Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Rooiseheide

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rooiseheide[bewerken | brontekst bewerken]

Raadsbesluit 29 juni 1954.[1][bewerken | brontekst bewerken]

Rooiseheide.
Voor meer details klik hier.
Rooiseheide.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds. Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien. Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft. Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan. Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert. Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast. Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft. De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied. Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg. Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Raadsbesluit 14 oktober 1966.[bewerken | brontekst bewerken]

De zeer drukke bebouwing langs deze weg en de onoverzichtelijke nummering der huizen langs andere wegen maakt een wijziging van de wijkaanduiding “Rooiseheide” en van de huisnummering noodzakelijk.
De naam “Rooiseheide” blijft behouden, terwijl de andere straatnamen zijn afgeleid van heiplanten (Brem, Bunt) en Heiveld naar de heivelden.

Zie ook raadsbesluit 11 november 1966

Aanvullende informatie[2][bewerken | brontekst bewerken]

De Rooiseheide is vandaag de dag min of meer de toegangsweg tot sportcomplex Zuideinderpark en leidt verder naar een supermarkt die bij de oudere Schijndelaar nog altijd te boek staat als "Heintje Verhagen". De weg begint net over het spoor en loopt van de Rooiseweg door tot aan de Bremweg; halverwege vind je hier de Ambachtstraat die naar een bescheiden industrieterreintje voert. Bij de entree van het Zuideinderpark staat een beeld van Marja van Riel, Dans. Het beeld is geschonken door de firma Den Ouden na de voltooiing van het sportpark. Rooiseheide, een naam die je eigenlijk niet verwacht bij een weg maar eerder bij een groter gebied. En inderdaad, de weg ligt midden in wat ooit een groot heidegebied was, een gebied dat zich uitstrekte van de Langstraat tot aan de bebouwde kom van Sint-Oedenrode en dat jarenlang zorgde voor daverende ruzies tussen beide gemeenten. Op de kaart is het nog altijd te vinden als Rooseheide. Ruim vier eeuwen duurde het gekrakeel, proces na proces werd gevoerd en pas in 1864 werd definitief bepaald hoe de heide verdeeld zou worden en werd de scheidingssloot gegraven. Inmiddels is er van die heide, toen van levensbelang voor de boerenbedrijven in de omgeving, men liet er vee grazen en stak er turf en plaggen, niet zo heel veel meer terug te vinden. Een enkele verwaaide knoestige den en berk houden de herinnering nog overeind maar verder is het vrijwel allemaal weiland. Daar hebben inmiddels wel weidevogels als de kievit het goed naar hun zin en de Schijndelse weidevogelbeschermingsgroep heeft er mooie resultaten voor de vogels bereikt. Overigens liggen in dit gebied wel nog een paar rustieke zandweggetjes zoals je vrijwel nergens in Schijndel meer aantreft.

De eerste huisnummers van de Rooiseheide in 1954[3]:[bewerken | brontekst bewerken]

Meteen bij het benoemen van de Rooiseheide werden de eerste huisnummers op 15 augustus 1954 toegekend. Zie voor een compleet overzicht de desbetreffende vernummeringslijst.

Nr. Oude straat/buurtschap Nr. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
3 Heikant A 31 Th. Rijkers
4 Heikant A 27 P. Brouwers
5 Heikant A 26
6 Heikant A 25 Adr. van der Mee
7 Venushoek A 24 L.C.J. van Veghel
8 Venushoek A 45 Antoon Hellings
9 Heikant A 29 Corn. A. Kuijs
10 Heikant A 39 Wilh. Janssen
11 Heikant A 44 Antoon Verhoeven
1 en 2 Heikant A 30 Goederenloods Ned. Spoorwegen Opslagloods Fa. Cox

Bewoners van de Rooiseheide in 1967[4]:[bewerken | brontekst bewerken]

De Rooiseheide behoorde bij de Paulusparochie.

Nr. Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Opmerking
9 Ant. M. van Erp
11 Engelb. J. Lammers
13 Hendr. Verhagen
19 Petr. Brouwers
21 Tegelhandel J.A. van Erp
23 Alph. H. Timmermans
25 Adr. van der Mee
27 Leon. J. van de Nieuwehof
27 Mar. F. van Heesewijk Inwonend/doorgehaald
31 Adolf. F.H. Hogerwaard Doorgehaald
31 Schroefdraad industrie “Hogerwaard”
35 Mart. F. Martens
37 Fa. H.W. van der Hagen
41 Adr. M. van Hemmen Doorgehaald
41 Adr. G. van de Laar
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse straatnamen, Heemkundekring Schijndel, oktober 2011
  2. Wegwijs in Schijndel, Schijndels Weekblad, 21 juni 2012
  3. Vernummering woningen per 15 augustus 1954
  4. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)