Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Motorvereniging Schijndel

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

MVS Motor vereniging Schijndel[bewerken | brontekst bewerken]

Opgericht 1946- opgeheven rond 1966

Oprichting[bewerken | brontekst bewerken]

Op 2 november 1946 werd de motorclub opgericht door enkele tientallen motorrijders. De oprichting vindt plaats in café De Tramhalte van Jan van Veghel. Men begint met 27 leden.
Doel was de motorsport in Schijndel en omgeving populair te maken en men vond dat dit het beste kon geschieden door het houden van motorwedstrijden.
Een van de eerste stappen was dan ook lid worden van de KNMV.
Eerste voorzitter Jan Nienhaus heeft de vereniging door de eerste moeilijke jaren geleid.
Na zijn vertrek uit Schijndel nam Broer van Heeswijk het voorzitterschap over. Deze werd trouw bijgestaan door medebestuursleden:

 • A. van Rozendaal vicevoorzitter,
 • J. van den Heuvel secretaris,
 • G. van Rozendaal penningmeester
  en als leden
 • M. Oerlemans,
 • H. Steenbakkers en
 • V. van Liempd.

De club kreeg in 1954 het recht om het predicaat "Koninklijk Erkend" te voeren.

Tijdens haar bestaan kende Motor Vereniging Schijndel slechts twee voorzitters, te weten Jan Nienhaus van 1946 tot 1951 en zijn opvolger Broer van Heeswijk van 1951 tot 1966.

In 1947 werd Frans Hartman tot erevoorzitter benoemd welke titel Jan Nienhaus te beurt viel bij zijn afscheid in 1951.

Internationale Motorcross Schijndel, Leslie Archer (Engeland), 13 mei 1956
Broer van Heeswijk verkent circuit.

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

In 1947 organiseerde men de eerste wedstrijd met uitsluitend nieuwelingen. Aantal bezoekers 5.000.
In 1948 volgde een wedstrijd met nieuwelingen en junioren en in 1949 met junioren en senioren. In die jaren werd de grondslag gelegd voor de internationale wedstrijden. In 1950 werden de terreinkampioenschappen van Noord-Brabant gehouden waarvan 15.000 toeschouwers getuigen waren. In 1951 hield men een Nederland-België wedstrijd maar nog was het bestuur niet tevreden en in 1952 kwam de eerste Internationale wedstrijd tot stand, waarbij rijders uit België en Engeland kwamen. Wederom 15.000 bezoekers.
In 1953 was, behalve de reeds eerder genoemde landen, ook Luxemburg van de partij. Toen werden voor het eerst in Nederland de zijspanraces gehouden tussen Nederlandse en Belgische motorrijders. Het aantal bezoekers steeg tot 25.000. In dat jaar bleek dat het terrein te klein was met als gevolg dat het terrein een grondige verandering onderging. Er waren plaatsen bij waar de renners sprongen maakten van 10 tot 15 meter. Veiligheidsmaatregelen werden ook genomen waarbij 2.500 palen en 10.000 meter touw nodig was.
Kijk hier naar Reportage kampioen wedstrijden 1953 op de Vlagheide
Bij de internationale van 1954 kwamen deelnemers uit Nederland, België, Engeland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland aan de start.
In 1955 is een politiemacht van 150 manschappen aanwezig en vertrekken bussen van Fassbender-Valks vanaf Dillisdorp en Boschweg naar het evenement.
De pogingen in 1954 en 1955 om een nieuw parcours elders in Schijndel aan te leggen halen niets uit. Op 13 mei 1956 mag de MVS de "Grand prix Moto Cross" van Europa organiseren.

November 1956, feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan MVS.

November 1956, feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan MVS.
1. Frans Hartman, ere voorzitter (tandarts), 2. Broer van Heeswijk, voorzitter, 3. Gerard van Rozendaal, penningmeester, 4. Virgi van Liempd, secretaris, 5. Janus van Rozendaal, vicevoorzitter, 6. Gijs Schellekens, lid.November 1956, feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan MVS.

November 1956, feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan MVS.
1. Cor van Veldhoven (Veghel), 2. Jan van Hamond, 3. Piet Dingemans, 4. Mies Frunt, 5. Jan van Veghel, 6. Louis Wouters (Loetje), 7. Herman van Schaik, 8. Jan van den Heuvel, 9. Frans Hartman, 10. Broer van Heeswijk, 11. Piet van Liempd, 12. Harrie Wouters, 13. Toon van Uden, 14. Nard Martens (ijscoman), 15. Theo Oerlemans, 16. Grad Goossens.


November 1956, feestelijke bijeenkomst terg gelegenheid van het 10 jarig bestaan MVS.

November 1956, feestelijke bijeenkomst terg gelegenheid van het 10 jarig bestaan MVS.
1. Piet van Liempd, 2. Broer van Heeswijk, 3. Gerard van Rozendaal, 4. Pieter Vugts, 5. Toon Schellekens, 6. Piet Kemps, 7. Jan Fassbender, 8. Huub van den Heuvel, 9. Virgi van Liempd, 10. Janus van Rozendaal, 11. Gijs Schellekens, 12. Leo van Rozendaal, 13. Frans van Rozendaal, 14. Jan Schellekens, 15. Marinus Oerlemans, 16. Broer van Kaathoven, 17. Harrie Steenbakkers.Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrum viering.

Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrumviering.
van L naar R Hartman, van Heeswijk, van Rozendaal, van den Heuvel en van der Spank.
Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrum viering.

Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrumviering.
Rechts adjudant Rutten.Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrum viering.

Waarschijnlijk 1956 tijdens eerste lustrumviering.
Onder voorbehoud bovenste Jan Klink onderste Hennie Rietman


Circuit lag tussen Eerdsebaan (weg Schijndel/Wijbosch naar Eerde/Veghel) en spoorlijn Boxtel-Veghel (Duits lijntje), ongeveer op de locatie van het huidige industrie terrein Duin III.

Plannen tot de aanleg van een motorwedstrijdbaan in het Wijboschbroek.[bewerken | brontekst bewerken]

MVS Motor vereniging Schijndel correspondeert met Staatsbosbeheer over plannen tot aanleg van een motorwedstrijdbaan in het Wijboschbroek in het boscomplex Aakendonk, met tekening, 1954-1955.
22 november 1954 vraagt B en W aan de houtvester van Staatsbosbeheer in Helmond toestemming om het terrein geschikt te maken voor motorterreinwedstrijden. Sedert de bevrijding wordt jaarlijks een motorterreinwedstrijd verreden. Deze zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een sportevenement van betekenis en trokken in 1953 maar liefst 15.829 betalende toeschouwers en in 1954 totaal 18.758. Het terrein, een stuk heidegrond met afgegraven duinen gelegen nabij de spoorbaan Boxtel-Gennep even voor het station Eerde, behoort toe aan een 30-tal eigenaren. De eigenaren maken het de organisatoren, zijnde de Motorclub Schijndel, steeds moeilijker daar ze onredelijke vergoedingen en tegemoetkomingen met vrijkaarten vragen. Daarom is de motorclub op zoek naar een ander terrein en aangezien de keuze beperkt is heeft men het oog laten vallen op een stuk (2.262 meter) in het boscomplex "Aakendonk". Het terrein wordt door deskundigen het meest geschikt geacht en levert bij de aan- en afvoer van het motorverkeer en de parkeergelegenheid geen moeilijkheden op. Ter compensatie van het verlies aan houtopbrengst zou dan mast kunnen worden geplant op perceel D 4669 groot 4 hectaren waar thans de wedstrijden worden gehouden. Eertijds was dit een middelmatig mastbos door het Engelse leger geveld voor de aanleg van een vliegveld in 1944-1945, bijlage kaart met ingetekende baan.
Kort antwoord van 3 december 1954 luidt:
Het rooien van de ter plaatse aangebrachte beplantingen kan niet worden bevorderd, terwijl de aanleg van een wedstrijdbaan in de bosvakken in flagrante tegenstelling is met de belangen van het boscomplex uwer gemeente.
Op officieel briefpapier van motorvereniging Schijndel officieel erkende K.N.M.V. club secretariaat Hoofdstraat 24 reageert de secretaris J. van den Heuvel hierop met een brief met het kenmerk DRINGEND.
Met verwondering was kennis genomen van besluit temeer omdat vorige week van de KNMV bericht was ontvangen dat het huidige terrein voor de GRAND PRIX was afgekeurd. Indien besluit onherroepelijk is zullen in Schijndel geen wedstrijden meer gehouden worden. Hetgeen wat Staatsbosbeheer als reden aanvoert wordt niet als steekhoudend ervaren. In een andere gemeente zou dit geen bezwaar zijn. Nogmaals wordt gevraagd dat de Gemeente bij Staatsbosbeheer zal aandringen voor toestemming.
Op 28 december 1954 vraagt de gemeente aan de directeur van Staatsbosbeheer te Utrecht nogmaals toestemming. Aangegeven wordt dat de gemeente de jaarlijkse motorwedstrijd niet gaarne laat ontgaan. Voor de gemeente zijn grote belangen verbonden o.a. het overweldigende bezoek van niet-inwoners van heinde en verre die op de wedstrijddag het nodige vertier brengen waarvan vele middenstanders profiteren.
Rechtstreeks ontving de gemeente aan vermakelijkhedenbelasting in 1953 hfl. 4.069,88 en in 1954 hfl. 4.446,54.
De recettes bedroegen respectievelijk hfl. 24.419,25 en hfl. 26.679,25.
De gemeente gelooft niet, dat het verlies aan houtopbrengsten zal opwegen tegen de baten welke toevloeien aan de gemeente. Nogmaals wordt verzocht om medewerking daarbij lettend op de belangen van de bosbouw echter ook op andere belangen welke hiermede gemoeid zijn.
In een korte memo van 5 januari 1955 geeft de directeur aan dat de onderhavige aangelegenheid zal worden bezien in overleg met de Provinciale Planologische Dienst.

Het einde[bewerken | brontekst bewerken]

In maart 1964 wijkt de MVS uit naar "Vressel" in St. Oedenrode waar ze de Eerste Internationale Motorcross van Europa als opening van het nieuwe seizoen organiseerde.
Wat de reden is dat er hierna niets meer vernomen wordt van de Motor Vereniging Schijndel wisten we niet.
Einde van de vereniging.
De reden zoals men zich kan herinneren;
Op een gegeven moment was B&W van Schijndel of burgemeester A.Th.J.H. van Tuijl van mening dat de pas opgerichte nieuwe motorclub in Schijndel (de zogenaamde "wilde bond") ook het recht had om hun wedstrijden op hetzelfde circuit te verrijden.
Hier was de officiële erkende (KNMV) motorclub Schijndel (MVS) het niet mee eens!
Het conflict liep zo hoog op dat de bestaande motorclub (MVS) besloot zich terug te trekken uit Schijndel en koos voor Vressel.
Maar motorminnend Nederland had nog nooit gehoord van Vressel en als men dan ook nog de eerste 2 jaren enorm slecht weer treft ligt hier het einde van de club in besloten. (waarschijnlijk failliet)

Motor vereniging Schijndel Nieuwsfeitjes.[bewerken | brontekst bewerken]

 • 1947 Hotel Amicitia wordt het clubhuis.
 • 1947 Harry Jansen van Jansen de Wit wordt beschermheer.
 • 1951 stopt Jan Nienhaus als voorzitter wegens werkzaamheden elders. Hij wordt tot erelid benoemd. Broer van Heeswijk volgt hem als voorzitter op.
 • 1951: Tijdens de viering van het eerste lustrum wordt door de hospes van het clubhuis een voorzittershamer geschonken.
 • november 1952 is het ledenaantal gegroeid naar 50.
 • 22 juni 1953 grote internationale motorrennen waarbij duizenden toeschouwers van heinde en verre naar Schijndel komen.
 • 9 januari 1953 tijdens de vergadering van de F.I.M. (Fédération Internationale Motocycliste) in Parijs is besloten dat de Motorterreinwedstrijd in Schijndel is vastgesteld op 10 mei.
 • 10 mei 1953 internationale motorwedstrijden op de hei. Kijk hier naar Reportage internationale wedstrijd op de Vlaghei
 • 29 januari 1954 Motor Vereniging Schijndel mag op 23 mei jaarlijkse internationale wedstrijden houden.
 • 4 november 1955 MVS is er eindelijk in geslaagd om op 13 mei 1956 de "Grand prix Moto Cross" van Europa te mogen organiseren. Een grote eer na haar 10 jarig bestaan. 2 November is de eigenlijke dag van oprichting.
 • 8 september 1958 krijgt Motorvereniging Schijndel vergunning van de K.N.M.V. om op 14 september 1958 een grasbaanrace te organiseren.
 • 16 november 1959: het ledenaantal is gedaald naar 36.
 • In 1959 wordt, mede door Motorvereniging Schijndel, “V.O.I.T.” opgericht. Deze afkorting staat voor “Vereniging Organisatoren Internationale Terreinwedstrijden”. De bedoeling achter de oprichting van deze vereniging is te komen tot gelijk afgestemde prijsafspraken voor de startgelden. De startprijzen werden te hoog en elke club betaalde zijn eigen prijs.
 • 1961 viering 15-jarig bestaan.
 • Juni 1962, als gevolg van een ongeval overleed G.J. van Rozendaal. Gedurende meer dan 15 jaar is hij de grote promotor geweest van de Schijndelse Motorvereniging.
 • Vrijdag 20 december 1963 jaarvergadering MV Schijndel. De heer V. van Liempd gehuldigd. Het kasverslag geeft een groot tekort aan.
 • In 1964 bedraagt het ledenaantal 24 terwijl dit in 1965 gezakt is naar 21.
 • Vrijdag 1 januari 1965 Op "Vressel" in St. Oedenrode organiseerde de Motorvereniging "Schijndel" de Eerste Internationale Motorcross van Europa als opening van het nieuwe seizoen. Dit blijkt de laatste wedstrijd georganiseerd door de Motorvereniging Schijndel.

Meer Foto's[bewerken | brontekst bewerken]

Vaantje 1961.
Herdenkingsmunt 1961.
Herdenkingsmunt 1961.
Motorcross in Schijndel.

Motorcross in Schijndel.

 1. Jaq Kemps.
 2. Broer van Heeswijk (sigarenhandel),
 3. J. Nienhaus op de motor,
 4. Broer van Heeswijk nog juist zichtbaar met pet (van het vlees),
 5. Janus Rozendaal, vicevoorzitter MSV,
 6. Broer Rozendaal,
 7. Theo Oerlemans (elektriciteit)


Clynk ( 1930 - 1986 ) was de eerste motocrosser die als zodanig kon leven. Hij was beroemd vanwege zijn snelle starts en spectaculaire rijstijl. In 1956 heeft hij als eerste Nederlander in eigen land een Grand Prix gewonnen, in Schijndel. Helaas is hij nooit Nederlands Kampioen geworden, maar dat kwam omdat hij voornamelijk in het buitenland koerste, waar men beter betaalde. Omdat hij hier te weinig aan de start verscheen verloor hij ook al vroeg zijn internationale licentie. Vergeten raakte hij echter niet. Bennie Jolink van Normaal verklaarde eens dat hij in zijn leven van niemand ooit een fan is geweest, behalve van Jan Clynk, bijgenaamd: het Atoomkanon uit Helmond. Vriendelijke groet, Jef de Jager.

Video[bewerken | brontekst bewerken]

Video Motor vereniging Schijndel 1951 - 1954