Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Jongens MULO

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitgebreid Lager Onderwijs (M)ULO " St. Jozef".

Geschiedenis.

Het begin.
In 1944 bestaat er al vele jaren een (M)ULO school voor meisjes in Schijndel. De behoefte aan een (M)ULO voor jongens doet zich steeds sterker gelden, als meer en meer jongens elders gaan studeren. Pastoor G.L.J. van Dijk neemt samen met het kerkbestuur het initiatief: 1 augustus 1944 wordt de Muloschool St. Jozef voor jongens opgericht. Op 29 augustus is het eerste toelatingsexamen. Het is de bedoeling dat de school op 1 oktober 1944 begint. Door het binnenvallen van de bevrijdingslegers in het zuiden van ons land wordt de communicatie tussen noord en zuid verbroken en kunnen de lessen niet aanvangen.

R.K. Muloschool voor Jongens te Schijndel De opening van deze nieuwe Muloschool in de Inspectie Boxmeer was vastgesteld op 1 oktober 1944 en zou gevestigd worden in het Patronaat, Kluisstraat 11. Op 17 september 1944 daalden in de buurt van Schijndel de bekende luchtlandingstroepen der Geallieerden, waardoor het dorp in de gevechtslinie kwam te liggen en zes weken lang het onder zwaar granaatvuur, waardoor het grootste deel van deze welvarende plaats verwoest werd. Het benoemde hoofd der school woonde boven de grote rivieren en kon, doordat het Noorden van het land nog niet bevrijd was, niet met de school beginnen.
Op 6 juni 1945 kwam het hoofd der school per fiets naar Schijndel, om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken, daar de meest alarmerende berichten tot hem doordrongen. Hetgeen hij aantrof was weinig bemoedigend. De lokalen in het Patronaat lagen in puin, het meubilair was voor het grootste deel vernield en het opgeslagen materiaal (boeken, schriften enz.) waren verdwenen. Na diverse besprekingen werd besloten ondanks de grote moeilijkheden, in september 1945 met de lessen te beginnen. Een gedeelte van de boeken lag gelukkig nog bij de uitgevers, terwijl voor de ontbrekende boeken een beroep werd gedaan op verschillende scholen in ons land. Deze actie had succes en op 6 september 1945, een jaar te laat, konden de lessen beginnen in de grote zaal van het Boerenbondsgebouw in de Toon Bolsiusstraat. In een ruimte van 16 x 12 m. zaten de 35 leerlingen van de eerste klas, wier leeftijd varieerde van 12 tot 17 jaar. In een holklinkende ruimte werd les gegeven aan leerlingen die, ten gevolge van de vele verzuimen tijdens de oorlog en vooral gedurende het laatste jaar, de ontwikkeling hadden van een leerling der vijfde klas Lagere School. Toen het koud begon te worden bleek, dat de zaal niet voldoende verwarmd kon worden. Overjassen konden de leerlingen niet beschermen tegen de door de kierende ramen gierende wind. Op 7 december 1945 werd de school verplaatst naar een achterzaaltje van het zwaar gehavend Patronaat. Dit zaaltje werd door een plankenschot in tweeën verdeeld, zodat de klas gesplitst kon worden. Tegelijkertijd werd begonnen met het noodherstel van het Patronaat, zodat de lessen gegeven moesten worden onder het dreunen van hamerslagen en vallend puin, het gepraat, gezang en gefluit der werklieden.
In september 1946 kwam het tweede leerjaar erbij en gelukkig waren de werkzaamheden zo ver gevorderd, dat de oorspronkelijk op de eerste verdieping gelegen 2 lokalen in gebruik genomen konden worden. De herstelwerkzaamheden werden elders in het gebouw voortgezet en tevens werd in het gebouw het consultatiebureau voor zuigelingen gevestigd.
Op 1 september 1947 was het gebouw helemaal hersteld en werd de grote zaal in gebruik genomen als noodkerk. Het aantal leerlingen was gestegen en de school telde drie leerjaren, zodat een lokaal beneden in gebruik genomen werd.

In september 1948 werd het vierde leerjaar aan de school verbonden. Het Patronaat bood echter voor vier leerjaren geen ruimte, zodat uitgezien moest worden naar een ander onderkomen. De derde klas, die het minste leerlingen telde vond een onderdak boven het politiebureau, in het uitgebrande oude Raadhuis. Vier maanden was in deze slecht verlichte en slecht geoutilleerde ruimte de derde klas ondergebracht. Het heen en weer fietsen van de leerkrachten tussen Patronaat en Politiebureau, een afstand van ongeveer 400 meter, werd erg bezwaarlijk en zo werd besloten de 13 leerlingen van de derde klas onder te brengen in een klein kamertje van 3.40 x 4.40 m. in het Patronaat.

Intussen werd begonnen met het maken van plannen voor het bouwen van een semi-permanente school. Op 18 oktober 1949 werd de eerste steen gelegd voor deze school in de Pompstraat. Op 5 september 1950 werd het nieuwe gebouw, ontworpen door architect C.J. Chris van Liempd, bestaande uit 5 leslokalen, 1 natuurkundelokaal en 1 spreekkamer, in gebruik genomen. De school telde toen 103 leerlingen en 4 leerkrachten.
De belangstelling voor het Ulo-onderwijs bleef steeds toenemen, zodat bij het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september 1956, het aantal leerlingen … bedroeg en de zesde leerkracht benoemd kon worden. Het gebouw met zijn 5 leslokalen was te klein geworden en een klas moest worden ondergebracht in een lokaal van de R.K. Jongensschool, Pompstraat 25.

Inzegening Muloschool Sint Jozef.
September 1950: Door oorlogshandelingen kon pas in september 1945 worden begonnen en wel in de bovenzaal van het boerenbondsgebouw, een zaal die niet warm te stoken was met als gevolg dat men moest verhuizen naar het Patronaatsgebouw. Daar werden moeilijkheden ondervonden omdat in het zelfde gebouw het consultatiebureau was gevestigd. Toen in 1947 de grote zaal van het Patronaat in gebruik genomen werd als noodkerk werd het er niet gemakkelijker op. Inmiddels groeide het aantal leerlingen daarom legde men ook beslag op de ruimte boven het politiebureau. Dit duurde maar enkele maanden.
De school begon in 1945 met 25 leerlingen (leeftijd 12-17 jaar), nu (met de opening) telt de school over de 100 studenten, terwijl het aantal docenten steeg van 2 naar 4. Deken van Dijk sprak het openingswoord, Dr. van Gils (voorzitter van de RK Schoolraad), Drs. van Gerwen (Bisschoppelijk hoofdinspecteur), mevr. Op de Coul (inspectrice L.O.), kapelaan Woestenburg, pater C. van Liempd, statenlid en tevens wethouder van onderwijs Hovenier waren aanwezig. Namens de ouders sprak gemeenteontvanger P. van der Spank. Als stoffelijk blijk van meeleven overhandigde hij symbolisch het reliëf van St. Jozef dat in de voorgevel is aangebracht. De heren architecten van Liempd en Meerendonk hebben eer van hun werk.

Examenuitslag.
In 1954 slaagden een twaalftal kandidaten voor het examen machine schrijven, allen leerlingen van de jongens MULO school. Een prachtig succes voor de heer C. Lauret, leraar van deze school.
De gelukkigen waren:

 • A van Boven uit Den Dungen
 • H van Boxtel uit St. Michielsgestel
 • J Eijmberts uit Schijndel
 • G van Helvoort uit St. Michielsgestel
 • F v.d. Oetelaar uit Den Dungen
 • A v.d. Brand uit Schijndel
 • W v.d. Wijdeven uit Schijndel
 • W van Kaathoven uit Schijndel
 • S Sleutjens uit Den Dungen
 • J de Jong uit Schijndel
 • A de Wit Schijndel
 • A van Oorschot uit Schijndel
Jongens MULO september 1959, inzegening gebouw Meester Michelsstraat.

In de loop van 1957 was het duidelijk, dat door uitbreiding van Schijndel en de omliggende plaatsen het bestaande schoolgebouw te klein zou blijven en werd door het Schoolbestuur aan architect P. Rooyakkers opdracht gegeven tot ontwerp van een nieuwe school. Op 1 september 1957 was het aantal leerlingen gestegen tot 176.
Op 6 juni 1958 liggen de plannen klaar voor de bouw van een 10-klassige school, bestaande uit 8 leslokalen, vaklokalen voor natuurkunde en tekenen, een ruime hal van 15.42 x 9.97 m., een spreekkamer en een personeelskamer. Dat gebouw zal gebouwd worden aan de Meester Michelsstraat. Getracht zal worden met de bouw te beginnen in augustus of October van dit jaar. Het bestaande gebouw in de Pompstraat zal de reeds lang bestaande Landbouwschool huisvesten.
Deze Muloschool, die onder zulke moeilijke omstandigheden gesticht is en waarvan de levensvatbaarheid aanvankelijk door velen betwijfeld werd, is op deze manier uitgegroeid tot een instituut, dat in de grote behoefte aan verder onderwijs in Schijndel en omgeving voorziet.
Vanaf tenminste 1961 volgde een enkel meisje wiskundelessen op deze jongensschool. De meisjes zaten op een school waar geen wiskunde gegeven werd terwijl zij toch examen wilden doen voor Mulo B.

September 1959, Inzegening gebouw Meester Michelsstraat 1 inspecteur mevr. Ch.J. op de Coul 2 deken G.L.J. van Dijk, 4 dhr. H.J. Aldenhoff, 8 zuster Veronique van Woerkum, 9 zuster Heleni Teunissen, 13 Mej, Mien Wouters 18 pastoor Hanegraaf, 19 kapelaan van Leeuwen/Hoek of Vijfeijken?, 20 burgemeester van Tuijl.

De Leerkrachten.

De leerkrachten in de Pompstraat:

 • Hoofd: H.J. Aldenhoff, bevoegdheden: Hoofdakte, Duits MO.A, Frans LO. en Godsdienst A en B.

Leerkrachten:

 • G.Th. Cornelis, bevoegdheden: Hoofdakte, Engels LO., studeert voor Wiskunde LO. en Godsdienst A. (ovl. 2005)
 • C.H.C. Lauret, bevoegdheden: Engels LO., Duits LO., Handelskennis LO. en Godsdienst A.
 • A.W. Parent, bevoegdheden: Akte LO., Engels MO.A., studeert voor Geschiedenis MO.
 • M.J.G. Plegt, bevoegdheden: Hoofdakte, Frans MO.A. en Godsdienst A en B.
 • W. Tilanus, bevoegdheden: Hoofdakte, Wiskunde LO., Handelskennis LO. en Godsdienst A. l
Jongens MULO 1959-1960, Personeel bij het in gebruik nemen van de school in de Meester Michelsstraat.

1959-1960, Personeel bij het in gebruik nemen van de school in de Meester Michelsstraat. Achterste rij A: 1 dhr. A.W. Parent (kwam waarschijnlijk uit Australië), 2 dhr. Wim Tilanus (tennisliefhebber, heden woonachtig in Mook), 3 dhr. .. van Dijk (gaf aardrijkskunde??) (woonde in de Dr. Schaepmanlaan), 4 dhr Leo v.d. Weijden (gymnastiekleraar, woonde en woont nog steeds in Sint Michielsgestel) 5 dhr. George Theophiel Cornelis (wiskundeknobbel, hij woonde in de Pompstraat, naast de Lambertus School) 6 dhr. .. Loermans.
Voorste rij B: 1 Dhr. C.H.C. Lauret, 2 Dhr. H.J. Aldenhoff, 3 Dhr. M.J.G. Plegt


Jongens MULO Herman Aldenhoff.

Dhr. H.J. Aldenhoff (Herman)
Geboren 18 oktober 1905 te Wittem, overleden 14 maart 2001 te Schijndel was gehuwd met Koosje van Rijswijck.
Schooldirecteur vanaf oprichting in 1944 tot zijn afscheid in 1973, zat vanaf 1930 in het onderwijs.
Dhr. Aldenhoff is de oprichter en oud-directeur van de [MAVO|RK-Mavo]] en grondlegger van de scholengemeenschap te Schijndel.
Bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Duits MO.A, Frans LO. en Godsdienst A en B.

G.Th. Cornelis (George Theophiel), bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Engels LO., studeert voor Wiskunde LO en Godsdienst A.
Gaf les van zeker 1958 - 1964.
Kwam in 1958 naar Schijndel en overleed in 2005.

C.H.C. Lauret, bevoegdheden in 1958: Engels LO., Duits LO., Handelskennis LO. en Godsdienst A.
Gaf les van zeker 1958- 1964

A.W. Parent, bevoegdheden in 1958: Akte LO., Engels MO.A., studeert voor Geschiedenis MO.
Gaf les in 1958.
Parent is drie jaar op deze school geweest. Begon in 1957, en vertrok in 1960 naar de Middelbare school in Deurne. Kwam oorspronkelijk uit Australië.

M.J.G. Plegt, bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Frans MO.A. en Godsdienst A en B.
Gaf les van najaar 1948 tot juni 1979.
Dhr Plegt is geboren 28 december 1913 in "De Lutte" bij Oldenzaal. Hij komt uit een echte onderwijzersfamilie.
Hij is per 1 oktober 1948 aangesteld door Aldenhoff (i.v.m. zijn bevoegdheid voor lesgeven van Frans) met het verzoek om te trouwen zodat hij zijn administratie niet hoefde aan te passen.
Dhr. Plegt kwam op 9 september 1948 uit Indië en trouwde op 29 september 1948.
Zijn 25 jarig jubileum als leraar vierde hij in het najaar 1973.
Hij heeft les gegeven aan de MULO, de Kweekschool, het Skinle college (MAVO) en de HBS in Boxtel (9.5 jaar).
Dhr. Plegt overleed september 1998.

W. Tilanus,(Wim) bevoegdheden in 1958: Hoofdakte, Wiskunde LO., Handelskennis LO. en Godsdienst A.
Gaf les van zeker 1958- 1964.
Tilanus is later directeur van de Mavo in Kaatsheuvel geworden.

v.d.Weijden (Leo), gaf les in 1964.
Muskens, gaf les in 1964.
Van Dijk, gaf les in 1964.
Loermans, gaf les van 1959 tot 1979. Pijnenburg, gaf les in 1964

Herinneringen.

Jan van Rooij, geboren feb 1941.

 • In de 1e klas van de Mulo hadden we als klassenleraar dhr. Lauret (bijgenaamd de Kale),
 • In de 2e klas Barendrecht,
 • In de 3e klas Plegt,
 • In de 4e klas Aldenhoff.

Verder hebben we nog enige tijd ene dhr. Roodbol gehad. Deze werd echter zo verschrikkelijk gepest dat hij al snel verdween.
Zelfs in het eerste jaar op de Mulo werd er op de speelplaats nog echt gespeeld. Bijvoorbeeld het bokken werd er nog druk beoefend.
Het was ook de tijd dat we overgingen van een plusfour (drollenvanger) naar de lange broek.
Maar er werd ook gestudeerd elke dag na schooltijd terug naar school om tot 19.00 uur huiswerk te maken en dat uiteraard onder begeleiding van de klassenleraar.
Op de vraag of het nou een ULO of MULO was zei Jan: "Ik heb het idee dat het altijd een ULO school is geweest. Tenminste op mijn rapporten uit die jaren staat ook RK ULO-School voor Jongens "ST.JOZEF" te Schijndel. Echter er werd opgeleid voor het MULO examen. A en B. En bij je eindexamen MULO kon je meteen je Middenstandsdiploma halen."

Jan van Houtum, geboren 1945,
Mijn rapport vermeld ook ULO school. Toch sprak iedereen over de MULO, net als bij Jan van Rooij.
Verder herinner ik me nog het volgende:
Wekelijks hadden we 's-avonds extra studietijd. Een leerkracht hield ons dan tussen 2 lokalen in de gaten. Er mocht niet worden "gespiekt". (Deden we toch als hij niet keek). Sommige leerkrachten waren ook niet altijd bij de les en deden wel eens een oogje dicht.
Ik herinner me verder nog het "weekrapport". Die moest ook steeds door de ouders worden ondertekent. Na 3 keer uit de klas te zijn verwijderd kreeg je een week schorsing.
4e klassers mochten voor de school in de pauze wandelen. Menig sigaretje werd dan opgestoken. Andere "gingen" wel eens aan de appels in de tuin van de notaris.

Wim Groenendaal , geboren 8 juli 1935, Den Dungen.
Ik heb leuke ervaringen, we hadden een leuke klas.
Van meneer Plegt heb ik de volgende uitspraak overgehouden: ne escalier pas dans cette semaine esperance = trap niet in deze weke hoop.

Inkopen tijdens schooltijd.
Voor de ulo aan de kant van de Pompstraat liggen links en rechts twee grasvelden. Langs het rechter grasveld liep schuin naar de weg een paadje. Tijdens de pauzes mochten we niet van het plein af. Maar we stonden altijd met een hoop man voor de poort en aan de brutaalste jongens werd geld meegegeven om stiekem het grasveld over te steken naar het snoepwinkeltje van Van Tartwijk om aldaar inkopen te doen. De rest hield het uitzicht verborgen. Vandaar de herkomst van dat paadje.

Meisjes op de (M)ULO
Nou ik heb in 1961 op deze ULO examen gedaan en toen zat er ook 1 meisje bij ons in de klas.
Die meisjes kwamen van de meisjes Mulo waar geen wiskunde werd gegeven en zij wilden wel examen doen voor ULO (Mulo B), dus met wiskunde.
Zodoende volgden zij de lessen hiervoor op onze jongens ULO, om toch examen te kunnen doen voor Mulo B.

Klassen foto's

Foto's genomen tussen 1944-1950.

Jongens MULO, 1947 Klas 1 en 2, schoolreisje Schiphol.

1947 klas 1 en 2, schoolreisje Schiphol.
Achterste rij A: 1 directeur Aldenhoff, 2 leraar Barendrecht, 3 Ad v.d. Oetelaar (den Kis), 4 Jan van Kaathoven 5 Toon Voets (slager), 6 Bert v.d. Broek, 7 Wim Eykemans, 8 Piet Vogels, 9 Ge Verhagen = Gerard Verhagen 10 Theo van Esch, 11 Bernard Gooyaerts, 12 Jan Hermes, 13 Jos Smits (Boschweg) 14 Wim v.d. Heuvel, 15 Dorus Oerlemans, 16 Mies Broeren, 17 Toon Pijnenburg, 18 Mies Vervoort, 19 Jan Steenbakkers, 20 Jan Gevers, 21 Piet van Kaathoven 22 Joep v.d. Heijden (slager), 23 Arie van Zutphen (Dinther), 24 Theo Rijkers 25 Maarten van Roessel, 26 Rinie v.d. Heuvel (de Zwaan), 27 Wim van Lier, 28 leraar Lauret
Voorste rij B: 1 Kees de Wit (aannemer), 2 Adriaan v.d. Heyden, 3 Adje Steenbakkers (Toon Bolsiusstraat) 4 Wim van Esch, 5 Huub van Hooft, 6 Ad van Dongen, 7 Ad Bolwerk (Groeneweg) 8 Tinie Schevers, 9 Dre Doreleijers, 10 Harrie Kooijmans, 11 Rien de Wit (aannemer), 12 Toon van Geffen, 13 Hans Bolwerk, 14 Adrie Franssen.
Jongens MULO, 1949, eerste examenklas?

1949, eerste examenklas?
Achterste rij A: 1 Kees de Wit, 2 Harrie Kooijmans
Rij B:1 Wim van Esch, 2 Toon van Geffen, 3 Toon Peijnenburg, 4 Mies Vervoort 5 Maarten van Roessel, 6 Dorus Oerlemans, 7 Bert v.d. Broek
Rij C:1 Wim van Lier, 2 Adrie Fransen, 3 Jos Smits, 4 Mies Broeren
Rij D:1 Toon Voets, 2 Piet Vogels, 3 Jan Steenbakkers, 4 Fons van Mensvoort 5 Jan van Kaathoven, 6 Andre Doreleijers


Jongens MULO, 1950, examenklas.

1950, examenklas.
Achterste rij A: 1 Rien v.d. Heuvel, 2 Piet van Kaathoven, 3 Theo Rijkers, 4 Ge Verhagen
Rij B: 1 Ad v.d. Oetelaar, 2 Adrie Steenbakkers, 3 Huub van Hooft, 4 Bernard Gooijaarts 5 Theo van Esch
Rij C: 1 Ad van Dongen (Vlijmen), 2 Joep v.d. Heijden, 3 Wim Eijkemans, 4 Rien de Wit


Foto's genomen tussen 1951-1960.

Jongens MULO, 1951, Klas 2, schoolreisje Schiphol.

1951, Klas 2, schoolreisje Schiphol.
Rij A: 1 Theo Oerlemans, 2 Rien Cromsigt, 3 Piet van Liempd, 4 Wim Koolen, 5 Mieske den Otter (ovl. 2001), 6 Jo Sleutjes, 7 Theo van Dinther, 8 Ad van Breugel
Rij B: 1 onbekend, 2 Geert Verhagen (Boschweg, zoon gemeentesecretaris), 3 Toon v.d. Ven, 4 Harrie van Berkel, 5 Leo Schreurs, 6 Wim van Bokhoven (Hoofdstraat, sigaretten en sigarenwinkel), 7 Theo van Doremalen,
Rij C: 1 directeur Aldenhoff, 2 dhr. Johan Plegt. 3 mevrouw Plegt (echtgenote van Johan), 4 Wim van Gestel (ovl. 1982), 5 Martien Schellekens, 6 Andre Raaymakers, 7 van Weert (Liempde), 8 Wim van Herpen, 9 Jan Van Kessel (St. Michielsgestel), 10 onbekend, 11 Henk Hermes, 12 Jan Goyaarts, 13 Jo van Engeland, 14 kapelaan van Veghel.
Rij D: 1 Hein Berkelmans, 2 Marcel v Doremalen, 3 Bertus Eijmberts (bakker Servatiusstraat), 4 Andre Beekmans (Gemonde), 5 Jan Wels, 6 Wim v.d. Langenberg, 7 Kees Pessers, 8 Ad Bolwerk, 9 Henk Jansen, 10 Bert Hellings, 11 Henk Hermsen.


Jongens MULO, 1951, examenklas.

1951, examenklas.
Achterste rij A: 1 Theo van Doremalen, 2 Jo van Engeland, 3 Leo Schreurs (Sint Michielsgestel), 4 Toon v.d. Ven, 5 Henk Korsten
Rij B: 1 Jo Sleutjes (Maaskantje te St. Michielsgestel, parochie Den Dungen), 2 Wim van Gestel, 3 Henk Hermsen, 4 Pietje van Liempd 5 Theo van Dinther, 6 Ad Bolwerk, 7 Bert Hellings Rij C: 1 Mies den Otter, 2 Heintje Brekelmans, 3 Harrie van Berkel, 4 Kees Pessers (Tilburg en was een familielid of zoon van een goede kennis van dhr. Aldenhoff), 5 Wim van Bokhoven, 6 ………..Koolen
Jongens MULO, 1952, examenklas.

1952, examenklas.
Achterste rij A: Sjaak Vousten (zoon van de smid), 2 Gijs van Roosmalen, 3 Theo Oerlemans (Den Bosch), 4 Eugene Stender,
Rij B: 1 Henk v.d. Heuvel, 2 Bertje Eijmberts, 3 Andre Raaijmakers, 4 Jan Wels 5 Jan van Kessel, 6 Martin Schellekens (Broer).
Rij C: 1 Henk jansen, 2 Wim v.d. Langenberg, 3 Ad v.d. Graaf, 4 Rinie Cromsigt, 5 Henk Hermes, 6 Adrie van Breugel.Jongens MULO, 1952, klas 3, geboren 1937-1938.

1952, klas 3, geboren 1937-1938.
Achterste rij A: 1 Johan Plegt, 2 Marcel van Doremalen, 3 Mari van Lier, 4 onbekend, 5 onbekend, 6 Harrie v.d. Aa (Den Dungen), 7 Herman Aldenhof
Rij B: 1 Toon Langenberg, 2 Piet vd Brand, 3 onbekend,
Rij C: 1 Wim v.d. Oetelaar, 2 Toon Vughts, 3 Jan van Thiel (Den Dungen), 4 Adri van der Hofstad
Rij D: 1 Simon Beekmans, 2 onbekend, 3 Piet van Kaathoven, 4 Harry Eijmberts

Jongens MULO, 1953 examenklas 4,voor de ingang van het gebouw aan de Pompstraat, geboren 1935-1938.

1953 examenklas 4,voor de ingang van het gebouw aan de Pompstraat, geboren 1935-1938.
Let op het reliëf in de muur met afbeelding van St. Jozef, geschonken door de ouders van de leerlingen met de opening van het gebouw in 1950.
Achterste rij A: 1 Wim Groenendaal (Den Dungen)(geb. 1935), 2 ………..Hermsen, 3 Adri van der Hofstad, 4 onbekend, 5 Harrie v.d. Aa (Den Dungen), 6 Marcel van Doremalen, 7 Guus Swinkels, 8 Kees Pessers (Tilburg).
Rij B: 1 Wim v.d. Oetelaar, 2 Hans v.d. Spank, 3 Piet van Kaathoven, 4 dhr. Lauret, 5 Ad de Graaf ?, 6 Antoon Vughts
Rij C: 1 Antoon Langenberg, 2 Piet v.d. Brand, 3 A……van Osch, 4 Harrie Eijmberts.

Jongens MULO, 1953, examen, geboren 1937-1938.

1953, examen, geboren 1937-1938.
Achterste rij A: 1 Wil Maas, 2 Wim Groenendaal (Den Dungen), 3 Jan Gooijaarts
Rij B: 1 ………..Beekmans (St. Michielsgestel), 2 Harrie v.d. Aa (Den Dungen), 3 ……Eijmberts, 4 Mari van Lier, 5 Adri van der Hofstad, 6 Marcel van Doremalen, 7 ….. van Weert??
Rij C: 1 Toon Langenberg, 2 ………Hermsen, 3 …….van Kaathoven, 4 Piet v.d. Brand
Jongens MULO, ca 1953, Klas 1, voor ingang schoolplein, geboren ca. 1939-1941.

ca 1953, Klas 1, voor ingang schoolplein, geboren ca. 1939-1941.
Achterste rij A: 1 …………..Barendrecht (leraar fysica), 2 Gerard Klerkx (geb. voorjaar 1939), 3 Tonnie Wouters (Schijndel), 4 Gerard van Heertum (broer van Pim van Heertum bezinepomp), 5 Ad Kooymans (Den Dungen), 6 Frans Stender (St. Michielsgestel, 7 Jo v.d. Kruijsen (Schijndel), 8 dhr. ….. Aldenhoff.
Tweede rij B: 1 Hans van Schijndel (Schijndel-Stomerij), 2 Willy Janssen (Schijndel geb. 1940), 3 Wim van Vugt (St. Michielsgestel), 4 Rein Groenendaal (Schijndel), 5 Teun Smits (Schijndel, geb. voorjaar 1940), 6 ……..Spierings (St. Michielsgestel), 7 Fons Foolen (Den Dungen).
Derde rij C: 1 Rien v.d. Dungen (geb. Toon Bolsiusstraat), 2 Karel Verhoeven, 3 Frans Oerlemans (geb. najaar 1940, Voortstraat), 4 Jan Jansen (TV zaak), 5 Cor de Graaf, 6 Jo Steenbakkers (geb. op de Schoot), 7 Frans van Zandbeek (St. Michielsgestel).
Voorste rij D : 1 Rudi L. (VABBR), 2 Piet v.d. Wijst (Gemonde), 3 Frans van Oorschot (Voortstraat), 4 Jan van Heertum (Wijbosch), 5 Kees v.d. Wal (Den Dungen).


Jongens MULO, ca 1953-1954??, klas 1, ingang schoolplein, geboren ca 1941-1942.

ca 1953-1954??, klas 1, ingang schoolplein, geboren ca 1941-1942.
Achterste rij A: 1 Dhr. Plegt senior, 2 Jo v.d. Heijden (Wijbosch- slagerij), 3 Rien Bozelie (Plein), 4 Ad Deelen, 5 Jopie Kappen (Plein), 6 Frans Klerkx (Boschweg), 7 Frans Oerlemans (Voortstraat Geb. 1940), 8 Kees Boomen (St. Michielsgestel), 9 ………v.d. Boom? (St. Michielsgestel).
Rij B: 1 Adri van Kaathoven (Hermalen), 2 Willy van Doremalen, 3 Gijs Bosmans, 4 Frans Heessels (St. Michielsgestel), 5 Ben v.d. Boogaard (Pompstraat), 6 Frans van Oorschot, 7 dhr. Aldenhoff.
Rij C: 1 Hans v.d. Heuvel, 2 Christ Korsten, 3 Gerard Kemps, 4 Jan van Oorschot, 5 Henk Oerlemans (Voortstraat geb. 1941), 6 Marie v.d. Heuvel (St. Michielsgestel), 7 Benny van Berkel (St. Michielsgestel).
Rij D: 1 Piet Gordijn (Boschweg), 2 Kees v.d. Oever (Boschweg), 3 Paul Hermsen, 4 Gerard Hovenier, 5 Henk Brus (autorijschool), 6 Henk van Booven (St. Michielsgestel), 7 Huub v.d. Donk (Boschweg).
Dit is een foto van de 1e klas. Deze zat in het natuurkundelokaal. De andere 1e klas zat in het 1e lokaal aan de heg van de zusterstuin.
Tijdens dat 1e jaar was er een invaller voor de 1e klassen en dat was dhr. van Moorsel. Dit was een leraar die al met pensioen was en een tijd is ingevallen.
Het was een heel typische man met een bolhoed, hoge schoenen en hij droeg altijd een vest. Hij was de vader van de van Moorsel die vroeger jarenlang dirigent en zanger was van het zangkoor van de Paulusparochie.
A1= De vader van meester Plegt.
Meester Plegt moest namelijk na zijn diensttijd in Indië, 2x voor 6 weken als officier op herhaling.
Zijn vader was met pensioen en had zijn akte voor Nederlands en kwam dan over uit Oldenzaal om zijn zoon te vervangen. De foto is waarschijnlijk najaar 1953 gemaakt, mr. Plegt senior overleed in April 1954.


Jongens MULO, 1953-1954, klas 1.

1953-1954, klas 1.
Achterste rij A: 1 dhr. Lauret (klasseleraar), 7 Harrie de Laat., 8 … Cooijmans (Den Dungen).
Rij B: 1 Gerrie Russens?, 4 Geert den Otter, 5 Tieske Verkuylen, 6 Toon v.d. Doelen?? ( Berlicum), 7 Jan Roozendaal, 8 dhr. Aldenhoff. Rij C: 1 Ad Deelen, 2 Janus v. Weert, 3 Henk Eijmberts
Rij D: 1 Jan Wouters, 2 Jan van Rooij, 3 Wim van Roessel. (van de schoenwinkel), 4 Bert v.d. Broek (Den Dungen), 5 Willy van Oers of Bennie Berkelmans??, 6 Leo Tausch.
Rij E: 1 Henk v.d. Rijt , 2 ….. van Osch, 3 …. Verhagen (hoek Boschweg/ Floralaan) 4 …. van Oss. (E2 en E4 waren een tweeling, zonen van meester van Oss van de Boschweg beide overleden rond 1959), 5 Piet van Zutphen.

Jongens MULO, 1955 (of 1954??), examenklas.

1955 (of 1954??), examenklas.
Achterste rij A: 1 Rinie Goossens, 2 A. van Oss ?, 3 Wim v.d. Oetelaar, 4 ………v.d. Meijden 5 Dirk ter Veer, 6 ........Schellekens
Rij B: 1 Chris van Breugel, 2 Adje Verhagen, 3 Gerard v.d. Pas, 4 Tinie Deelen 5 Mies Schuurmans, 6 Gijs v.d. Heuvel
Rij C: 1 Jan v.d. Berg., 2 Toon Kooijmans, 3 Antoon Vughts, 4 Hans v.d. Spank, 5 Theo Oerlemans


Jongens MULO, geslaagden voor het mulodiploma 1955.

Geslaagden voor het mulodiploma 1955.
Achterste rij A: 1 Hans Lunenberg (St. Michielsgestel, kwam waarschijnlijk van andere school), 2 Claus Prinsen (Den Dungen), 3 Toon Oerlemans
Rij B: 1 Theo Gijbels (Heeswijk), 2 Wim van Kaathoven, 3 Albert de Wit, 4 Cor Habraken (Eerde), 5 Martien van Zutphen (Dinther), 6 Johan Gevers (Heeswijk), 7 Rien Schevers
Rij C: 1 Gerard v.d. Wijst, 2 Gerard v.d. Heijden, 3 Rien van Helvoort, 4 Jan Eijmberts, 5 Mari van Oorschot (T. Bolsiusstraat), 6 Henk van Boxtel (St. Michielsgestel), 7 Sjef Sleutjes (Den Dungen, 8 Adri Kapteijns (St. Michielsgestel),
Rij D: 1 Piet van Osch, 2 J……Bolwerk, 3 Ber v.d. Brand, 4 Albert van Boven (St. Michielsgestel), 5 Frans v.d. Oetelaar (Den Dungen), 6 Peter Goossens (Den Dungen),

Jongens MULO, 1956, examenklas.

1956, examenklas.
Achterste rij A: 1 Karel Verhoeven, 2 Frans van Oorschot, 3 Cor v.d. Graaf, 4 Toon v.d. Wal
Rij B: 1 Tonnie Wouters, 2 Toon Smits of …v.d. Boogaard, 3 Rinie v.d. Dungen 4 Wim van Vught, 5 Adriaan Cooijmans

Jongens MULO, 1957, examenklas.

1957, examenklas.
Achterste rij A: 1 Wim Sleutjens, 2 Piet van Zutphen, 3 Rien v.d. Pasch (Heeswijk), 4 Gijs of Gerard van Heertum, 5 Pieter van Lier
Rij B: 1 Wim Hellings, 2 Bert v.d. broek ( Berlicum), 3 Henk van Tillaart, 4 Jan van Rooij, 5 Kees v.d. Oever, 6 Hans v.d. Heuvel
Rij C: 1 Antoon v.d. Aa (Den Dungen), 2 Broer Verkuijlen, 3 Harry v.d. Pasch?, 4 Piet Gordijn, 5 Jan van Rozendaal, 6 Joop Kappen, 7 Jan Wouters, 8 Jan Jillissen, 9 Gijs Bosmans
Rij D:1 Rien van Aspert, 2 Ad Deelen, 3 Ben van Berkel, 4 Willy van Doremalen, 5 Frans van Oirschot, 6 Gerard Hovenier, 7 Antoon v.d. Doelen


Jongens MULO, 1958, examenklas in de voortuin van de Pompstraat.

1958, examenklas in de voortuin van de Pompstraat.
Achterste rij A: 1 Levien de Hert (St. Michielsgestel), 2 Leo Tausch, 3 Jeff Zimmermans, 4 Hans Goossens (Den Dungen), 5 Tonnie van Delft, 6 Cor Rutten, 7 Jan v.d. Dungen, 8 Gerard Kemps, 9 Adrie Verbruggen (Den Dungen), 10 Ad Smulders, 11 Huub v.d. Donk, 12 Theo v.d. Heuvel (St. Michielsgestel), 13 Roy Ross.
Rij B: 1 Jozef Rijkers, 2 Adje Broeren (St. Michielsgestel), 3 Harrie Mulders, 4 Adri van Kaathoven
Jongens MULO, 1959, examenklas.

1959, examenklas.
Achterste rij A: 1 Rien Smits (Canada geëmigreerd), 2 Albert van Kaathoven, 3 Henk Steenbakkers, 4 Henk den Otter, 5 Jose van Heeswijk, 6 Paul Hermsen
Rij B: 1 Theo v.d. Berge, 2 Willy van Esdonk
Rij C: 1 Jan v.d. Oever, 2 Gerrit Lammers, 3 Rien Geerts, 4 Hans v.d. Brand, 5 Mart Bos, 6 Henk van Engeland, 7 Jan van Zoggel (uit Heeswijk), 8 Henk v.d. Ven (uit Den Dungen), 9 Ton Verkuylen
Rij D: 1 Ad Lammers, 2 Walter Hairwassers, 3 Cor Verberk (uit Heeswijk), 4 Ton van Gemert, 5 Hans v.d. Ven, 6 Rien v.d. Dungen, 7 Peter v.d. Oetelaar. Afwezig op deze foto: Jan van Vessem, Marie van Kaathoven (ovl.), A. Kastelijn, Reny Schellekens, Anton van Dijk.
Eind maart 2004 was er een reünie van deze examenklas geweest waarbij 15 van de geslaagden op deze foto aanwezig waren en nog 4 leerlingen die al die tijd in dezelfde klas hadden gezeten.
Ook waren er enkele dames die destijds op de meisjes Ulo zaten uitgenodigd en gekomen.
Tijdens de pauzewandelingen in de kloostertuin van de nonnen waren de meisjes maar wat nieuwsgierig naar wat er aan de andere kant van de heg gebeurde en wie van de jongens er belangstelling voor hen had. De examens waren gelijktijdig dus toen zijn er nadere contacten gelegd.
Ook waren op de reünie de heren Tilanus en Cornelis aanwezig.
Jongens MULO, Gemaakt door docent Cornelis.

Gemaakt door docent Cornelis.
Onderstaande foto's zijn gemaakt door docent Cornelis, waarschijnlijk in de periode 1958-1959.

Jongens MULO, Gemaakt door docent Cornelis.

Foto gemaakt door docent Cornelis.
Omstreeks 1958-1959.
Jongens MULO, Gemaakt door docent Cornelis.

Foto gemaakt door docent Cornelis.
Omstreeks 1958-1959.Jongens MULO, Gemaakt door docent Cornelis.

Foto gemaakt door docent Cornelis.
Omstreeks 1958-1959.

Jongens MULO, juli 1960, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.

Juli 1960, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.
Achterste rij A: 1 Clemens Klerkx, 2 Peter Marechal (Den Bosch), 3 Ben van Rooij Krijnen., 4 Huub Brekelmans (St. Michielsgestel), 5 Joep Teurlings (zoon van meester Teurlings), 6 Bert Broeren (geb. mrt. 1942), 7 Adrie Verkuylen, 8 Hennie van Gestel, 9 Hans Rosier (St. Michielsgestel), 10 Jeff van Amelsfoort (St. Michielsgestel), 11 Harrie v.d. Zanden (zoon van schoolhoofd Paulusschool), 12 Jan Kapteins (St. Michielsgestel).
Rij B: 1 Rien van Zoggel, 2 Theo Lammers, 3 Jo Mettler (april 1944), 4 Jo van Hemmen, 5 Remy Schellekens, 6 Mari Goossens (Den Dungen), 7 Jan Verhagen, 8 Harrie Heijnen, 9 Henk Hommeles, 10 Marinus Raaijmakers (St. Michielsgestel), 11 Hans Rutten
Rij C: 1 Louis Boer, 2 Rinie Kolvenbach (Beneden-Leeuwen, in de kost bij mr. Jan van Boxtel), 3 Wim van Heeswijk, 4 Nard van Rozendaal, 5 Jo Hoevenaars (Den Dungen), 6 Geert van Thiel (Familie van de van Thiels uit Helmond o.a. de Kamervoorzitter) en destijds tijdelijk gelogeerd bij de Heer Aldenhoff, teneinde zijn diploma te halen.), 7 Albert van Hedel (Berlicum).Foto's genomen tussen 1961-1970.

Jongens MULO, 1961, eindexamenklas voorzijde Meester Michelsstraat.

1961, eindexamenklas voorzijde Meester Michelsstraat.
Deze klas telde 40 geslaagden en een gezakte.
Behalve indien anders vermeld kwamen zij uit Schijndel.
Achterste rij A: 1 Adriaan van Hemmen (St. Michielsgestel), 2 Karel Nelissen (St. Michielsgestel), 3 Piet van Schijndel (Heeswijk), 4 Rinie v.d. Greef, 5 Ad Verhagen, 6 Henk van Rozendaal, 7 Tinie Hubers, 8 Fons Schiffer
Rij B: 1 Henk van den Broek (Berlicum), 2 Mari van Delft, 3 Piet v.d. Heijden, 4 Leo van Rozendaal, 5 Toon van Zoggel (Berlicum), 6 Ad of Adrie v.d. Braak (Berlicum)
Rij C: 1 Mari v.d. Oever, 2 Jan Hovenier, 3 Jan v.d. Dungen, 4 Rien van Esch, 5 Piet van Heeswijk,6 Wil v.d. Aa (Berlicum), 7 Ad Verberk (Heeswijk), 8 Harrie van Rozendaal, 9 J. v. Venrooij??, 10 Henk Kieviets, 11 H. Groenendaal (Den Dungen)
Rij D: 1 Adriaan Wouters, 2 Riny Schuurmans (Den Dungen) , 3 Albert Pennings (Berlicum), 4 Jan Bos, 5 Wim Heesakkers, 6 Kees Sips, 7 Hans Vorstenbosch (Berlicum), 8 Ludy van Oss
De volgende namen zijn van geslaagde klasgenoten die niet op de foto staan: José Cromsigt, Ton Romme (St. Michielsgestel), Theo Koning, Ad Steenbergen (Berlicum), G. van Thiel (Helmond), W. van Lieshout (Heeswijk), J. van Roosmalen (St. Oedenrode).

Jongens MULO, 1962, examenklas, geboren ca. 1945-1946.

1962, examenklas, geboren ca. 1945-1946.
Achterste rij A: 1 Marijn Mutsaars, 2 Jan Kuipers (Berlicum), 3 Gerard Hofstad, 4 Maarten van Oorschot, 5 Hans Segers, 6 Wim Venrooy, 7 Peter v.d. Mosselaar (St. Michielsgestel)
Rij B: 1 Toon Gevers, 2 Ted Scholten (St. Michielsgestel) 3 Toon van Boxtel, 4 Peter Oerlemans, 5 Harrie van Oirschot, 6 Rien Meulenbroek (Den Dungen)
Rij C: 1 Wil Vorstenbosch (Uden), 2 Jos Groenendaal ( Den Dungen), 3 Hubertus v.d. Aa (Den Dungen), 4 Gijs van Doorn, 5 Frans Goossens (Den Dungen), 6 Toon v.d. Heijden (Elschotseweg, aug.1946), 7 Theo Hoevenaars (Den Dungen), 8 Hennie Broeren, 9 Gerrie Verhoeven
Rij D: 1 Jan v.d. Vorstenbosch, 2 Bert Olivier (St. Michielsgestel) of …. Kapteijns (St. Michielsgestel), 3 Frans Schoenmakers (dec.1945), 4 Merijn van Heeswijk, 5 Michael v.d. Heuvel (Sint Michielsgestel), 6 Wim van Grinsven (Den Dungen), 7 Henk Hellings (Den Dungen)

Jongens MULO, 1963, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat, geboren ca 1945-1947.

1963, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat, geboren ca 1945-1947.
Achterste rij A: 1 Gerrie v.d. Eerden, 2 ?Ger van Schijndel (Heeswijk-Dinther), 3 Kees Kemps, 4 Mari Raaijmakers, 5 Diny Fassbender, 6 Martien Lamers (den Dungen), 7 Freddy Heijnen, 8 Rien Verhagen
Rij B: 1 Teun de laat, 2 Tom Manders, 3 Wil Donkers (Den Dungen nu Veghel), 4 Peter v.d. Brand, 5 Piet Vugts, 6 Jos Fassbender (geb. mrt.1946), 7 Jos Broeren (Boschweg), 8 Rini v.d. Velden???., 9 Cees v.d. Broek 10 … Westelaken (Wijbosch).
Rij C: 1 Jan van Rozendaal, 2 Tonny Korsten, 3 Henk Schuurmans (Sint Michielsgestel), 4 … v.d. Mee, 5 onbekend, 6 Xaveer van Heertum, 7 Tonny Santegoeds, 8 Rien Smits, 9 Rudy Zijlmans??(Sint Michielsgestel), 10 Frans Timmermans.
Rij D: 1 Jan van Houtum (geb. 1945), 2 Kees Verspeek, 3 Rini Kivits, 4 Henk van Aarle Achterste Hermalen ( neef van C3), 5 Jan Berkelmans, 6 Frans van Dijk, 7 Albert Pijnenburg, 8 Jan de Rauw, 9 Jan Hofman, 10 Ad Kooymans (geb. aug.1946)
Het is was onduidelijk hoe het kwam dat dit ene meisje(A5) op deze jongens school zat. Tot en met 1968 is er geen ander meisje te zien op de klassenfoto's.
Wil van de Aa wist on het volgende te vertellen waar voor onze hartelijke dank:
Nou ik heb in 1961 op deze Ulo examen gedaan en toen zat er ook 1 meisje bij ons in de klas.
Die meisjes kwamen van 'n meisjes Mulo waar geen wiskunde werd gegeven en zij wilden wel examen doen voor Ulo(Mulo B), dus met wiskunde.
Zodoende volgden zij de lessen hiervoor op onze jongens Ulo, om toch examen te kunnen doen voor Mulo B.Jongens MULO, 1964, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.

1964, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.
Achterste rij A: 1 Henk Wouters, 2 Peter Willems (ovl. 2007), , 3 Wim Kelders, 4 Rien van Lamoen 5 Piet Claassen (geb. 1947), 6 Piet van Schijndel (geb. 1947), 7 Bert van der Leeuw, 8 Thijs v.d. Donk (geb. 1947) (ovl. 2001), 9 Henk van Hemmen, 10 Bart Geerts, 11 Rob Vissers, 12 Peter van Roosmalen
Rij B: 1 Ben Gordijn (geb. 1947) (ovl. 3-04-2006), 2 Tiny van Vessem, 3 Willy v.d. Steijn, 4 Peter van Orsouw 5 Rinus de Laat (geb. 1947), 6 Harry Smits, 7 Theo v.d. Helm (ovl.), 8 Henk Sanders, 9 Ad Donkers (geb. 1948), 10 Harrie Groenendaal, 11 Henk Mettler, 12 Gerard Daams
Rij C: 1 Ton v.d. Westelaken (geb. 1947), 2 Norbert v.d. Steen (geb. 1946), 3 Jan Smits, 4 Wim van Erp (geb. 1946), 5 Jan Wouters (geb. 1946) 6 Rini de Wit, 7 Rien Vermeulen, 8 Hans Sleutjes, 9 Jan Knicknie, 10 Peter van Grinsven (geb. 1948) 11 Adelbert Verhagen (geb. 1948)
Rij D: 1 Ad Broks, 2 Hans Deelen (geb. 1947), 3 Jan Jansen (geb. 1947), 4 Philipp v.d. Zanden, 5 Jan Aldenhoven 6 Rini v.d. Ven (geb. 1948), 7 Merijn van Schaayk, 8 Henk v.d. Brand (geb. 1948), 9 Mart Berkelmans, 10 Martien v.d. Ven (geb. 1948), 11 Ben van Kaathoven (ovl. 2004), 12 Peter v.d. Tillaard
Bert van Leeuwen had destijds het Mulo A diploma in Sint-Oedenrode gehaald. Daar was toen geen B-mogelijkheid. Daar hij in de technische hoek verder wilde studeren heeft hij dit toen, het jaar daarna in Schijndel gehaald.Jongens MULO, De klas van 1964 - eerste reünie 3 juni 2000.

De klas van 1964 - eerste reünie 3 juni 2000.
A1 Henk Wouters, A2 Peter Willems (ovl.), A3 Piet Claassen, A4 Piet van Schijndel, A5 Thijs v.d. Donk (ovl), A6 Henk van Hemmen, A7 Bart Geerts, A8 Peter van Grinsven, A9 Henk Sanders, A10 Peter van Roosmalen,
B1 Ton v.d. Westelaken, B2 Ben Gordijn (ovl.), B3 Peter van Orsouw, B4 Rinie de Wit, B5 Jan Aldenhoven, B6 Rien Vermeulen, B7 Jan Knicknie, B8 Harrie Groenendaal, B9 Henk Mettler,
C1 Ad Broks, C2 Hans Deelen, C3 Wim van Erp, C4 Jan Wouters, C5 Rini v.d. Ven, C6 L. Muskens, C7 G. Cornelis, C8 W. Tilanus, C9 Henk v.d. Brand, C10 Martien v.d. Ven, C11 Adelbert Verhagen.


Jongens MULO, De klas van 1964 - tweede reünie 24 sep 2004.

De klas van 1964 - tweede reünie 24 sep 2004.
A1 Peter Willems (ovl.), A2 Philipp v.d. Zanden, A3 Theo v.d. Steen, A4 Piet van Schijndel, A5 Jan Jansen, A6 Hans Sleutjes, A7 Henk van Hemmen, A8 Bart Geerts, A9 Harrie Groenendaal, A10 Jan Aldenhoven, A11 Peter van Grinsven, A12 Rien van Lamoen, A13 Peter v.d. Tillaard,
B1 Wim Kelders, B2 Willy v.d. Steijn, B3 Rini v.d. Ven, B4 Martien v.d. Ven, B5 Jan Knicknie, B6 Mart Berkelmans, B7 Hans Deelen, B8 Henk v.d. Brand.Jongens MULO, 1965, examenklas achterzijde Meester Michelsstraat.

1965, examenklas achterzijde Meester Michelsstraat.
Achterste rij A: 1 Gerard van Giersbergen, 2 Ad van Kaathoven, 3 Cor Vorstenbosch, 4 Herman Schellekens 5 Marie Boselie, 6 Martin de Visser, 7 Sjors Sassen of .... Philip (zoon van dokter), 8 Marie vd Pas
Rij B: 1 1 Theo Blokx, 2 Ad Rozendaal, 3 Peter van Grinsven, 4 Jo Spierings (ovl), 5 Huub Smits, 6 Piet Zwartjes, 7 Jan Roozendaal, 8 Jan Goudsmits, 9 Henk vd Kruijssen, 10 Broer Schellekens, 11 Kees Ketels Rij C: 1 Ad Schevers, 2 Albert Schellekens, 3 Willie van Hedel, 4 Paul de Bruin, 5 Tonnie v.d. Eerden, 6 Henri Gerrits, 7 Henk van Doornik, 8 Jan v.d. Brekel, 9 …………van Vught
Rij D: 1 Henk van Dijk, 2 Frans van Osch, 3 Giel van Liempd, 4 Guly van Moorsel, 5 Henk of Toon Schel, 6 Hans Meulenbroek.


Jongens MULO, 1966, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.

1966, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.
Achterste rij A: 1 Corrie v.d. Berg, 2 Gerrie van Oorschot, 3 Jan-Piet van Bussel, 4 Henri Timmermans 5 ……………Brekelmans ?, 6 Ben van Kaathoven, 7 Wim van Weert, 8 Theo Braam 9 Albert Schellekens, 10 onbekend.
Rij B: 1 Peter v.d. Bogaard, 2 Hans van Rooy, 3 Toon van Heesch, 4 Tonnie v.d. Eerden 5 Bertus Oerlemans, 6 Wim Hovenier, 7 onbekend, 8 Tonnie Schel, 9 Peter v.d. Hoogenhof
Rij C: 1 Frans v.d. Boogaard, 2 Harrie v.d. Pas (uit Dinther), 3 Wim v.d. Hoogenhof, 4 Toontje v.d. Ven, 5 Tonnie Groenendaal, 6 Jan van Tartwijk, 7 Bart Zimmerman, 8 Winston NisbetJongens MULO, 1967, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat, geboren ca 1946.

1967, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat, geboren ca 1946.
Achterste rij A: 1 Guus Jansen, 2 Ad v.d. Spank, 3 Louis de Koning, 4 Frank Oerlemans, 5 Bert Verhagen, 6 Bennie Bogert, 7 Ton Fassbender, 8 Albert v.d. Westelaken, 9 Mari van Heertum
Rij B: 1 Leo van Rozendaal, 2 Niek Kuipers, 3 Holleke Wierema, 4 Wim Markus, 5 Peter Wouters 6 Wil Bijsterbosch, 7 Chris v.d. Lande, 8 Rene van Thiel
Rij C: 1 onbekend, 2 Andre v.d. Wijdeven (André ), 3 Marijn Ligtenberg, 4 Tjeu Hendriks, 5 Gerard Lamers, 6 Gerard v.d. Sangen, 7 Tinie van Uden, 8 Ben Heesakkers, 9 Anton Schellekens, 10 Hans v.d. Velden
Rij D: 1 Piet den Blanken, 2 Wim Geerts, 3 Jos van Tartwijk, 4 Nico v.d. Doelen, 5 Broer v.d. Ven, 6 Jo Schuurmans, 7 onbekend, 8 Philip of Filip ........., 9 Peter Frunt (Berlicum)


Jongens MULO, 1968, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat.

1968, examenklas voorzijde Meester Michelsstraat. Achterste rij A: 1 Willy Hofstad, 2 onbekend., 3 onbekend, 4 Jan Vriens (van de Damianen), 5 Ben van Kasteren, 6 .... van Lamoen (uit Heeswijk-Dinther), 7 Kees Ketels
Rij B: 1 Jan Duffhues, 2 onbekend, 3 ... Koeleman (uit St. Oedenrode), 4 onbekend, 5 Wim Ketelaars 6 Marijn van Oorschot, 7 Peter van Houten, 8 Guus van Berkum, 9 Mari van de Brand (van de Leckstraat)
Rij C: 1 Peter van Erdewijk (uit Veghel), 2 Jan Duffhues, 3 onbekend, 4 onbekend, 5 Pierre Spierings, 6 Peter Roozendaal, 7 Sjaak Schuurmans, 8 Christ van Liempd, 9 Joop Kivits, 10 Thieu v.d. Linden 11 Riny van Dijk.
Rij D: 1 Jos van Tartwijk, 2 Ad Broks, 3 Wim Klessens, 4 Ad Bos, 5 Rien Voets, 6 Mari van Heertum, 7 Ad Kooijmans, 8 Kees Kraayvanger, 9 Wim Geerts