Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Maria Bijstandschool

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Maria Bijstandschool.

Maria Bijstand, lagere meisjesschool, Wilhelminalaan 31

Bouwpastoor Chr. Vinken wordt in 1948 gevraagd een nieuwe parochie te stichten in de eerste na-oorlogse nieuwbouwwijk Hoevenbraak. De bouw van een noodkerk, het huidige gemeenschapsgebouw de Vink, wordt enige jaren later gevolgd door een nieuw kerkgebouw. Maar een beginnende parochie zonder scholen is niet compleet. De congregatie doet een voorstel tot de bouw van een kleuterschool en een meisjesschool.
De heren van Essen en Ruis als vertegenwoordigers van Jansen de Wit komen op 3 februari 1949 naar het moederhuis voor een bespreking over de verdeling van de gronden in de nieuw te stichten parochie Hoevenbraak en wijzen een terrein aan, dat eventueel geschikt is voor klooster- en scholenbouw in de toekomst. De congregatie wenst minimaal 2 hectaren. De gedachte hierachter is de eventuele realisering van een gasthuis. Het aangewezen terrein ligt op redelijke afstand van de nieuw te bouwen kerk en de bouwpastoor adviseert de zusters toch maar niet op het voorstel van de heren Van Essen en Ruis in te gaan.
Pas in september 1952 volgen vergaande gesprekken met burgemeester A.Th.J.H. van Tuijl, pastoor Vinken, inspectrice L.O. mw. Op de Coul, het hoofdbestuur en architect Van Liempd. De bouwkundig hoofdinspecteur Witteveen geeft een ieder in overweging een halschool te bouwen, waardoor alle lokalen van twee kanten licht en buitenlucht kunnen krijgen, maar dan is men gebonden aan een architect en aannemer van buiten Schijndel. Dat roept de nodige discussie op. Wel gaat men in Venraij een dergelijke halschool bezichtigen. Besloten wordt ook dat niet het kerkbestuur maar de congregatie zal fungeren als schoolbestuur van de nieuwe school. Eind 1952 komt er een interessant bericht van burgemeester van Tuijl die deze meisjesschool niet op de urgentielijst heeft geplaatst en wil men in 1953 toch de bouw doorzetten, dan is de congregatie uiteindelijk tóch aangewezen op het type „serieschool‟ van Nelissen uit Venray en valt de definitieve keuze dus op die aanvankelijk bekritiseerde halschool. Enige dagen later melden architect Mens uit Vught en aannemer Nelissen uit Venraij en opzichter Zeegers zich bij hoofdinspecteur Witteveen. In maart 1953 volgt het grondwerk. Op 29 oktober 1953 vindt de officiële inzegening plaats en daags daarna begint de school met voorlopig 5 klassen lagere school en 3 kleuterklassen. De firma Homberg uit Tilburg heeft het meubilair geleverd. Pastoor Vinken is niet helemaal gerust gesteld en komt eens informeren of er al pogingen zijn gedaan om over te gaan tot de bouw van een eigen kleuterschool, want inwoning is niet ideaal en spoedig zal de 8-klassige halschool met ruimtegebrek kampen als de kleuters geen eigen gebouw krijgen. Begin 1955 krijgt architect Van Liempd de vererende opdracht een schetsplan voor een kleuterschool te ontwerpen. De Maria Bijstandschool, zoals deze nieuwbouw is gedoopt, begint met 141 meisjes. In 1961 wordt de school uitgebreid en vijf jaren later ontvouwt men plannen voor de bouw van een eigen gymzaal die in 1967 gereed komt.
Het zilveren bestaan wordt in 1978 uitbundig gevierd. Bekend is dat een nieuwbouwwijk een explosieve groei doormaakt en dat op termijn de leerlingenaantallen weer gaan teruglopen. Eind jaren '70 en beginjaren '80 blijkt dat de beide Hoevenbraakse scholen niet meer levensvatbaar zijn als afzonderlijke scholen en men kampt met overtollige ruimte, die wel betaald moet worden! Een ingreep van hogerhand blijft niet uit en in februari 1983 komt de Paulusschool inwonen bij de Maria Bijstandschool. Zuster Theofrida Kolkman geeft de algehele leiding over aan haar collega-directeur de heer Louis van Dijk. In augustus daarop volgend vindt er een fusie plaats. De Maria Bijstandschool blijft voortbestaan en de Paulusschool opgeheven. De fusieschool gaat R.K. Lagere School De Hoevenbraak heten en als ook kleuterschool de Zonnebloem vanwege de integratiewet uit 1985 in het geheel wordt opgenomen spreekt men voortaan van R.K. Basisschool De Hoevenbraak. Inmiddels hebben de twee laatste religieuze leerkrachten afscheid van de Maria Bijstandschool genomen. In 1981 is zuster Henrita op een creatieve manier met zang en dans in het zonnetje gezet en uitgezwaaid en in het krantenartikel van die dagen deed ze dat volgens de journalist „met weemoed en dankbaarheid‟. In haar afscheidsspeech zei ze het volgende:

“Met hart en ziel heb ik kunnen werken op school en heb geprobeerd een moeder voor de kinderen te zijn. Mijn principe was, de kinderen te leren ook aan anderen te denken en ik ben heel blij dat ik niet stilletjes ben vertrokken, want deze dag is onvergetelijk voor mij geworden”.

Twee jaren later is het de beurt aan zuster Theofrida. Ook zij memoreert aan haar periode in Wijbosch en vanaf 1964 Hoevenbraak. Ze trok een vergelijking met het hoofdschap uit de jaren '50 en dat van 1983. De complexiteit binnen die functie is beduidend toegenomen, maar een van haar speerpunten was de geaardheid van de bevolking van de wijk waarin je mag werken goed leren kennen, jezelf verdiepen in de achtergronden van de gezinnen en midden in de gemeenschap staan. Een prima relatie tussen ouders en school is van eminent belang en komt de kinderen absoluut ten goede.

Religieuze leerkrachten op de Maria Bijstandschool 1953-1983
hoofden:

 • Zr. Henrice Marie van der Zanden als hoofd 1953-1964
 • Zr. Theofrida Kolkman als hoofd 1964-1983

onderwijzeressen:

 • Zr. Marie Immaculata van de Munckhof
 • Zr. Henrita van Maasakker
 • Zr. Seraphique van Helvert
 • Zr. Marie Bernardine Paauwe
 • Zr. Margarette Vos
 • Zr. Maria Francisca Tra
 • Zr. Marie Elise van der Vloet

vakleerkrachten:

 • Zr. Anysia Jans
 • Zr. Maria Cunera van de Kamp
 • Zr. Albertha Bardoel
 • Zr. Eugenie Omtzigt


Achterzijde Maria Bijstandschool.
luchtfoto Hoevenbraak eind jaren 60.

Opening meisjesschool.
Onder leiding van de Zusters van Liefde een school aan de Wilhelminalaan, in die tijd de modernste van het zuiden.
De plechtigheden werden voorafgegaan door een mis opgedragen door Pastoor Chr. Vinken in de Pauluskerk.
Na de mis vormden de meisjes, getooid met witgele strikken in het haar, een fleurige stoet.
Bij de opening waren aanwezig: Pastoor Vinken, het hoofdbestuur van de congregatie en tevens schoolbestuur, Deken G.L.J. van Dijk, Pastoor A.J.E. Vissers, Rector van de Schoor als bisschoppelijk inspecteur, het gemeentebestuur, hoofd meisjesschool Wijbosch Zr Adrianette, hoofd jongensschool St. Paulus dhr J. van der Zanden, de heren Nelissen (aannemer) en Mens (architect).
De mening was dat het gebouw van buiten meer op een fabriek leek (een leerfabriek) dan op een school. Het is een z.g. Halschool, waarbij de 8 lokalen om de centrale (overdekte) hal liggen.
Thans zijn er 2 scholen in onder gebracht nl de lagere en de kleuterschool. De lagere school telt 141 leerlingen met 4 leerkrachten, de 150 kleuters zijn verdeeld over 3 klassen.

Korte schoolgeschiedenis tot 1963. Op 1 september 1953 startte de meisjesschool op de Hoevenbraak met 144 leerlingen.
1st en 2de leerjaar o.l.v. Zr. Marie-Immaculata en mej. J. van de Pol in de kelder onder de kerk.
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar onder leiding van mej. B. van den Oetelaar en Zr. Henrice-Marie in twee lokalen in de Pastoor van Erpstraat 4.
Op 29 oktober 1953 werd de nieuwe meisjesschool geopend, 4 van de 8 lokalen werden in gebruik genomen door de lagere school en 3 door de kleuterschool.
De school werd gebouwd door de firma Nelissen uit Venray onder architect Mens uit Vught.
Op 1 september 1961 had een uitbreiding plaats met 2 lokalen.
In september 1963 werden alle tien de lokalen in gebruik genomen voor het lager onderwijs. In september van dat jaar telt de school 337 leerlingen.
Hoofd der meisjesschool: Zr. Henrice-Marie.
Adres Wilhelminalaan 31.
Oudercomité: de heer J. Wierema, Europalaan 28. <br

In 19.. gaan de lagere scholen Maria Bijstand en St. Paulusschool en kleuterschool De Zonnebloem samen en vormen ze Basisschool De Hoevenbraak.
Vanaf 1995 werken de basisscholen "De Hoevenbraak" en "De Wijbosch" samen.
Op 1 augustus 1997 gaan beide scholen een fusie aan onder de naam "De Regenboog".

Luchtfoto Hoevenbraak eind jaren 60.
A=Maria Bijstandschool, B=kleuterschool, C=Gymzaal, D= Pauluskerk, E=Noodkerk later gemeenschapgebouw "De Vink", F= Paulusschool, G=locatie Openbare Lagere School Wijbosch, later eerste vestiging Sint Jansschool, op deze foto meubelfabriek.
De leerkrachten.

Maria Bijstandschool, 1957 leerkrachten.

1957, Leerkrachten Maria Bijstand.
Achterste rij A: 1 zuster Elise Nia ? van der Vloet, 2 Onbekend, 3 zuster Henrice Marie van der Zande 4 zuster Imamculata van de Munckhof
Voorste rij B: 1 juffrouw Steenbakkers, 2 juffrouw van OschPersoneelsfoto van de Maria Bijstandschool in de Paulusparochie aan de Wilhelminalaan wijk Hoevenbraak anno 1960.

Personeelsfoto van de Maria Bijstandschool in de Paulusparochie aan de Wilhelminalaan wijk Hoevenbraak anno 1960.

Herinneringen.

Nelly Buuts (geb 1952) Op deze lagere school is ook een kinderkoor gevormd, uit iedere klas 2 of 3 leerlingen.
Dit koortje werd geleid door Hanny Bolwerk, tevens juffrouw op deze school. Er werd iedere dinsdag na schooltijd geoefend in de klas van juf Bolwerk.
Ik zelf was vanaf de eerste klas bij het koortje. Er werd iedere dinsdag na schooltijd geoefend in de klas van juf Bolwerk.
In de kinderkapel van de noodkerk zongen wij in de mis van 10.15 uur. Maar ook bij het lof en de eerste vrijdag van de maand was het zingen geblazen!
Ons koor heeft ook een keer meegedaan aan een liedjeswedstrijd op de radio met twee liedjes;

 • Goedemorgen alle mensen, goedemorgen goede dag etc. en
 • Petit Patat

Het werd uitgezonden op radio

Klassenfoto's

Foto's genomen tussen 1953-1960.

Maria Bijstandschool, 1954, Klas 1, geboren ca 1947-1949.

1954, Klas 1, geboren ca 1947-1949.
Achterste rij A: 1 Hennie Schellekens, 2 Thea Heesakkers, 3 Annie van Liempd, 4 Bernadette Bolwerk, 5 Huberdien Hubers, 6 Hennie van de Rijdt, 7 Toos van de Greef, 8 Marina Schoenmakers, 9 Wilma van Schijndel, 10 Nellie van der Eerden, 11 Ans Segers, 12 Annie van de Hoogenhof, 13 Ria de Laat, 14 Hannie Sips, 15 zuster Imaculata.
Tweede rij B: 1 Christien van Esch, 2 Dinie van Stiphout, 3 Helma Eijkemans, 4 Ria v d Ven??, 5 Riet van de Leest, 6 Gerrie Ligtenberg, 7 Siena van de Schoot, 8 Thera van Dijk, 9 Annie van Homelen, 10 Amanda Geerts, 11 Wilma Jansen, 12 Christien Doreleijers, 13 Annie van Heeswijk, 14 Annemieke van Balkum, 15 Ineke van Delft
Derde rij C: 1 Els Memel, 2 Fia Daniels, 3 Mia van Duin, 4 Marijke Doreleijers, 5 Bets van Schijndel, 6 Jeanne van Esch, 7 Maria van der Heijden, 8 Greet van der Meer, 9 Riet van Oorschot, 10 Maria van Roosmalen, 11 Josien Verhagen, 12 Map Vink, 13 Joke van Helvoirt, 14 Mariet van de Besselaar.Maria Bijstandschool, 1955, Klas 5-6, geboren 1942-1944.

1955, Klas 5-6, geboren 1942-1944.
Achterste rij A: 1 Elly Marinus, 2 Josina Beekmans, 3 Sjaantje Terneuzen, 4 mejuffrouw ? Langenhuizen, 5 Greet van de Dungen, 6 mejuffrouw ? van Herpen, 7 Toos Hellings, 8 Nelia Vorstenbosch, 9 Anneke Heesakkers, 10 Ria van Engelen, 11 Annie Merks, 12 Jose van Veghel, 13 Lies Braad, 14 Toos Persoons
Tweede rij B: 1 Sjaan van de Brand, 2 Marijke de Bakker, 3 Lenie van Houtem, 4 Joke van de Boogaard, 5 Sjanny van Houtem, 6 Agnes van Kessel, 7 mejuffrouw ? Verhagen, 8 Mia van Houtem, 9 Ineke van Erp, 10 Ineke Mutsaarts, 11 Joke van Esch, 12 Henny Verhagen, 13 zuster Henrie´s Marie, 14 Ineke Schoenmakers.
Voorste rij C: 1 Ria Heesakkers, 2 Stientje van Oorschot, 3 Nellie Nouwens,4 Saskia Wouters, 5 Edith Opatja, 6 Els van Orsouw, 7 Nellie van Schijndel, 8 Annie Buts, 9 Annie Doleweerd, 10 Sina van der Heijden, 11 Rieky van RullenMaria Bijstandschool, ca 1955-1956, klas ..?, geboren ca 1947-1948.

ca 1955-1956, klas ..?, geboren ca 1947-1948.
Rij A: 1 Anneke van Oorschot, 3 Riekie van der Hofstad ?, 4 Toos Marinnus ?, 10 Annie de Greef
Rij B: 1 Willemien Jansen, 3 Sjaan van Schijndel, 4 Ans van Boxtel,
Rij C: 2 Fientje van Kessel, 3 Fonsien Hellings, 4 Sjannie de Laat, 6 Maria van de Meer, 7 Riesje v d Heijden, 8 Inneke Oomen,
Rij D: 2 Jose van Raay, 4 Francien Goudsmids, 5 Ans vogels

Maria Bijstandschool, ca 1956-1957, klas ..?, geboren ca 1947-1948.

ca 1956-1957, klas ..?, geboren ca 1947-1948.
Rij A: 1 Mia Vogels 2 Annie Mettler, 4 Ria Vorstenbosch, 5 Annie de Greef, 6 Agnes v d Eerde, 7 Jose van Rooy, 8 Stien Geerts, 9 Ans van Boxtel, 10 Riet Barten, 11 Anneke van Oorschot, 12 Toos Marinusen.
Rij B: 1 Sjan van Delft, 2 Lucie v d Oetelaar, 3 Joke van Liempt, 4 Francien Goudsmits, 5 Willemien Jansen, 6 Sjan de Laat, 7 Hetty Bennik, 8 Riekie of Henriette van der Hofstad, 9 Betty v d Heijden, 10 Riesje v d Heijden.
Rij C: 1 Gerda of Gerrie van Breugel, 2 Maria v d Meer of Maria Vermeer, 3 Fonsien Hellings, 4 Sjannie van Schijndel, 5 Ans Vogels, 6 Tiny van Bilsen, 7 Willie Smulders, 8 Fien van Kessel, 9 Sjaan of Sjan van Schijndel, 10 Sjan Schoenmakers
Maria Bijstandschool, 1957, Klas 6, geboren ca 1944-1946.

1957, Klas 6, geboren ca 1944-1946.
Achterste rij A:
Tweede rij B:
Derde rij C:
Voorste rij C: 3 Tonny van Esch
De andere namen zijn:
Rieky van Zoggel, Willy Frunt, Joosje Avendonki, Stien Langenhuizen, Jose Sleutjes, Josien Braat, Leo Kerkhof, Rieky Steenbakkers, Lenie van de Oetelaar, Nelly Smulders, Francien van Vught, Zuster Henries Marie, Hermien van Zoggel, Rieky van Heeswijk, Ans van de Heuvel, Jose Terneuzen, Lieke Deelen, Annie van Schijndel, Nellie Kerkhof, Sjaan Heesakkers, Sjannie Eijkemans, Tiny van der Heijden, Annemieke van Weert, Ria van de Brand.

Maria Bijstandschool, 1957, klas 5 van 1958-1959, geboren ca 1948.

Klas 5 van 1958-1959, geboren ca 1948.
Dit is dezelfde "klas" als op de foto uit 1954.
In 1956 kwamen daar door de huizen aan de Wilhelminalaan en Plataanstraat nieuwe leerlingen bij, aldus Jeanne van den Oetelaar- van Rooij. Jeanne kwam er bij door verhuizing van het Centrum naar de Hoevenbraak.
A1 kwekeling, A2 kwekeling, A3 juffrouw Kalb, A4 kwekeling
B1 Sjaantje van Schijndel, B2 ..?, B3 Betsy van Schijndel, B4 …..? B5 Rietje van de Leest, B6 Ans Segers, B7 Ineke van Dinther, B8 …..?, B9 kwekeling
C1 Onbekend, C2 Joke van Delft?, C3 Jeanneke van Rooij, , C4 Onbekend, C5 Josien Verhagen, C6 Elly Eradus, c7 Wilma van Schijndel, C8 Helma van Osch, C9 Joyce de Bell
D1 Mia van Duin, D2 Bernadette bolwerk, D3 Onbekend, D4 Onbekend, D5 Annie van Hommelen, D6 Amanda Geerts, D7 Annie Hoogenhof, D8 Marijke Dorelijers, D9 Hannie Sips.
E1 Onbekend, E2 Tonnie Aalbers, E3 Onbekend, E4 Hennie van de Rijdt, E5 Ria van de Ven, E6 Onbekend E7 Gerrie van Breugel, E8 Christien van Esch, E9 Emilia Hofman, E10 Annie van Heeswijk, E11 Gonnie van Engelen.
F1 Annemieke van Balkum, F2 Wilma Janssen, F3 Ria de laat, F4, Gerrie Ligtenberg, F5 Greetje van de Meer, (overl.) F6 Onbekend, F7 Coccie Peters, F8 Huberdien Hubers, F9 Jeanneke van Esch, F10, Christien Dorelijers, 11 Annie van Liempd.(overl.), F12 Helma Eijkemans
Onderstaande kinderen zaten ook in deze klas: Fia Daniels, Ineke van Delft, Ineke van Dinther, Nellie van der Eerden, Anneke Eijkemans, , Sjannelke van Esch, Thea Heesakkers, Maria van der Heijden, Clara van Helvoort, Joke van Helvoort, Emila Hofman, Joke van Liempd, Els Memel, Annie Mutsaarts, Rietje van Oirschot.

Maria Bijstandschool, 1958, geboren ca 1950-52 communicanten.

1958, geboren ca 1950-52 communicanten.
Achterste rij A: 1 Ria Vorstenbosch, 2 Doortje van Kessel, 3 Toos Bennink, 4 Joke Lammers, 5 Ineke van Hintum, 6 Helma van Alebeek, 7 Marian Gevers
Tweede rij B: 1 zuster Imaculata, 2 Hannie van Oorschot, 3 Joke van Breugel, 4 Diny de Haas, 5 Hennie Terneuzen, 6 Ineke Keetels, 7 Antoinette van Oorschot
Derde rij C: 1 Toos Braun, 2 Tonnie Havinga, 3 Hennie Koolen, 4 Marloes Doreleijers, 5 Maria Pijnenburg, 6 Maria van Breugel, 7 Maria Beijnen, 8 Jose van Grinsven, 9 Ria Hommeles, 10 Jose Hoogzaad, 11 Miriam van Erp, 12 Ada Heerkens, 13 Maria-Jose Lucius, 14 Hennie Nederveen, 15 Annie van Houtum, 16 Annie Heesakkers, 17 Ria van Schaijk, 18 Maria Hofman, 19 ....van Roosmalen.
Voorste knielende rij D : 1 Maria Mettler, 2 Maria van Orsouw, 3 Annie van Engeland, 4 Marita Deelen, 5 Maria van Kouteren, 6 Ans Eijkemans, 7 Ineke Mathijsen, 8 Marian van der Rijt, 9 Ans Vink, 10 Marian Heesels, 11 Hannie van Boxtel, 12 Anita van Roozendaal, 13 Annie van de Heuvel .Maria Bijstandschool, 1959, Klas 4, geboren ca 1943-1945.

1959, Klas 4, geboren ca 1943-1945.
Achterste rij A: 1 Sjan Eijkemans, 2 Majo van Erp, 3 Nelly Kerkhof, 4 Rieki van Zoggel, 5 Anita Oppatja, 6 Rieky van Schijndel, 7 Stien Langenhuizen, 8 Annie van Schijndel, 9 Annie Pennings, 10 juffrouw ……………, 11 Willy van de Besselaar, 12 Jose Terneuzen, 13 Bernadien van de Boogaard, 14 Sjaan Hellings, 15 Tonny van Esch, 16 Lenie van de Oetelaar 17 Ria van de Brand.
Voorste (zittende) rij B: 1 Annemieke van de Weert, 2 Ricky van Heeswijk, 3 Lieke Deelen, 4 Josien Braat, 5 Francien van Vught, 6 Hermien van Zoggel, 7 Rieky Steenbakkers, 8 Jose Sleutjes, 9 Hennie Schevers, 10 Willy Frunt, 11 Joostje Avendonks, 12 Tiny van der Heijden.

Foto's genomen tussen 1961-1970.

Maria Bijstandschool, 1961-1962, klas 1, geboren ca 1955-1956.

1961-1962, klas 1, geboren ca 1955-1956.
Staande van achter naar voor A: 1 Sjaantje Vervoort, 2 Wilma ……of Marjan van Oorschot, 3 Lenie Pijnenburg, 4 Juffrouw Bolwerk, 5 Elly v d Rijdt, 6 Ella Manders, 7 Ineke Vervoort, 8 Annemieke Schoenmakers, 9 Maria Peters, 10 Lies van Oorschot, 11 ………… Nooien, 12 onbekend, 13 Marie-Louise ……….., 14 Eugenie de Visser.
Zittend van achter naar voor B: 1 onbekend, 2 onbekend, 3 onbekend, 4 onbekend, 5 onbekend, 6 Toos de Laat, 7 Rita Waals, 8 Wilma ……, 9 Truus van Stiphout, 10 Ans Sanders, 11 Sjanet Mathijsen, 12 Annie Mathijsen, 13 onbekend, 14 onbekend, 15 Erna Wagner, 16 onbekend, 17 Ans Mathijsen, 18 onbekend, 19 Anitra Mathijsen, 20 Christien van Oorschot.

Maria Bijstandschool, 14 april 1963, klas 6, geboren ca 1950, 1951.

14 april 1963, klas 6, geboren ca 1950, 1951.
WIJ DEDEN SAMEN IN DE PAASNACHT, 14 APRIL 1963, DE PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS EN DE HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN.
Rij A: 1 Mientje Raaymakers 2 Ria v d Greef 3 Hannie Langenhuizen 4 Annemieke Marinus 5 Antonet van Oorschot 6 Onbekend 7 Cecilia Smits -8 Marian Sleutjes -9 Ineke Doreleijers -10 Tonnie Havinga 11 ….. v d Heuvel? -12 Ineke Keetels 13 Hennie van Engelen -14 Annie v d Ven
Rij B: 1 Toosje v d Dungen 2 Mariette Hoogzaad? 3 Carin Wouters 4 Annemieke van Liempd 5 Jeanne v d Broek 6 Jose Keetels 7 Trees Vorstenbosch 8 Truus Manders 9 Betsie de Laat 10 Marian v d Rijdt 11 Rikie Hellings 12 Rikie Hermes
Rij C: 1 Rina Mutsaars - 2 Christien van Esdonk -3 Antje Doreleijers - 4 Ria v d Greef - 5 Annie Rijkers - 6 Henriette v d Greef - 7 Agnes Lichtenberg - 8 Elsje Kluitmans - 9 Jose van Herpen ( links ) 9 Carla van Loon( rechts ) -10 Lieke Wierema 12 Kobie Tiemissen -13 Petra Voorjans
Rij D: 1 Alice Verkuylen - 2 Toosje v d Heijden - 3 Ans Michiels - 4 Hennie van Engelen - 5 Carla Heesels - 6 Antoinette van Bokhoven - 7 Christien v d Hoogenhof - 8 Rina Oomen - 9 Tineke de Greef 10 Goke Mathijssen - 11 Janet Eijkemans - 12 …. van Oorschot ? - 13 Tonnie v d Mee.
Maria Bijstandschool, 30 maart 1964, geboren ca 1952

30 maart 1964, geboren ca 1952.
"Wij deden samen in de Paasnacht, 30 maart 1964, de Plechtige Geloofsbelijdenis en de Hernieuwing van de Doopbeloften in de St. Pauluskerk te Schijndel" Rij A: 1 Annie v d Aa, 2 Rizé Lucius, 3 Annie van Doornik, 4 Fenna v d Eerden, 5 Corrie François, 6 Els van Roosmalen, 7 Joke van Breugel, 8 Betsie Lamers, 9 Tonnie Claassen, 10 Ans Mutsaars, 11 Joke Heesakkers, 12 Jeanne Mettler, 13 Rita van Alebeek
Rij B: 1 Willemien van Aarle, 2 Henriëtte van Boxtel, 3 Wilma van Schijndel, 4 Ellie Wagner, 5 Hennie van Schijndel, 6 Jeanne v d Wijdeven, 7 Beppie Maas, 8 Jeanne van Liempd, 9 Alma Eykemans, 10 Truus Tiemissen, 11 Fenna van Alebeek
Rij C: 1 Jeanne van de Wijst, 2 Toos Steenbakkers, 3 Maria v d Heyden, 4 Marian Eykemans, 5 Beppie van Ballekom, 6 Betsie Goudsmits, 7 Tineke Goudsmits, 8 Frida Kluytmans, 9 Nettie van Oorschot, 10 Ellie Memel, 11 Franka Blummel, 12 Ellie van Liempd
Rij D: 1 Lia Verhoeven, 2 Nelly Buuts, 3 Nellie v d Heuvel, 4 Dinie van Bilsen, 5 Hannie de Bont, 6 Martha van Aarle, 7 Mia van Ham, 8 Rietje Kerkhof, 9 Ria Vermeulen, 10 Rianne Ligtenberg, 11 Irene Eykemans, 12 Toos van Schijndel
Maria Bijstandschool, ca 1965 Trouwdag juffrouw Verweert, leerlingen geboren ca 1956.

ca 1965 Trouwdag juffrouw Verweert, leerlingen geboren ca 1956.
Rij A: 15 Carla Beekmans, 17 Antonet Ebbenn
Rij B: 3 Gerardi Timmermans.
Rij C: 3 Thea Peters, 8 juffrouw Verweert, 9 Jetje Kanters, 10 Aniceta Hagemeier, 11 Thea v d Boogaard, 13 Anita Gevers, 14 Harriette Eikemans, 15 Anja van Geffen ?
Maria Bijstandschool, 18 april 1965, geboren ca 1952-1954.

Hernieuwing doopbelofte 18 april 1965, geboren ca 1952-1954.
Rij A: A1 Gerrie Mutsaars. A2 Jose Wouters. A3 Joke van Aarle. A4 Rian Martens. A5 Mariska Wouters. A6 Janny van de Rijdt. A7 Els Memel
Rij B: B1 Annie Blummel. B2 Francien Heesakkers. B3 Francine Manders. B4 Annemieke Koolen. 5 Annie Vorstenbosch. B6 Mia van Gorkum. B7 Hannie van Delft. B8 Ineke van der Heijden. B9 Jose van Bokhoven. B10 Petra van Meersbergen. B11 Maria van Doremalen. B12 Trinette van Schijndel. 13 Ans Hommeles.
Rij C: 1 Hannie Eijkemans. C2 Maria van der Zanden. C3 Els Oomen. C4 Nettie van Vught. C5 Hannie Heessels. C6 Nettie van Hintum. C7 Marijke van Balkum. C8 Gemma Eijkemans. C9 Willie van de Ven. C10 Linda Smith. C11 Hannie Wierema. C12 Nellie de Laat. C13 Corrie Langenhuijzen. C14 Corry van Kaathoven.
Rij D: : D1 Wilma Mettler. D2 Hannie van Vught. D3 Anita Eijkemans . D4 Maria Kluijtmans. D5 Rikie Janssen of of Rieky Jansen, D6 Jeannie van der Heijden. D7 Lenie Korsten. D8 Mientje van Tilburg. D9 Netthy of Nettie van Liempd. D10 Miriam Hendriks. D11 Jeannie Langenhuijzen. D12 Lia van Oorschot. D13 Annette Zimmerman. D14 Rian Keetels. D15 Jeanette Aalbers.Maria Bijstandschool, 1965-1966, klas 4, geboren 1965-1966.

1965-1966, klas 4, geboren 1965-1966.
Rij A: 1 Manfred v d Heijden, 2 Yvonne Boer, 3 Peter Kerkhof, 4 Dian v d Brand, 5 Angelique Kemps, 6 Anke van Heertum, 7 Elvira van Delft, 8 Perry van Alebeek, 9 Theo Heerkens, 10 Arwin van Kaathoven
Rij B: 1 Juffrouw van Traa, 2 Jolanda de Greef, 3 Bea van Gorkum, 4 Marina Evers, 5 Miranda van Geffen, 6 Hilde v d Heijden, 7 Rian Kluitmans, 8 Christel v d Heijden, 9 Rudy Bolwerk, 10 Huibert van Aarle, 11 Rudolf Bekkers, 12 Lianne Koolen
Rij C: 1 Monique Broeren, 2 Sjaan v d Aa, 3 Elly van Geffen, 4 Marion van Hemmen, 5 Stefanie van Breughel, 6 Joop Aarst, 7 Ronny Deelen, 8 Marco vd Heijden, 9 Twan van Geffen, 10 Maic Eykemans, 11 Miranka Blummel.
Maria Bijstandschool, 1966-1967, Klas 5a, geboren ca 1955-1956.

1966-1967, Klas 5a, geboren ca 1955-1956.
Deze foto is genomen door juf Tonny van Weert.
Achterste rij A: 1 Manetti van Eindhoven, 2 Annie Sanders, 3 Leontine van Engeland.
Middelste rij B: 1 Marie Jose Michiels, 2 Anita van Ham, 3 Marian Martens (overleden), 4 Annie Mathijsen
Voorste zittende rij C: 1 Sjaantje Vervoort of Mariëtte van Liempd, 2 Lenie Pijnenburg, 3 Petra van de Vorstenbosch ?, 4 Ans van der Westelaken?,
Vooraan D: 1 accordioniste Francien v d Heijden


Maria Bijstandschool, 1966-1967, Klas 5a, geboren ca 1955-1956.

1966-1967, Klas 5a, geboren ca 1955-1956.
Achterste rij A: 1 Ans Sanders, 2 Sjaan Vervoort, 3 Netty Persoons, 4 Lenie Pijneneburg, 5 Anita van Ham, 6 onbekend, 7 onb., 8 Harriet Verhagen, 9 onbekend, 10 onbekend, 11 Anitra Mathijsen, 12 Ineke van Liempd, 13 onbekend, 14 Annie Mathijsen, 15 onbekend,
Zittend van achter naar voor B: 1 Beppie vd Schoot., 2 Paula Verhagen, 3 Marjo van Gorkum, 4 Marjo Verhagen of Marjo van Gorcum, 5 Paula van Gorkum, 6 onbekend, 7 Hannie v d Schoot, 8 Marian Martens (overleden), 9 Francien v d Heijden, 10 Mieke Rijkers, 11 Mari Jose Michiels, 12 Loes v d Steen of Joesje v d Steen, 13 Anneke Ulehake, 14 Mariette van Liempd, 15 Maja Bos, 16 Manetti van Eindhoven

Maria Bijstandschool, 1966-1967, Klas 5, geboren ca 1955-1956.

1966-1967, Klas 5, geboren ca 1955-1956.
Achterste rij A:1 Harriet v d Ven, 2 onbekend, 3 Lenie Pijnenburg, 4 Leontine van Engeland, 5 Anita van Ham, 6 juffrouw Tonny van Weert, 7 Mari Jose Michiels, 8 Ineke van Oorschot, 9 Beppie v d Schoot, 10 onbekend, 11 Annelies de Greef, 12 Netty… or Trudy van Erp?,
Tweede rij B: 1 Hannie v d Schoot (ovl), 2 Joesje v d Steen of Loes v d Steen, 3 Netty van Eindhoven, 4 Manetti van Eindhoven, 5 Maja Bos, 6 Ineke van Liempd, 7 Mieke Rijkers, 8 Paula van Gorkum, 9 Anitra Mathijsen, 10 Sjaantje Vervoort,
Voorste rij C: 1 Mariette van Liempd, 2 Jet Bax, 3 Ans Sanders, 4 Francien v d Heijden, 5 Annie Mathijsen, 6 Tonnie van Esch, 7 Gerrie Kanters (ovl), 8 Marian Martens (ovl), 9 Anneke Ulehake, 10 Marjo van Gorkum, 11 Petri Vorstenbosch, 12 Gerry van Esch, Thea Verhagen of Gerrie van Eschop 13 Bernadette Havinga.Foto's genomen tussen 1971-1980.

Maria Bijstandschool, ca 1976, klas 3, geboren ca 1966-1967.

ca 1976, klas 3, geboren ca 1966-1967.
Achterste rij A: 1 dhr. Bekkers, 2 Wijnand v d Steen, 3 Ruud van Meersbergen, 4 Henri Schevers, 5 Peter Sanders, 6 Rene de Beer, 7 Rita van Geffen, 8 Marc Vissers, 9 Jose van Dinther, 10 Peter van Delft.
Tweede rij B: 1 onbekend, 2 Ton van Hintum, 3 Gijs v d Vorstenbosch, 4 Wilma v d Vorstenbosch, 5 John van Liempd, 6 Antwan Prinsen, 7 Monique van Rozendaal, 8 Dian de Wit, 9 Corrie Evers.
Voorste rij C: 1 Edwin Boer, 2 Maarten Vervoort, 3 Ellen van Engelen, 4 onbekend, 5 Marc van Beers, 6 Vincent Gil-Toresano, 7 Marij van Tilburg, 8 Eric v d Bogaard, 9 Erik van Ooschot, 10 Rianne v d Heuvel, 11 Rianne Schooldeman.


Maria Bijstandschool, ca 1979, klas 6, geboren ca 1966-1967.

ca 1979, klas 6, geboren ca 1966-1967.
Achterste rij A Leerkrachten: 1 dhr. v d Wetering, 2 juffr. Ellen v d Berg, 3 juffr. Helene Rietbergen, 4 v d Berk, 5 dhr. Gerard van Kaathoven, 6 juffr. Marianne Luijtelaar of de Man, 7 dhr. de Kort, 8 dhr. Bekkers, 9 mevr. van Traa, Tweede rij B: 1 Zuster Henriette, 2 Erika van Aarle, 3 Ingrid Bolwerk, 4 Monique van Rozendaal, 5 Ellen van Engelen, 6 Nicolette Rademaker, 7 Monique Smits, 8 Angela Oldekerke, 9 Angelique Stolzenbach, 10 Henriette v d Heijden, 11 Dianne van Schijndel, 12 Carla v d Wijdeven, 13 Toos van Boxtel (?), 14 Diana Smits, 15 Tonneke Manders, 16 Zuster Theofrida,
Voorste rij C: 1 Ad ….., 2 Maarten Vervoort, 3 Marijn van Tilburg, 4 Iwan v d Heijden, 5 Johan Sanders, 6 Ton van Hintum, 7 Henri Schevers, 8 Erik v d Boogaard, 9 Rene de Beer, 10 Hans v d Donk, 11 Roland …., 12 Toine …., 13 Erik Steenbakkers, 14 Leo van Kessel (Broer van Kessel).