Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

De Steenoven

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Steenoven[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 13 augustus 1954.[bewerken | brontekst bewerken]

Uit het raadsvoorstel van 5 augustus 1954:
De huidige eigenaar van het voormalige werfbedrijf “De Molenheide” van de Nederlandse Spoorwegen heeft een onderhoud gehad met de voorzitter van ons college.
De heer Steenbakkers heeft te kennen gegeven dat hij er erg veel prijs op stelt om de benaming Molenheide te handhaven.
Als motief hiervoor geeft hij op, dat het bedrijf, dat hij een tweetal jaren geleden heeft gekocht, steeds wijd en zijd als “De Molenheide” bekend heeft gestaan.
Ons is gebleken, dat zowel het grondgebied waar het bedrijf van de heer Steenbakkers is gelegen als het gebied waarin het zwembad is gelegen, oudtijds steeds “Molenheide” zijn genoemd.
Wij hebben er bij de opzet van de nieuwe wijk- en straatindeling naar gestreefd, om zo enigszins mogelijk straatnamen vast te stellen en de resterende buurtschappen niet te groot te nemen; zulks om de plaats waar iemand woont, snel te kunnen bepalen.
Daarom hebben wij de gemeenteraad in de vergadering van 29 juni 1954 voorgesteld en heeft de gemeenteraad besloten, het gebied van de Molenheide, waarin het bedrijf van de heer Steenbakkers is gelegen “Steenoven” te noemen en voor het resterende gedeelte de aloude benaming “Molenheide” te handhaven.
Wij kunnen de opvatting van de heer Steenbakkers onderschrijven en zijn van oordeel dat de beste oplossing in deze kan worden verkregen door het gebied, waarin het bedrijf van de heer Steenbakkers is gelegen, Nieuwe Molenheide te noemen en het gebied waarin het zwembad is gelegen, de naam “Oude Molenheide” te geven. Wij kunnen hieraan nog toevoegen dat de kaarten van de Topografische Dienst, de omgeving van het zwembad met “Oude Molenheide” aanduiden.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011