Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Bergstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bergstraat[1][bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 19 september 1947.[bewerken | brontekst bewerken]

De bouw van enige complexen woningen in deze gemeente maakt het noodzakelijk, namen te geven aan de nieuw geprojecteerde straten waaraan thans huizen in aanbouw zijn of in de naaste toekomst zullen worden gezet.
Tot nog toe werd aan een nieuwe straat veelal de naam gegeven van het gehucht of de buurt waarin de nieuwe weg werd aangelegd.
Thans nu op grotere schaal woningen worden gebouwd is dit voor verreweg de meeste nieuwe straten niet meer mogelijk. Dit omdat in dezelfde buurtschap meerdere nieuwe straten worden aangelegd.
Wij (B. en W.) zullen er echter steeds naar blijven streven om zoveel mogelijk historisch gegroeide namen aan nieuwe wegen te geven.
De modernere methode voor het geven van namen aan nieuwe straten buiten bebouwde kommen is, dat men daarvoor namen neemt van boomsoorten, bloemen, vogels, ook wel van schilders, dichters enz. enz.
Dit om zich gemakkelijker te kunnen oriënteren als men een bepaalde straatnaam hoort noemen.
Omdat deze gemeente rijk is aan plantengroei en het hier de eerste keer betreft dat meerdere straten in één complex een naam behoeven, stellen wij voor, namen van bomen aan de nieuwe straten te geven.
Wij hebben als bijlage hierbij gevoegd een kaartje waarop de nieuwe straten met hun namen precies zijn aangegeven.
Op dit kaartje is de straat, lopende vanaf de Wijbosscheweg, in Oostelijke richting naar de buurtschap “Den Berg”, in verband met de richting waarin die weg loopt, Bergstraat genoemd.

Raadsbesluit 10 juni 1949.[bewerken | brontekst bewerken]

Gewijzigd in Eikenstraat.
Uit het raadsvoorstel: Bij het reeds genoemde besluit van 19 september 1947 werd aan een straat in het complex Hoevenbraak de benaming gegeven van “Bergstraat”.
Van een der bewoners van die straat, werd namens alle bewoners van die straat, het verzoek tot ons gericht om de Bergstraat van benaming te doen veranderen.
Reeds meerdere klachten omtrent deze benaming “Bergstraat” zijn ons ter ore gekomen.
Zoals wij eerder onder uw aandacht hebben gebracht, streven wij er naar om zoveel mogelijk historisch gegroeide namen aan de nieuwe wegen te geven.
Daarom besloot uw college destijds, overeenkomstig ons voorstel, om de hier bedoelde straat lopende naar de buurtschap “Den Berg”, Bergstraat te noemen.
Het valt nu eenmaal niet te ontkennen dat de buurtschap enkele tientallen jaren geleden bewoond werd door meerdere personen welke uit politioneel oogpunt een niet al te beste naam hadden.
Het verzoek om de naam Bergstraat te veranderen is dan ook niet geheel ongemotiveerd te achten.
Wij vinden hierin aanleiding om uw raad voor te stellen een andere benaming aan deze straat te geven. Omdat de andere straten welke door de buurtschap Hoevenbraak lopen allen naar een boomsoort zijn genoemd stellen wij uw college voor de naam Bergstraat te veranderen in Eikenstraat.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011