Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Langstraat

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Langstraat

Raadsbesluit 29 juni 1954.

Langstraat.
Voor meer details klik hier.
Langstraat.
Voor meer details klik hier.

De huidige methode van het nummeren der woningen kan niet meer geacht worden te voldoen aan de eisen des tijds.
Herhaaldelijk is gebleken dat in een gebied waar de huizen genummerd zijn met een wijkletter, straten worden aangelegd. Deze straten worden dan van een afzonderlijke nummering voorzien.
Het gevolg daarvan is dan dat er een onderbreking komt in de staande wijknummering, wat tot moeilijkheden aanleiding geeft.
Om deze moeilijkheden op te heffen zou het nodig zijn om een gehele wijk te vernummeren, zodra daar een aantal nummers verdwijnt.
Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat zulks met aanzienlijke kosten en veel moeite gepaard moet gaan.
Ook voor de betrokken inwoners en allerlei ambtelijke en andere instanties is het zeer hinderlijk als men de woningen al te dikwijls vernummert.
Gedurende de laatste tijd is in meerdere gemeenten reeds een andere methode terzake van de huisnummering toegepast.
Deze methode bestaat hierin, dat men de wijkletters laat vervallen en daarvoor in de plaats namen aan de daarvoor in aanmerking komende wegen geeft.
De gebieden waarin slechts enkele verspreide woningen of groepjes van huizen staan, geeft men de naam van dat gebied met een afzonderlijke nummering voor elk gebied.
Ter bevordering van het op een snelle wijze bepalen van de juiste plaats waar iemand woont, nummert men bij dit systeem, alle huizen welke aan een belangrijke weg staan, met de naam van die weg.
Met dit systeem bereikt men dat, zodra vernummering van een straat of gebied noodzakelijk wordt, dit slechts beperkt behoeft te blijven tot een straat of een gebied.

Aanvullende informatie

Uiteraard ligt de Langstraat in de buurt van de Korteweg maar verrassend en misschien verwarrend, is dat de Langstraat de Langeweg kruist. De weg begint als verlengde van de Spoorlaan ter hoogte van het Plein en loopt dan in vrijwel een rechte lijn door naar het Achterste Hermalen om daar in de bosjes te verdwijnen. En als we de kaart bekijken van landmeter J.F. de Weijer uit 1757 zien we hoe de Langstraat toen de grens vormde met Sint-Oedenrode, of beter gezegd de grens met de "Gemeene heij" van Schijndel met Sint-Oedenrode. Mooi is te zien hoe die grens liep: van Paal 't Hoog Hekken, jawel de beroemde Romeinse altaarsteen die later opdook in de stoep van een boerderij aan het Spoorpad, via de Paal aan 't Heufken en de Paal in 't Hermalen naar Paal de Luijs Eijke. De Langstraat is een weg waaraan interessante zaken te vinden zijn. We treffen er Kinderdagverblijf De Vlieger aan. Wandeltuin de Langstraterhof (2012) en de ezelcamping Het Skonste Plekske. Een ooit was er zelfs een palingkwekerij te vinden en zaten er kangoeroes in de wei. Helemaal aan het einde vinden we pompstation "Ir. A.J. Stuurman", waar vanuit duistere diepten heerlijk helder water wordt opgepompt. En dan ook nog het gedicht van H.H. ter Balkt, waarvan het eerste couplet luidt: Urnenveld valt in scherven omlaag/de kant uit van het Pleistoceen/naar galappel geurde de looihuizen/langs de Langstraat naar Schijndel. Het gedicht werd in 2009 geplaatst op de kruising met de Venushoek in het kader van het project "Het landschap van Schijndel belicht en gedicht", een initiatief van de KEG bij het 700-jarig bestaan van Schijndel.