Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.
IN VERBAND MET DE CORONACRISIS IS DE HEEMKAMER TOT NADER ORDER NIET TOEGANKELIJK!!

Motorvereniging Schijndel

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

MVS Motor vereniging Schijndel[bewerken]

Opgericht 1946- opgeheven rond 1966

Oprichting[bewerken]

Op 2 november 1946 werd de motorclub opgericht door enkele tientallen motorrijders.
Doel was de motorsport in Schijndel en omgeving populair te maken en men vond dat dit het beste kon geschieden door het houden van motorwedstrijden.
Een van de eerste stappen was dan ook lid worden van de KNMV.
Eerste voorzitter Jan Nienhaus heeft de vereniging door de eerste moeilijke jaren geleid.
Na zijn vertrek uit Schijndel nam Broer van Heeswijk het voorzitterschap over. Deze werd trouw bijgestaan door medebestuursleden:

 • A. van Rozendaal vicevoorzitter,
 • J. van den Heuvel secretaris,
 • G. van Rozendaal penningmeester en als leden
 • M. Oerlemans,
 • H. Steenbakkers en
 • V. van Liempd.

De club kreeg in 1954 het recht om het predicaat "Koninklijk Erkend" te voeren.

Internationale Motorcross Schijndel, Leslie Archer (Engeland), 13 mei 1956
Broer van Heeswijk verkent circuit.

Wedstrijden[bewerken]

In 1947 organiseerde men de eerste wedstrijd met uitsluitend nieuwelingen. Aantal bezoekers 5.000.
In 1948 volgde een wedstrijd met nieuwelingen en junioren en in 1949 met junioren en senioren. In die jaren werd de grondslag gelegd voor de internationale wedstrijden. In 1950 werden de terreinkampioenschappen van Noord-Brabant gehouden waarvan 15.000 toeschouwers getuigen waren. In 1951 hield men een Nederland-België wedstrijd maar nog was het bestuur niet tevreden en in 1952 kwam de eerste Internationale wedstrijd tot stand, waarbij rijders uit België en Engeland kwamen. Wederom 15.000 bezoekers.
In 1953 was, behalve de reeds eerder genoemde landen, ook Luxemburg van de partij. Toen werden voor het eerst in Nederland de zijspanraces gehouden tussen Nederlandse en Belgische motorrijders. Het aantal bezoekers steeg tot 25.000. In dat jaar bleek dat het terrein te klein was met als gevolg dat het terrein een grondige verandering onderging. Er waren plaatsen bij waar de renners sprongen maakten van 10 tot 15 meter. Veiligheidsmaatregelen werden ook genomen waarbij 2.500 palen en 10.000 meter touw nodig was.
Bij de internationale van 1954 kwamen deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland aan de start.
In 1955 is een politiemacht van 150 manschappen aanwezig en vertrekken bussen van Fassbender-Valks vanaf Dillesdorp en Boschweg naar het evenement.
De pogingen in 1954 en 1955 om een nieuw parcours elders in Schijndel aan te leggen halen niets uit. Op 13 mei 1956 mag de MVS de "Grand prix Moto Cross" van Europa organiseren.

November 1956, feestelijke bijeenkomst t.g.v. 10 jarig bestaan MVS.

November 1956, feestelijke bijeenkomst t.g.v. 10 jarig bestaan MVS.
1. Frans Hartman, ere voorzitter (tandarts), 2. Broer van Heeswijk, voorzitter, 3. Gerard van Rozendaal, penningmeester, 4. Virgi van Liempd, secretaris, 5. Janus van Rozendaal, vicevoorzitter, 6. Gijs Schellekens, lid.November 1956, feestelijke bijeenkomst t.g.v. 10 jarig bestaan MVS.

November 1956, feestelijke bijeenkomst t.g.v. 10 jarig bestaan MVS.
1. Cor van Veldhoven (Veghel), 2. Jan van Hamond, 3. Piet Dingemans, 4. Mies Frunt, 5. Jan van Veghel, 6. Louis Wouters (Loetje), 7. Herman van Schaijk, 8. Jan van den Heuvel, 9. Frans Hartman, 10. Broer van Heeswijk, 11. Piet van Liempd, 12. Harrie Wouters, 13. Toon van Uden, 14. Nard Martens (ijscoman), 15. Theo Oerlemans, 16. Grad Goossens.


November 1956, feestelijke bijeenkomst t.g.v. 10 jarig bestaan MVS.

November 1956, feestelijke bijeenkomst t.g.v. 10 jarig bestaan MVS.
1. Piet van Liempd, 2. Broer van Heeswijk, 3. Gerard van Rozendaal, 4. Pieter Vugts, 5. Toon Schellekens, 6. Piet Kemps, 7. Jan Fassbender, 8. Huub van den Heuvel, 9. Virgi van Liempd, 10. Janus van Rozendaal, 11. Gijs Schellekens, 12. Leo van Rozendaal, 13. Frans van Rozendaal, 14. Jan Schellekens, 15. Marinus Oerlemans, 16. Broer van Kaathoven, 17. Harrie Steenbakkers.Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrum viering.

Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrumviering.
van L naar R Hartman, van Heeswijk, van Rozendaal, v.d. Heuvel en van de Spank.
Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrum viering.

Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrumviering.
Rechts adjudant Rutten.Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrum viering.

Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrumviering.
Onder voorbehoud bovenste Jan Klink onderste Hennie Rietman


Circuit lag tussen Eerdsebaan (weg Schijndel/Wijbosch naar Eerde/Veghel) en spoorlijn Boxtel-Veghel (Duits lijntje), ongeveer op de locatie van het huidige industrie terrein Duin III.

Plannen tot de aanleg van een motorwedstrijdbaan in het Wijboschbroek.[bewerken]

MVS Motor vereniging Schijndel correspondeert met Staatsbosbeheer over plannen tot aanleg van een motorwedstrijdbaan in het Wijboschbroek in het boscomplex Aakendonk, met tekening, 1954-1955.
22 nov. 1954 vraagt B en W aan de houtvester van Staatsbosbeheer in Helmond toestemming om het terrein geschikt te maken voor motorterreinwedstrijden. Sedert de bevrijding wordt jaarlijks een motorterreinwedstrijd verreden. Deze zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een sportevenement van betekenis en trokken in 1953 maar liefst 15.829 betalende toeschouwers en in 1954 totaal 18.758. Het terrein, een stuk heidegrond met afgegraven duinen gelegen nabij de spoorbaan Boxtel-Gennep even voor het station Eerde, behoort toe aan een 30-tal eigenaren. De eigenaren maken het de organisatoren, zijnde de Motorclub Schijndel, steeds moeilijker daar ze onredelijke vergoedingen en tegemoetkomingen met vrijkaarten vragen. Daarom is de motorclub op zoek naar een ander terrein en aangezien de keuze beperkt is heeft men het oog laten vallen op een stuk (2.262 meter) in het boscomplex "Aakendonk". Het terrein wordt door deskundigen het meest geschikt geacht en levert bij de aan- en afvoer van het motorverkeer en de parkeergelegenheid geen moeilijkheden op. Ter compensatie van het verlies aan houtopbrengst zou dan mast kunnen worden geplant op perceel D 4669 groot 4 hectaren waar thans de wedstrijden worden gehouden. Eertijds was dit een middelmatig mastbos door het Engelse leger geveld voor de aanleg van een vliegveld in 1944-1945, bijlage kaart met ingetekende baan.
Kort antwoord van 3 dec. 1954 luidt,
Het rooien van de ter plaatse aangebrachte beplantingen kan niet worden bevorderd, terwijl de aanleg van een wedstrijdbaan in de bosvakken in flagrante tegenstelling is met de belangen van het boscomplex uwer gemeente.
Op officieel briefpapier van motorvereniging Schijndel officieel erkende K.N.M.V. club secretariaat Hoofdstraat 24 reageert de secretaris J v.d. Heuvel hierop met een brief met het kenmerk DRINGEND.
Met verwondering was kennis genomen van besluit temeer omdat vorige week van de KNMV bericht was ontvangen dat het huidige terrein voor de GRAND PRIX was afgekeurd. Indien besluit onherroepelijk is zullen in Schijndel geen wedstrijden meer gehouden worden. Hetgeen wat Staatsbosbeheer als reden aanvoert wordt niet als steekhoudend ervaren. In een andere gemeente zou dit geen bezwaar zijn. Nogmaals wordt gevraagd dat de Gemeente bij Staatsbosbeheer zal aandringen voor toestemming.
Op 28 december 1954 vraagt de gemeente aan de directeur van Staatsbosbeheer te Utrecht nogmaals toestemming. Aangegeven wordt dat de gemeente de jaarlijkse motorwedstrijd niet gaarne laat ontgaan. Voor de gemeente zijn grote belangen verbonden o.a. het overweldigende bezoek van niet-inwoners van heinde en verre die op de wedstrijddag het nodige vertier brengen waarvan vele middenstanders profiteren.
Rechtstreeks ontving de gemeente aan vermakelijkhedenbelasting in 1953 hfl.4.069,88 en in 1954 hfl.4.446,54.
De recettes bedroegen respectievelijk hfl. 24.419,25 en hfl. 26.679,25.
De gemeente gelooft niet, dat het verlies aan houtopbrengsten zal opwegen tegen de baten welke toevloeien aan de gemeente. Nogmaals wordt verzocht om medewerking daarbij lettend op de belangen van de bosbouw echter ook op andere belangen welke hiermede gemoeid zijn.
In een korte memo van 5 januari 1955 geeft de directeur aan dat de onderhavige aangelegenheid zal worden bezien in overleg met de Provinciale Planologische Dienst. Kaart toegevoegd.

Het einde[bewerken]

In maart 1964 wijkt de MVS uit naar "Vressel" in St. Oedenrode waar ze de Eerste Internationale Motorcross van Europa als opening van het nieuwe seizoen organiseerde.
Wat de reden is dat er hierna niets meer vernomen wordt van de Motor Vereniging Schijndel wisten we niet.
Einde van de vereniging.
De reden zoals men zich kan herinneren;
Op een gegeven moment was B&W van Schijndel of burgemeester A.Th.J.H. van Tuijl van mening dat de pas opgerichte nieuwe motorclub in Schijndel (de zogenaamde "wilde bond") ook het recht had om hun wedstrijden op hetzelfde circuit te verrijden.
Hier was de officiële erkende (KNMV) motorclub Schijndel (MVS) het niet mee eens!
Het conflict liep zo hoog op dat de bestaande motorclub (MVS) besloot zich terug te trekken uit Schijndel en koos voor Vressel.
Maar motorminnend Nederland had nog nooit gehoord van Vressel en als men dan ook nog de eerste 2 jaren enorm slecht weer treft ligt hier het einde van de club in besloten. (waarschijnlijk failliet)

Motor vereniging Schijndel Nieuwsfeitjes.[bewerken]

22 juni 1953 grote internationale motorrennen waarbij duizenden toeschouwers van heinde en verre naar Schijndel komen.
9 januari 1953 Motor vereniging "Schijndel", tijdens F.I.M. in Parijs is besloten dat de Motorterreinwedstrijd in Schijndel is vastgesteld op 10 mei.
10 mei 1953 internationale motorwedstrijden op de hei.
29 januari 1954 Motor Vereniging Schijndel mag op 23 Mei jaarlijkse internationale wedstrijden houden.
4 november 1955 MVS is er eindelijk in geslaagd om op 13 mei 1956 de "Grand prix Moto Cross" van Europa te mogen organiseren. Een grote eer na haar 10 jarig bestaan. 2 November is de eigenlijke dag van oprichting.
Juni 1962, als gevolg van een ongeval overleed G.J. van Rozendaal. Gedurende meer dan 15 jaar is hij de grote promotor geweest van de Schijndelse Motorvereniging.
Vrijdag 20 december 1963 jaarvergadering MV Schijndel. De heer V. van Liempd gehuldigd.
Vrijdag 1 januari 1965 Op "Vressel" in St. Oedenrode organiseerde de Motorvereniging "Schijndel" de Eerste Internationale Motorcross van Europa als opening van het nieuwe seizoen.

Meer Foto's[bewerken]

Vaantje 1961.
Herdenkingsmunt 1961.
Herdenkingsmunt 1961.
Motorcross in Schijndel.

Motorcross in Schijndel.

 1. Jaq Kemps.
 2. Broer van Heeswijk (sigarenhandel),
 3. J. Nienhaus op de motor,
 4. Broer van Heeswijk nog juist zichtbaar met pet (van het vlees),
 5. Janus Rozendaal, vicevoorzitter MSV,
 6. Broer Rozendaal,
 7. Theo Oerlemans (elektriciteit)


Motorcross in Schijndel, J. Nienhaus op de motor in actie.
Motorcross in Schijndel, prijsuitreiking.
Motorcross in Schijndel, Krans uitreiking door Broer van Heeswijk.
Foto links: motor nr 36= Leon Liekens die 1e werd.
Foto rechts: nr 124 is Albert de Wit, Albert de Wit, geb. Schijndel oktober 1933, Kampioen Nederland 1960 met zijn BSA Gold Star 500 cc
Motorcross in Schijndel, voorstellen landen teams.
Motorcross in Schijndel, Van L. naar R.: Piet v.d. Oever, Jan Clynk, Hennie Rietman en Frans Baudoin
Motorcross in Schijndel, geheel links (met bril)Broer van Heeswijk feliciteert 1e prijswinnaar Leon Liekens.
Motorcross in Schijndel, H3 = Jan Clynk, A1 = Leslie Archer en daarachter Hennie Rietman.

Motorcross in Schijndel, Leslie Archer.
Motorcross in Schijndel, van L. nr R. Vic van Liempd, Broer van Heeswijk, Albert de Wit en zijn vrouw.
Motorcross in Schijndel, Hoogakker??, Vic van Liemp.
Motorcross in Schijndel, Jan Clynk .
Motorcross in Schijndel, van L. naar R.: Dave Curtiss en Leslie Archer

Clynk ( 1930 - 1986 ) was de eerste motocrosser die als zodanig kon leven. Hij was beroemd vanwege zijn snelle starts en spectaculaire rijstijl. In 1956 heeft hij als eerste Nederlander in eigen land een Grand Prix gewonnen, in Schijndel. Helaas is hij nooit Nederlands Kampioen geworden, maar dat kwam omdat hij voornamelijk in het buitenland koerste, waar men beter betaalde. Omdat hij hier te weinig aan de start verscheen verloor hij ook al vroeg zijn internationale licentie. Vergeten raakte hij echter niet. Bennie Jolink van Normaal verklaarde eens dat hij in zijn leven van niemand ooit een fan is geweest, behalve van Jan Clynk, bijgenaamd: het Atoomkanon uit Helmond. Vriendelijke groet, Jef de Jager.

Motorcross Citadel te Namen, Jeff Smith (zie embleem op de helm).
Motorcross Citadel te Namen, Jeff Smith, anderen onbekend
Motorcross Citadel te Namen, rechts Dhr. Rodenburg, toenmalige voorzitter K.N.M.V.
Motorcross Citadel te Namen, Broer en Albert Dirkx.
Motorcross in Schijndel, Leslie Archer + Dave Curtiss?
Motorcross in Schijndel, Jeff Smith, anderen onbekend
Motorcross in Schijndel, Sten Lundin.
Motorcross in Schijndel, Broer Dirkx, Dave Curtiss en Leslie Archer.
Motorcross Citadel te Namen, Broer en Albert Dirkx.
Motorcross Citadel te Namen, Broer en Albert Dirkx.
Motorcross Citadel te Namen, Broer en Albert Dirkx.
Motorcross Citadel te Namen, Broer en Albert Dirkx.
Motorcross in Schijndel, H. vd Sterren (Tilburg, Matches 500CC, junioren 3e prijs).
Motorcross in Schijndel, Bill Nilsson.(Zweden)
Motorcross in Schijndel, 56 Dick Renvoy (Soest, Eysink 125CC, 82 H.J. Meijen (Utrecht, Eysink 125CC, senoiren 1e prijs)
Motorcross in Schijndel, 8 Sgt. Rozenberg (Breda. Matchless 350CC, Militaire klasse 1e prijs) De man met vlag tussen de arm is Jan Nienhaus (1e voorzitter).
Motorcross in Schijndel, 27 augustus 1961, Broer Dirkx.
Motorcross in Schijndel, 27 augustus 1961, Gunna Johansson (nummer 21) en Broer Dirkx (nummer 35)
Motorcross in Schijndel, 26 mei 1962, van L naar R 3e Dirkx, 4e Albert de Wit, 5e Jan Clynk.
Motorcross in Schijndel, L Hans van Goch (1e) R Sies Hurkmans (2e) bij de Nederlandse kampioenschappen zijspancross.