeesteres van de St. Elisabethvereniging hem trouw ter zijde stond. Bij zijn Zalig afsterven getuigde pastoor H.J.M. Donders dan ook van hem: “Deze was een van degenen, die God liefheeft. Eenvoudig en oprecht, trouwhartig en waarheidlievend stond hij in dienst van alles wat edel is en goed. En die als kinderen de wijsheid van hem leerden, luisterden ook toen zij ouder geworden waren, nog gaarne naar zijn raad. En handhaafde hij niet de zaak der armen? En was hij niet de vader van weduwen en wezen? Uit het geloof leefde deze rechtvaardige en niets, geen rijkdom, geen grootheid, geen eer, ging hem boven ons heerlijk, heilig, Rooms-katholiek beginsel.”
Meester Michels was een edel mens, wiens naam door degenen, die het geluk hadden hem te kennen, met eerbied en dankbaarheid aan het nageslacht wordt doorgegeven.
Meester Michels ging met pensioen ingaande 18 augustus 1916.

Aan de zuidzijde van de straat waaraan zijn naam is gegeven staat het huis (voormalige ambtswoning van het hoofd van de Openbare Lagere School Hoofdstraat) waar meester Michels gedurende zijn gehele ambtsperiode heeft gewoond en in welk huis diens zoon Prof. Dr. L. C. Michels is geboren.

Gezin van Johannes Bernardus Michels (1851 – 1924)[bewerken | brontekst bewerken]

Johannes Bernardus Michels werd geboren op 8 mei 1851 in Uithoorn, zoon van Antonius Mathias Johannes Michels geboren in Amsterdam (1823 – 1888) van beroep onderwijzer en Maria Leenders geboren in Mijdrecht (1821). Johannes, van beroep hoofdonderwijzer/ leraar, overleed op 2 juni 1924 in Schijndel.

Johannes Bernardus Michels trouwde op 14 augustus 1877 in Monster met Elisabeth Johanna Tersmette.

Elisabeth Johanna Tersmette werd geboren op 24 april 1851 in Poeldijk, dochter van Jacobus Tersmette geboren in Maasland (1806 – 1896) van beroep smid en Margaretha van Delfgaauw geboren in Delft (1812 – 1860). Elisabeth overleed op 28 januari 1922 in Schijndel.

Kinderen uit het huwelijk van Johannes en Elisabeth:

  1. Antonius Jacobus Jasper werd geboren op 8 november 1878 in Amsterdam. Antonius, van beroep pastoor, overleed op 24 oktober 1931 in Maashees en Overloon.
  2. Catharina Margaretha werd geboren op 28 september 1880 in Schijndel. Catharina, van beroep religieuze, overleed op 17 december 1948 in Eijsden.
  3. Maria Cornelia werd geboren op 27 april 1882 in Schijndel. Maria, van beroep religieuze (Zr. Apollonia), overleed op 10 maart 1958 in Raamsdonksveer.
  4. Jacobus Apollonius Arnoldus werd geboren op 16 juni 1884 in Schijndel, overleed op 23 september 1934 in Grimbergen (B).
  5. Johannes Clemens Adrianus werd geboren op 7 februari 1886 in Schijndel, overleed op 24 maart 1949 in Ebonda (Zaire).
  6. Leonardus Cornelius werd geboren op 23 oktober 1887 in Schijndel, trouwde op 16 augustus 1917 in Amsterdam met Maria Johanna Jacoba Berden geboren in Den Haag (1891 – 1918), hertrouwde op 19 april 1922 in Amsterdam met Dora Henriëtte Maria Hubertine Berden geboren in Den Haag (1894 - 1988). Emeritus-hoogleraar aan de Katholieke Universiteit en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Professor Leonardus Cornelius Michels, van beroep letterkundige, overleed op 20 juni 1984 in Beek-Ubbergen.
  7. Cornelia Clasina Maria (Cor/Zus) werd geboren op 5 mei 1891 in Schijndel. Cor, van beroep kunstnaaldwerkster, overleed op 14 november 1985 in ’s-Hertogenbosch.